Utdanning blir stadig mer viktig fremover

Utdanningen din kommer til å bli stadig viktigere i tiden fremover, uansett hvilken karrierevei du velger. Vi har tatt en prat med kunnskapsminister Jan Tore Sanner, som nedenfor kommer med sine råd for din fremtidige utdanning.

Jan Tore Sanner. Foto: Marte Garmann

Tekst Jørn Wad

Se nøye på disse kommentarene, for her har kunnskapsministeren oppsummert sitt syn på hva som kommer til å bli viktig for deg som skal velge utdanning om ikke mange månedene. Tenk deg godt om, og lytt gjerne til ham som har det øverste ansvaret for utdanningen her i landet.

-Vil det bli sterkere fokus på yrkesfag, realfag og høyere utdanning i tiden som kommer?
– Utdanning blir bare viktigere og viktigere. Den teknologiske utviklingen krever at vi alle må belage oss på å lære hele livet. Det kan bety et nytt fagbrev, videreutdanning eller annen kompetansepåfyll. Stadig flere jobber krever formell kompetanse, og det blir færre muligheter for dem som ikke har utdanning. Men det betyr ikke at alle skal ta høyere utdanning. Vi har behov for mange dyktige fagarbeidere i årene som kommer. Yrkesfag gir mange spennende muligheter både for arbeid og videreutdanning. Det er bra at stadig flere ungdommer nå velger yrkesfag, synes kunnskapsministeren.

-I den grad det måtte finnes noe som kan kalles «fremtidens utdanning». Hva vil den i så fall være?
– Vi kommer til å ha behov for personer med alle typer utdanning. Hvis jeg likevel skal trekke frem to utdanninger for fremtiden, må det være yrkesfagene og lærerutdanningen. Flinke fagfolk kommer vi til å ha stort behov for, og fagbrev gir store muligheter. I dag er det slik at fagbrev er mer etterspurt enn mastergrad. Vi kommer også til å trenge mange flinke lærere i årene fremover. Og lærerutdanningen gir deg sjansen til å jobbe med det aller viktigste som finnes: fremtiden til barn og unge.

-Hvilke kriterier mener departementet unge bør legge til grunn for sine skolevalg – i tillegg til at man er interessert i faget?
– Det å bestemme seg for utdanning er et stort valg, og man må lytte til både hjertet og hode. Det er lurt å sette seg inn i hvilke muligheter de ulike yrkene gir, og også vite litt om hvordan fremtiden ser ut for de fagene man er interessert i. Hvis du er i tvil vil jeg oppfordre deg til å benytte deg av de ulike karriereveiledningstjenestene som finnes. Det kan være nyttig å få litt hjelp når man skal ta et så stort og viktig valg er Jan Tore Sanner sitt råd.

-Planlegger regjeringen med spesielle tiltak for yrkesfagene i det nærmeste året?
– 2018 var yrkesfagenes år, og de siste årene har det vært en veldig god utvikling innen yrkesfagene. Nå er det like mange elever som velger yrkesfag som studiespesialiserende. Aldri før har så mange fått læreplass, og det er flere som fullfører og består enn tidligere. Men vi fortsetter arbeidet med å løfte yrkesfagene, også i årene fremover. Vi er i gang med å endre strukturen på yrkesfagene, blant annet slik at elevene får mer praksis tidligere i utdanningen. Vi skal sørge for enda flere gode yrkesfaglærere, blant annet gjennom etter- og videreutdanning, og vi skal fortsette arbeidet med å skaffe flere læreplasser.

-Kunne Høyre – om man hadde hatt flertall alene – ønsket seg en sterkere privatisering av skoletilbudene i fremtiden – og ville dette i så fall betydd en større frihet til å velge?
– Vi ønsker ikke privatisering av skoletilbudet. Skolen er en viktig fellesarena i samfunnet vårt. Men det er positivt med et mangfoldig tilbud. I dag har vi noen friskoler. Det bidrar til nytenkning og gir foreldre og elever valgmuligheter. En skole som gir muligheter til alle, og som løfter alle elever uavhengig av bakgrunn er Høyres hovedmål i skolepolitikken, forklarer Sanner.

-Hender det at det blir en sprik mellom det unge ønsker seg av utdanning – og det som er samfunnets behov? Hva mener departementet eventuelt kan gjøres med dette?

– Vi vet at det er områder hvor vi kommer til å trenge flere kompetente mennesker fremover. Jeg tror det viktigste vi kan gjøre er å vise frem de mulighetene som finnes, slik at ungdommen kan ta gode valg, både med hjertet og med hodet, sier Sanner til slutt.