WACKER CHEMICALS NORWAY, EN AV TRØNDELAGS BESTE BEDRIFTER FOR LÆRLINGER

Wacker Holla ble i 2018 valgt som den beste lærebedriften for lærlinger i Trøndelag. Siden den gang har Wacker hatt fortløpende forbedring av lærlingeløpet. De har utviklet læreprosessen og tilpasset den til elevenes individuelle lærebehov og kompetansekrav samt Wackers bemanningsbehov. Wacker, Holla vil med sin utvikling fortsette å leve opp til forventningene som den beste bedrift for lærlinger.

Malin Bjørkaas Martinez på jobb for Wacker Holla.

TEKST Jan Helge Lillevik

Erlend Fredriksli er lærlingeansvarlig hos Wacker Holla, og en av de som har et godt samarbeid med skoler og elever.  Han forteller hvorfor det kan være et fornuftig veivalg å søke seg som lærling hos Wacker Holla.

– Wacker har et godt system for å ivareta sine lærlinger og tilpasser opplæring til den enkelte slik at de ved endt læreperiode består sin fagprøve. Vi er stolt av våre faglige dyktige lærlinger, og har vi ledig stilling etter endt læretid er muligheten for fastansettelse stor. 

– Vi har et tett samarbeid med skolene, og er ofte ute på besøk. Vi starter allerede før høstferien slik at ungdommen lærer oss å kjenne.  Der presenterer vi virksomheten og hvilke linjealternativer vi kan tilby elevene.

– Elever og lærere inviteres til omvisning for å få et innblikk i hva vi produserer. Vi tar imot utplasseringselever gjennom året. I ukene de er utplassert får de oppleve flere avdelinger for å lære produksjonsprosess fra A til Å.

Rekruttering gjøres via annonsering i media som bla. Finn.no, Facebook og Snapchat. Vi treffer et stort geografisk område, og det har gått greit å skaffe bosted for de som ikke bor lokalt.

– Vi har til enhver tid ca. 20 lærlinger. Hvert år tar vi inn min. 10 lærlinger. 6 kjemiprosess (prosessoperatører) som jobber i en 6- skift ordning, 2 mekanikere og 2 automatikere. Vi legger opp til en 1. års og 2. års lærling som jobber sammen.  Dette har vist seg å være lærerikt for begge parter forklarer Fredriksli.

Trivsel og utvikling
Lærlingene er unge og lurer på om de kommer til å trives. Får jeg jobb etter endt læretid og er det muligheter for videreutvikling?

– Vi har en veldig tett oppfølging av våre lærlinger. Et faglig støtteapparat for å sørge for den rette fagkompetanse, men også fadder for å forsikre oss om at de trives og har det bra på jobben.  

Etter endt lærlingetid ser vi at de fleste ønsker å bli værende i bedriften. For oss er dette en god rekrutteringsprosess.  I løpet av 2 år kjenner vi søkerne sin egnethet, fagkompetanse og om de er rett for stillingen forteller Fredriksli.

– Vi kan ikke love fastansettelse etter endt lærlingetid, men vi er en bedrift i stadig utvikling, Noen ansatte går over i nye stillinger. Det betyr at vi alltids trenger nye ansatte og da er lærlinger en veldig god ressurs.

– Vi ser på utvikling for alle på Holla. Alle lærlinger som starter hos oss får truckkurs, kranførerbevis, maskinførerbevis og andre nødvendige sertifikater. Dette er krav som stilles for å utføre arbeidet, men det øker også kvalifikasjonene til vedkommende. I tillegg har vi Wackers interne skole «Holla-skolen» som brukes for å få faglig påfyll.

Med kompetansepåfyll og godkjent opplæring kan lærlinger også få arbeide som vikar ved siden av læretiden sin.  God erfaring for en lærling og veldig nyttig for virksomheten vår sier Erlend.

– Godt arbeidsmiljø og trivsel, støtte fra høyt faglig kompetente kolleger og videreutvikling etter endt læretid, det kan man få hos Wacker Holla bekrefter Erlend Fredriksli. Han har selv vært gjennom en karriereutviklingsprosess hos Wacker, Holla.

En veldig fornøyd lærling
Malin Bjørkaas Martinez er lærling innen Kjemiprosess hos Wacker Holla. Hun er snart fagutlært og forteller entusiastisk om hverdagen som lærling på Holla.

– Jeg startet som lærling hos Wacker i høsten 2021. Det er omtrent halvannet år siden, så jeg skal ta fagprøven til sommeren. Jeg håper å kunne fortsette her. Jeg trives veldig godt og jeg synes jobben er veldig interessant. Jeg startet opprinnelig innen barn og ungdom, men gikk over til kjemiprosess da jobbmulighetene var større. Målet for meg etter hvert er å jobbe på plattform.

– Å være lærling på Wacker Holla er veldig fint. Det er mange dyktige fagfolk å lære av og du blir veldig godt ivaretatt av de som arbeider her. Du får veldig mye faglig kompetanse, og får være med på mye. Lærlingene hos Wacker får jobbe veldig selvstendig. Det er veldig variabel hverdag og mye som skjer, så jeg trives veldig godt.

– Arbeidsmiljøet er veldig bra. De som jobber her, tok vare på meg fra dag en, og jeg følte fort at jeg var en del av arbeidsgjengen. Alle lærlinger får en fadder som følger deg og fadder som jeg fikk er i hvert fall veldig flink. Det er utrolig god oppfølging både med fadderne og lærlingeansvarlige på bedriften, avslutter Martinez.