Vandelskrav for eiere og ledere i advokatfirmaer

Den 12. august sendte Justis- og beredskapsdepartementet et forslag om at eiere og personer i ledelsen i advokatforetak må ha hederlig vandel til høring. Høringsfristen er 5. oktober 2020.

Foto: iStockphoto

Tekst Redaksjonen

For å motta advokatbevilling stilles det krav om hederlig vandel. Du trenger dog ikke å være advokat for å eie eller lede et advokatfirma, og det finnes heller ingen krav om hederlig vandel for disse dette gjelder. Justis- og beredskapsminister Monica Mæland sier at det er viktig at advokatbransjen er noe folk har tillit til. – Departementet foreslår derfor et vandelskrav for eiere og personer i ledelsen i advokatfirmaer som ikke er advokater.

Forslaget som nå sendes på høring er en del av justis- og beredskapsdepartementets arbeid med ny advokatlov. Loven skal etter planen fremmes for Stortinget våren 2021. – Et av de sentrale spørsmålene i arbeidet med ny advokatlov er hvem som skal kunne eie og sitte i styret i advokatforetak. Både hensynet til advokaters uavhengighet og tilliten til bransjen tilsier at det bør stilles strenge krav, sier Monica Mæland.

Les mer her: 

  • Les hele pressemeldingen fra Justis- og beredskapsdepartementet på regjeringen.no

Virker juss som en spennende karrierevei? Les mer om de ulike fagområdene man kan spesialisere seg i og jobbe med på advokatsmart.no