Yrkesfag i bunn gir unik innsikt

Foto: Odd Erling Botn, Statens vegvesen

Vegsektoren står for mye anleggsarbeid hvor det trengs yrkesfaglig kompetanse til bygging, drift og vedlikehold. Går du videre med ingeniørutdanning, kan fagbrev i bunn gi en bedre forståelse av arbeidet.

YRKESUTDANNING

Tekst Gunn Iren Kleppe

Bygging, drift og vedlikehold av Norges veier utføres hovedsakelig av private entreprenører som byggherren Statens vegvesen ”leier” inn.

– Det er i Statens vegvesens interesse at det finnes tilstrekkelig med kompetente
maskinførere, anleggsarbeidere osv., blant entreprenørene, slik at vi får best mulig kvalitet for skattebetalernes penger. Uten denne kompetansen stopper Norge, sier Odd Erling Botn, som jobber med langsiktig rekruttering i Statens vegvesen.

Sektoren har stort behov for fagarbeidere. Yrkesfaglig bakgrunn gir også valgmuligheter. Hos entreprenørene er det muligheter for å rykke opp til funksjonærer, arbeidsledere eller baser for de som ønsker det. Ønsker du videre utdanning, finnes det flere muligheter. Vegvesenet har for eksempel behov for ingeniører. Karl Gunnar Sødal, prosjekteringsleder for E6 Trondheim – Melhus, har det Botn kaller en «sjelden, men verdifull fagkombinasjon».

GIR BEDRE FORSTÅELSE
– I tillegg til at han er utdannet ingeniør ved tidligere Høgskolen i Sør-Trøndelag med
påbygging til Master på NTNU innen anleggsteknikk, har han yrkesfaglig utdanning og
fagbrev som anleggsmaskinfører. Dette gir ham en nærmest unik innsikt i det praktiske i hans rolle i dag som prosjekteringsleder, forteller Botn. Arbeidet består i å lede detaljprosjekteringen av prosjektet frem til ferdig byggeplan som prosjektet kan bygges etter.

– I byggefasen har jeg mer en rolle som en kontrollingeniør for å følge opp at arbeidene som blir utført ute er i henhold til det vi har bestilt av entreprenør, forklarer Sødal som synes kombinasjonen gir bedre forståelse for arbeidet.

– Jeg anbefaler det absolutt.

– Det at jeg har en yrkesfaglig utdanning håper jeg har bidratt til å utvikle gode løsninger i detaljplanlegging av prosjektet.

– Det er stort behov for kompetente ingeniører som gjerne må ha litt yrkeserfaring fra før. Vi har mange kontrollingeniører som følger opp ute at ting gjøres korrekt. Da er det et pluss å ha den kompetansen fra før, at man har vært ute på anlegg, avslutter han.