Vil du ha et variert og kreativt yrke? Da kan maleryrket være noe for deg

Maleryrket inneholder mye mer enn å male tak og vegger. Det handler om
mange ulike typer overflatebehandlinger, bla. tapetsering og legging av gulv.

Sander Kvittingen har et kreativt yrke som overflatebehandler.

TEKST Åse Kari Gravråk

– Det er et skrikende behov for faglærte i malerbransjen, sier Kari Wilsgård. Hun er kompetanse- og utviklingssjef i Malermestrenes Landsforbund. Åtte av ti medlemsbedrifter ønsker å ansette, men får ikke tak i nok faglærte.

Stort arbeidsfelt

Sander Kvittingen (25) jobber i familiebedriften Malermester Kvittingen AS.
– Det beste ved jobben er at du skaper noe konkret og ser resultater av det du gjør ganske raskt. Det er et variert yrke. Folk flest tror at vi bare sparkler og maler, men det
stemmer jo ikke. Maleryrket har et mye større arbeidsfelt i dag enn før i tiden, og jeg har inntrykk av at det vil bli enda flere felt i tiden fremover.

Viktige egenskaper

Kvittingen mener at viktige egenskaper i maleryrket er å like praktisk arbeid, og du må like å være i aktivitet. Du må også være god til å samarbeide med andre.
– Vi forholder oss til både større entreprenører, mindre entreprenører og håndverkere. Å være opptatt av detaljer, like pirk og like å gjøre det pent er også viktig.

Farger, en viktig del av faget

Overflateteknikk handler i stor grad om å behandle og beskytte ulike overflater som tak, vegger og gulv. Farger er en viktig del av faget. I løpet av utdanningen vil du blant
annet lære hvordan farger påvirker oss, hvordan de passer sammen og hvordan lys og omgivelser påvirker de ulike fargene. Som maler vil du få mulighet til å jobbe både inne og ute, og arbeidet kan variere fra nybygg til eldre bygninger med behov for restaurering og oppussing.

Slik blir du utdannet maler/overflatebehandler

VG1, Bygg og anlegg
Du velger et utdanningsprogram for Bygg- og anleggsteknikk i videregående skole. Her lærer du grunnleggende kunnskaper for å arbeide innen bygg og anlegg.

VG2, Overflateteknikk
Etter Vg1, Bygg- og anleggsteknikk, begynner du på Vg2, Overflateteknikk. Her lærer du om behandling av ulike typer overflater i bygg og installasjoner. Du får grunnleggende
kunnskaper og ferdigheter til å utføre malearbeid, tapetsering, legging av gulv, fargesetting og enkle dekorative teknikker. I tillegg lærer du om helse, miljø og sikkerhet. I dag er det ti videregående skoler som tilbyr Vg2, Overflateteknikk,
du finner en oversikt og mer info om utdanningen på www.mlf.no 

Lærling i bedrift

Etter to år på skole er du klar for lønnet læretid i bedrift. Nå er du på alvor i gang med fagutdanningen din. I løpet av læretiden foregår det en fortløpende faglig veiledning og
vurdering av deg som lærling. Det tas utgangspunkt i dine kunnskaper, ferdigheter og holdninger sett i forhold til de faglige kravene, og gjennomføres i nær dialog mellom
lærebedriften, opplæringskontoret og deg.
Det er ikke vanskelig å få lærlingplass. I følge Wilsgård har de hvert år ca. 400 løpende lærekontrakter, og ca. 200 som avlegger svenneprøve.

Svenneprøven

Har du fullført Vg2, Overflateteknikk, kan du ta svenneprøven etter to-års læretid. Har du fullført Vg1, Bygg og Anleggsteknikk, kan du ta tre år i bedrift før du går opp til
svenneprøven. Det er også mulig å starte rett i bedrift etter ungdomsskolen. Du kan ta yrkesteorien ved siden av læretiden, og gå opp til svenneprøve etter fire år.

Er du voksen og tenker at malerfaget er noe for deg?

For deg med praktisk erfaring er det enkelt å ta svennebrev som voksen. Hvis du kan dokumentere 5-års praksis i faget, trenger du kun en skriftlig yrkesteoriprøve før du kan ta svenneprøve.
Etter avlagt svennebrev har du mulighet til å videreutdanne deg til malermester, ta en fagutdanning innen bygningsvern, eller velge bygg-ingeniør på universitetsnivå.

Fem gode grunner til å velge malerfaget


• Svært gode sjanser for jobb etter endt læretid
• Lønn under utdanning
• Du blir en del av et sammensveiset fagmiljø
• Du får være med å skape noe og se resultater
av det du gjør, hver eneste dag
• Det finnes mange muligheter for deg som
ønsker videreutdanning

 

 

Kari Wilsgård, kompetanse og utviklingssjef i
Malermestrenes Landsforbund.