Til nye høyder med pilotutdannelse

Selv om det kan virke som at det å reise i disse dager er veldig begrenset og vi har gått
igjennom over et år med nedstengninger, så er det alltid behov for piloter. Dette kan Stein Mjåtveit, markedssjef i OSM Aviation Academy, informere oss om. Han kommer også med gode råd til dem som vurderer en slik utdanning.

Magnus Stokke under pilotutdannelsen i OSM Aviation
Academy’s Boeing 737 simulator.

TEKST Jan Helge Lillevik

– Fokuset vårt på OSM Aviation Academy er å hjelpe studentene våre til å bli dyktige og sikkerhetsfokuserte trafikkflygere. Vi har skoler i Norge, Sverige og USA og har
ca. 200 studenter som jobber mot å oppnå dette målet. Vi regner med at det antallet vil stige i løpet av de neste årene, forklarer Mjåtveit.
– Pilotbehovet før pandemien var veldig høyt og selv om koronapandemien satte en stopper for rekrutteringen på kort sikt, så vil det behovet fremdeles være der på andre
siden. Enkelte mener at det til og med kan bli større. Man har sett at enkelte som begynte å nærme seg pensjonsalder før pandemien har nå valgt å gå av med pensjon, og enkelte av dem som har jobbet 10-15 år i bransjen har valgt å prøve noe
annet, så behovet for gode piloter kommer sterkt tilbake.

Selve utdannelsen

Piloter har ansvaret for hundretalls passasjerer på hver flygning, så utdannelsen for piloter er utrolig viktig.
Pilotutdannelsen er relativt dyr om man sammenligner den med en bachelorgrad, men på masternivå er det ikke stor forskjell med tanke på hvor mange timer man får
med en-til-en undervisning. OSM Aviation Academy er en godkjent fagskole og man kan derfor søke om studielån fra Lånekassen for å finansiere utdannelsen.
– Når man er nyeksaminert fra flyskolen kvalifiserer man til å søke jobb som «First Officer» eller styrmann på godt norsk. Majoriteten av studentene hos oss går en integrert utdannelse, noe som innebærer at programmet inkluderer alt, og starter helt fra bunnen, fra å ikke ha tatt i et fly før til å kunne søke jobb som styrmann. Man må jobbe som styrmanni et flyselskap en del år før man kan bli videreutdannet til
kaptein, det gjøres i regi av selskapet man jobber for.
Dagene er veldig variert hos oss. Det er mye teori som skal dekkes, men også en hel del praktisk trening i flyene og simulatorene som skal gjennomføres.
– På OSM Aviation Academy ser vi på våre studenter som fremtidige kollegaer. Det handler om å gi studentene utfordringer og gi de rom til å vokse etter hvert som de
utvikler seg. Det er viktig for oss å lytte til studentene og være observante på de utfordringene som de har. Det handler ikke bare om å få godkjent eksamen, men også om å bli en trygg og sikker pilot som har en god karriere i framtiden.
Grunnutdannelsen hos oss tar 18-20 måneder, avslutter Mjåtveit.

En vellykket student

En som har lykkes med både utdannelsen og har fått en god start på karrieren er tidligere student Magnus Stokke. Han kan fortelle litt om hvordan han opplevde utdannelsen og tiden etterpå.
– Jeg er jo litt eldre enn de andre som tok utdannelsen, så denne utdannelsen var mye mer intensiv enn de andre jeg har tatt før det. På OSM Aviation Academy hadde vi både
teori og flyging samtidig, så det gjør det jo mye mer intenst, men det gjør det også enklere å ha knagger å henge teorien på. Da kunne man sitte på eksamen og tenke tilbake på når man satt i flyet. For min del var det en veldig stor fordel, forklarer Stokke.
– Jeg ble ferdig med pilotutdannelsen i august 2021 og begynte å søke jobb med en gang. Jeg fikk jobb på et europeisk flyselskap under høsten 2021 og starter type-kurset (type rating) på Boeing 737 med dem i januar 2022, avslutter Stokke. _