Vi trenger mange lærlinger i fremtiden

Det er klart at vi i GK ønsker oss mange lærlinger i tiden som kommer. Vi trenger dem minst like mye som de trenger oss. Derfor sørger vi for å ha et skikkelig opplegg for dem, så de føler seg ivaretatt. Vi ønsker nemlig egne ansatte i stedet for innleie.

Fagprøve elektro. Foto: GK Norge

Tekst Jørn Wad

Steinar Holm er direktør Marked i GK Norge, som er en stor aktør innenfor rørleggeryrket og VVS-bransjen. Han understreker at konsernet ikke bare er opptatt av lærlinger fordi det har egen nytte av det – men det også.

Samfunnsoppgave

-Vi ser på det som en samfunnsoppgave, rett og slett. Og når man til og med kan ha nytte som bedrift av å bidra med samfunnsoppgaver, er det jo en skikkelig vinn-vinn situasjon for alle parter, slår han fast.
-Hvilket løp er best for lærlingene?
-Det er et spørsmål som i grunn lærlingene selv må svare på, synes jeg. Det mest vanlige er vel 2+2 år, altså to år i skole og to som lærling ute i bedrift, og det er da også det enkleste løpet å lage et opplegg for. Men dersom noen ønsker seg et annet løp, er det bare å komme og snakke med oss, så skal vi nok se om vi ikke finner ut av det, sier han med et smil. Så tenker han seg om, og sier at 1 + 3 også er et greit alternativ for dem som måtte ønske seg det:
-Saken er nemlig den at enkelte er rimelig lei skolegangen etter det første året på videregående, og dersom de er tydelige i sine valg, og snakker med oss om et slikt opplegg, er det som sagt også noe vi gjerne går inn i. Det er mange som kan bli meget gode håndverkere, selv om de begynner å kjenne seg ferdige med klasserommet for en stund, sier Holm. Men understreker likevel at det er viktig å velge Tekniske byggfag på VG 1.

Rekruttering

-Hva gjør dere selv for å påvirke fremtidige lærlinger til å søke seg til dere?
-Vi forsøker å gjøre en jobb for å vise oss som den attraktive bedriften jeg mener vi er for ungdommene som skal inn i en lærlingsituasjon: Vi har et solid og gjennomprøvet lærlingopplegg, og vi er som sagt opptatt av dette fordi vi ganske enkelt trenger lærlingene. Når vi lærer dem opp selv, får vi akkurat den kompetansen i konsernet som vi er ute etter, så dette er veldig viktig for oss, understreker han. Så kommer han i tanker om en annen viktig faktor, noe han kaller «word on the street».
-Omdømme er viktig, altså?
-Ja, kall det gjerne det. Folk snakker med hverandre, og det ryktes fort om man har gode eller mindre bra arbeidsforhold. Vi følger opplæringsplanene, og legger opp til at hver enkelt lærling skal få en virkelig god utdannelse med fine fremtidsmuligheter.
-Betyr det at utdannelsen hos dere ikke stopper med fagbrevet?
-Nei, for om man vil, er fagbrevet bare begynnelsen! Enkelte går ganske raskt videre og tar en teknisk KEM utdannelse, enten på heltid eller kveldstid, som man kan få til både i Oslo og Gjøvik. Som fagingeniør har du massevis av muligheter i fremtiden, og siden vi er et stort konsern, kan vi by på muligheter med veldig stor bredde. Så for den som virkelig vil noe, er mulighetene nesten ubegrenset, forklarer han.
GK rekrutterer årlig et stort antall lærlinger innen rørleggerfaget, og administrerende direktør Gaute Gundersen i GK Rør AS sier det jobbes målrettet med å øke kvaliteten på opplæringen.
– GK Rør er avhengig av gode håndverkere og har høyt fokus på utviklingen av egne rørleggere gjennom inntak av lærlinger. I GK Rør har vi om lag 100 lærlinger og kommer til å fortsette rekrutteringen fremover. Vi arbeider hele tiden med å forbedre lærlingeløpet hos oss, hvor vi skal gjøre vårt for at lærlingene står på svenneprøven. Listen legges selvfølgelig høyere og vi har en årlig ambisjon om at noen fra oss deltar i NM i rørlegging.

Nok er nok

-Men hva med dem som synes det er nok med et fagbrev, og ønsker å jobbe etter at det er overstått?
-Så er det mer enn velkomne til det. Vi trenger som sagt mange fagarbeidere i årene som kommer, og dersom det kjennes nok etter å ha avlagt fagprøve, er også det greit. Jeg nevner likevel dette med mulighetene for en videre utdannelse, for vi har sett mange eksempler på at man kanskje har tenkt at «nok er nok, og så jobbet noen år, og likevel kommet i tanker om at man vil gå videre. Det kan være veldig mange grunner til dette, vil jeg si. En ting er at man utvikler seg hele tiden, og når man har etablert seg med familie og det hele, så ønsker man kanskje å «stige i gradene», eller tjene bedre for eksempel. En annen sak er den tekniske utviklingen, som gjør at mange opplever at de gjerne skulle visst mer om den jobben de er en del av. Dette er også en motivasjon for veldig mange, sier Steinar Holm
-Så det betyr at selv om folk er forskjellige, er alle velkomne hos GK?
-Ja, slik kan du gjerne formulere det. Jeg kjenner meg overbevist om at folk som nå står overfor et karrierevalg, vil kunne trives like godt som alle dem som allerede er i daglig arbeide hos oss, sier han overbevisende.

Steinar Holm. Foto: GK Norge