Tilbud om fast jobb før læretiden er ferdig

Vi er inne i et generasjonsskifte om dagen, og har derfor et relativt høyt fokus på lærlinger. Per i dag er om lag 10% av arbeidsstokken lærlinger. De aller fleste får tilbud om fast jobb etter lære- tiden med avlagt og bestått fagprøve. Vi tar gjerne imot flere læringer.

Kontrollrommet i massefabrikken: Pål Rødal, Joakim Størseth og Simon Christensen (de har fått tilbud om jobb før læretiden er ferdig) Foto: Norske Skog Skogn
Tekst Jørn Wad

Det er administrerende direktør Bjørn Ugedal hos Norske Skog Skogn som inviterer flere lærlinger til bedriften. Av en arbeidsstokk på rundt 350 har man for tiden altså ca. 35 lærlinger, noe som må sies å være uvanlig høyt for det aller fleste bedrifters vedkommende.

Ikke krevende

-Er det utfordrende for bedriften å ha så mange lærlinger – eller for den saks skyld – å ha lærlinger i det hele tatt?
-Nei, det vil jeg ikke si. Det er jo krevende i den betydning at vi krever av oss selv at vi både har en fadder og en faglig leder som skal kunne veilede og lære opp lærlingene fortløpende. Men dette er en del av vår hverdag, og en oppgave som vi tar på alvor – med glede. Så vi hilser gjerne flere lærlinger velkommen, sier Ugedal.
Kari Norset Salater, som er informasjons- og opplæringsleder ved bedriften, er opptatt av at det er viktig for bedriften å skaffe flere lærlinger. Bedriften har mange arbeidsplasser som passer både for jenter og gutter. De siste årene har vi fått flere jenter i produksjonsavdelingen som jobber som prosessoperatører, og det er positivt for arbeidsmiljøet. Hun er sikker på at det vil komme til å bli mange som søker seg til bedriften også i fremtiden og er samtidig tydelig på at alle de som ønsker fast jobb etter endt læretid og bestått fagprøve har gode muligheter for det.
-Det er riktig nok viktig for bedriften å ha lærlinger, men det er også klart at de trenger å bestå fagprøven før de kan ansettes på fast basis. At vi har en arbeidsstokk som er høyt kvalifisert er viktig for oss, og nettopp derfor legger vi inn store ressurser i opplæringen. Så når fagprøven er bestått, er nok vi nesten like glade som kandidatene, smiler hun.

Spennende

Simon Christensen, Pål Rødal og Joakim Størseth er alle lærlinger ved bedriften og har gjennomgått et løp med forestående fagprøve. De har alle tre fått tilbud om jobb med forbehold om bestått fagprøve og er fulle av lovord over den måten de er blitt tatt imot på av bedriften.
Joakim er opptatt av at han har fått et yrke som er litt utenom det vanlige, og som ikke så mange vet om rett og slett. Han fikk tips fra sin far som jobber på et Opplæringskontor. Kjemiprosessoperatør som yrket lærlingene har valgt, er et variert og spennende yrke, synes han.
Pål fikk rett og slett tips fra sin svigerfar om å søke som lærling, og syntes det hørtes spennende ut. Han hadde i grunnen ikke tenkt så mye på å velge akkurat dette yrket før, men når ideen først ble bragt på bane falt den i god jord. Han likte spesielt godt at man kunne legge opp til et løp som ikke innebar at han måtte sette seg på skolebenken.
Simon visste i utgangspunktet ikke hva han hadde lyst til å bli, men etter å ha vært utplassert på Norske Skog Skogn en periode på videregående ble det fart i sakene. Han ønsket virkelig å få lærlingeplass ved bedriften, og slik ble det.
-Hva husker dere best av den opplæringsperioden dere har vært igjennom?

Grundig

Guttene synes å være ganske samstemte, og det er lett å skjønne at de er godt fornøyd med opplæringen de har gjennomgått. Etter litt høyt tenking er de enige om at det var veldig viktig hvordan de ble tatt imot av bedriften. De følte seg hjemme med en gang, og de hadde fagfolk rundt seg som virkelig likte å lære videre det de kunne.
-Det var godt å møte ansatte med så grundig opplæring av lærlingene og som hadde et bredt kunnskapsfelt, og som virkelig ønsket at du skulle lære. Det er svært viktig for oss som er unge å oppleve at den som skal ha ansvaret for den grundige opplæringen du skal igjennom virkelig har lyst til å lære fra seg ting. Du føler det integrert på en eller annen måte.
-Og det har virket, for alle tre har fått tilbud om fast jobb?
-Ja, det er riktig nok ikke alle som sitter her som har fått gjennomført fagprøven enda, men om vi forutsetter at det går bra, har vi fast grunn under føttene alle tre når det gjelder ansettelse. Vi er klare når fagprøven er bestått, sier de nærmest i munnen på hverandre.

Lærling i kjemiprosess, Anna Nicoline Holan. Foto: Norske Skog Skogn