Vi vil gjerne ansette alle lærlingene

– Vårt mål er å ha rundt 10% lærlinger. Og vi håper på – og ønsker – at alle skal bli gode nok til at vi kan ansette dem. Da må de så klart også trives godt, slik at de på sin side vil ønske å fortsette samarbeidet. Så langt har det gått veldig bra.

Tobias Albjerk. Foto: POB
Tekst Jørn Wad

Martin Dammen er fagansvarlig for rekruttering og utvikling hos POB. Det Lierbaserte entreprenørselskapet taller om lag 115 ansatte, og omsetter ca. 750 millioner kroner på årsbasis eks mva.

To fag

-Hva er det dere helst rekrutterer til?
-Hos oss er det snakk om to fag, og det er tømrere og betongfagarbeidere. Det er nesten alltid flest søkere til tømrerplassene. Vi kunne tenke oss flere på betongfag, og det er nesten litt rart at det ikke er fler som satser på betongfag, for det er jo minst like gode fremtidsutsikter om man velger dette faget. Kanskje til og med bedre: Det er jo færre om beinet i et slikt yrke, og man er avgjort sikret jobb i fremtiden. Dessuten er det store muligheter for den som snakker norsk og er god i sitt fag. Så betongfagarbeidere burde det vært mange flere som ønsker å bli i fremtiden, mener Dammen.
-Hvordan følger dere opp lærlingene?
-Vi er jo opptatt av at vi skal ansette dem etter endt læretid, så vi er både interessert i å gi dem den best mulige utdannelsen og dessuten ønsker vi at de skal trives hos oss. Vi har en etablert fadderordning, som gjør at hver enkelt lærling blir fulgt opp i det daglige gjennom hele læretiden. I tillegg har vi en fagansvarlig for hvert enkelt fag, slik at det rent faglige også kontinuerlig er i fokus hos lærlingene.

Rekruttering

-Opplever du at det er lett eller vanskelig å skaffe bedriften lærlinger?
-Jeg kjenner jo at det er enklere å skaffe søkere til tømrerplassene enn til de ledige studieplassene for betongfagarbeidere. Men vi forsøker å jobbe tett med yrkesskolene i distriktet, slik at vi hele tiden stiller opp dersom det er behov for utplasseringer. Gjennom disse utplasseringene lærer vi elevene å kjenne – og de blir kjent med oss. Når det så blir aktuelt, kan vi velge lærlinger ut fra hvordan vi kjenner dem, og da er det større sjanser for suksess.
-Er det mange som faller fra?
-Nei, det vil jeg ikke si. Vi rekrutterer ganske bevisst, og er som sagt interessert i at flest mulig begynner hos oss i fast jobb etter endt utdannelse, så det går som regel bra, slår han fast.
-Men det må vel også bestå fagprøven?
-Ja, det er jo en forutsetning. Men det er også sjelden at de ikke gjør det. I den tiden de har læreplass hos oss, sørger vi som sagt for at de får en god utdannelse som setter dem i stand til å utføre den jobben de søker å lære.

Karriere

-Men det stopper ikke nødvendigvis med dette, var du inne på?
-Neida, for den som er ambisiøs og ønsker å gå videre, er det store muligheter. Man kan for eksempel ta teknisk fagskole, enten på heltid eller jobbe samtidig med den videre utdannelsen, alt etter hva de føler lønner seg best.
-Og etter videreutdannelsen er det fortsatt mulig å hente utfordringer hos POB?
-Det er det absolutt! Vi har flere formenn og prosjektledere som startet sin karriere som lærling hos oss, og som har videreutdannet seg seinere og fått nye utfordringer. Generelt vil jeg vel si at om man først har gjort et valg om å begynne å jobbe hos oss, finner de aller fleste en posisjon i selskapet som de ønsker seg.
-Dermed er fremtiden så og si «spikret»?
-For dem som ønsker det, og som i tillegg har kvalifikasjoner som vi etterspør, er det avgjort både plass og utfordringer nok. Og vi som bedrift skal uten tvil gjøre det vi kan for å sørge for at lærlingene får muligheten til å tilegne seg den kunnskapen og kvalifikasjonene som etterspørres på arbeidsmarkedet. Men det er ikke til å stikke under en stol at det også setter krav til hver enkelt, slår han fast.
-Hvilke krav tenker du på da?
-Det er en tosidighet i det vi gjør: Bedriften stiller opp med utdanning og fremtidige karrieremuligheter, mens lærlingen stiller opp med arbeidskraft og et ønske om å gjøre en innsats både nå og i årene som kommer. Når begge disse forutsetningene er på plass, er det intet mindre enn naturlig å fortsette samarbeidet. Men det er viktig å understreke at vi setter krav til at de unge lærlingene gjør en skikkelig innsats. At de er punktlige og tar ansvar for sin egen fremtid, og bidrar til å bli bedre gjennom medvirkning. Det er forskjell på å dra på trening for å bli trent, og det å virkelig trene, sier Dammen.

 

Tobias Albjerk. Foto: POB