Yrkesfag er ingen blindvei

Foto: Norsk Restaurantskole

Norsk restaurantskole legger vekt på å gjøre fagene yrkesrelevante. Elevene får være med på mye spennende og læreplass er garantert. Når de er ferdigutdannet, gir fagbrevet mange muligheter.

UTDANNING // KARRIERE OG YRKESVALG

Tekst Gunn Iren Kleppe

– Bransjen har stort behov for flinke fagfolk. Alle kan ikke gå på studiespesialisering og bli akademikere, påpeker Hege Arntzen, rektor ved Norsk Restaurantskole i Oslo.

Skolen er en privat stiftelse som er satt sammen av bransjen selv med Laila M. Berge fra Lærlingekompaniet som initiativtager. Alle lærerne har vært i bransjen, samtidig som de er pedagoger. Arntzen presiserer at skolen er et supplement til offentlig skole, ikke istedenfor.
– Vi ønsker å få opp rekrutteringen til bransjen, understreker hun.

Skolen tilbyr videregående, VG1 og VG2. I VG1 får de innblikk i alle retninger og i VG2 velger de fordypning. Tredje og fjerde året er de ute i bedrift.
– Vi garanterer læreplass tredje og fjerde året. Det gjør vi nettopp fordi vi vet at bransjen trenger folk.

Skolen er fullt godkjent og man får lån og stipend på lik linje som ved offentlig skole. Elever fra hele landet kan søke. Skolen har for tiden 10 elever men håper å starte opp to klasser i VG1 til høsten pluss at nåværende elever fortsetter på VG2.

Yrkesrettet relevanse

Skolen følger nasjonal læreplan. Det legges vekt på yrkesrettet relevanse i alle fag. For eksempel tar mattelærerne elevene med på kjøkkenet.

Elevene får også omvisning i bransjen. De har vært på kaffekurs på Kaffa og på omvisning hos Color Line. De får ystekurs, har vært på gårdsbesøk og på slakteri.
– Vi synes det er viktig at elevene får vite hvor råvarene kommer fra, sier Arntzen.

Noen elever tar studiespesialisering mens de tar fagbrev. Hotellhøyskolen i Stavanger har allerede åpnet opp for Y-veien og ifølge Arntzen vurderer flere andre høyskoler det samme.
– Jeg tror mange foreldre tror at yrkesfag er en blindvei. (Men) med fagbrev har de et fag de kan utøve. Med fagbrev stiller de først i køen pluss de får bedre lønn.

Arntzen presiserer at det ikke er vanskelig å få læreplass innen mat- og restaurantfag.
– Fagbrev gir store muligheter. Man får garantert læreplass hvis man består.
– Det er et internasjonalt yrke. Norsk fagbrev er anerkjent i hele verden, tilføyer hun.

Lover mye spennende
En av fordelene med en liten skole er at man kan være mer fleksibel og får mer nærhet til elevene.
– Vi blir jo veldig knyttet til hverandre. Pluss vi har tid til å følge opp hver enkelt elev, sier Arntzen.

Det er lettere å hjelpe elever med å finne jobb, siden de kjenner folk i bransjen. Skolen garanterer også hybel for elever som trenger det.

Skolen bruker digitale verktøy og alle elever får en iPad for å dokumentere arbeidet. Skolens digitale plattform, FIFF, er rettet mot yrkesfag og utviklet ved Høyskolen i Oslo og Akershus av Grete Haaland.
– Vi har gjort mye [på kort tid] ved hjelp av bransjen (og) vi skal gjøre mye spennende for elevene, lover Arntzen.

Elevene jobber også med Ungt entreprenørskap. I januar startet nåværende elever bedrift hvor de selger sandwiches, smoothies, juice og kaffe.
– De er så gira på oppgaven, det er gøy, avslutter hun.