Stort behov for lokførere

Lokførerutdanning gir svært gode jobbmuligheter, trygg jobb, gode arbeidsbetingelser og et hyggelig kollegialt miljø på tvers av togselskaper. Utdanningen er kort og intens, med mye praksis.

Tekst Gunn Iren Kleppe

Med økt satsing på jernbane og miljøvennlig transport av passasjerer og gods, ventes det stort behov for lokomotivførere fremover.

– Hvis man kommer inn på denne skolen så er man ganske sikker på å få jobb, sier rektor Kai Erik Jensen ved Norsk fagskole for lokomotivførere (Lokførerskolen).

– Vi har aldri utdannet så mange lokførere, og vi skal produsere minst like mange til neste år, forteller han, det vil si mellom 160 og 170; togselskapene trenger flere lokførere i årene som kommer.

Norge har et godt lokførermiljø med rundt 1500 dedikerte lokførere der nesten alle kjenner hverandre.

– Det er en sikker jobb som gir god lønn med kort utdanning, sier Jensen om lokføreryrket.

Fagskolen ligger i Oslo og tilbyr den eneste lokførerutdanningen i Norge. De tar inn studenter fra hele landet. Utdanningen kvalifiserer både for framføring av passasjer-, gods- og arbeidstog.  Gjennomsnittsalderen på studentene er cirka 32 år, da mange velger dette som sitt andre yrke. Skolen har årlig opptak med søknadsfrist 1. mars.

Det er flere fagbrev som kvalifiserer til søknad, i tillegg til studiespesialisering med matematikk og et realfag. I tillegg kreves det bestått helsetest og yrkespsykologisk skikkethetstest.

– Lokføreryrket er et sikkerhetskritisk yrke, og da må du kunne holde hodet kaldt, forklarer rektor.

Halvparten praksis

Skolen har knyttet til seg rundt 300 kjørelærere i forskjellige togselskaper. Nesten halve studietiden er i praksis, og da er studentene ute rundt om i landet og kjører tog sammen med kjørelærer.

Videre er skolen utstyrt med det siste innen teknologi, blant annet et moderne øvingsanlegg med ulike togsimulatorer og VR-teknologi. Lokførerskolen har også et helt togsett på området, som studentene kan skru på og undersøke.

– Det er et intenst studieår, som ikke gir rom for mye annet akkurat det ene året utdanningen varer, påpeker Jensen.

Skolen er statsfinansiert og fungerer som vanlig offentlig fagskole. Det vil si at skolen kvalifiserer for lån og stipend i Lånekassen. Studentene kan søke rimelig hybel gjennom Studentsamskipnaden den tiden de må være i Oslo.

– Studentene forteller oss gjennom Studiebarometeret at skolen har et godt læringsmiljø og god kvalitet på opplæringen, avslutter rektor.

Et studentperspektiv

Da vi snakket med student Camilla Osaland i november var hun godt over halvveis i studiet. Hun er svært fornøyd med den ettårige utdanningen og med skolemiljøet.

– Dette er et heltids studieløp, et intenst år, påpeker hun.

– Vi har jo mye teori og praksis i løpet av skoleåret, vi har undervisning på skolen, er på befaringer, øver i simulator og kjører tog bortimot halve studietiden. Så er det jo hektisk og vi må følge godt med. Alt i alt er jeg veldig fornøyd.

Osaland forteller at studentene får kjøre alle slags tog under øvelseskjøring på de forskjellige banestrekningene rundt om i landet.

– Det gøyeste er å kjøre tog, det må jeg jo si. I morgen reiser vi til Elverum. Vi skal være ute og jobbe fysisk med å skifte, det vil si å koble om tog og vogner. Jeg tror det blir veldig lærerikt og spennende.

Allerede fått jobb

Osaland ønsker å satse på passasjertog og har allerede fått jobb i Go Ahead i Drammen.

– Jeg har sikret meg jobb – etter at jeg har tatt eksamen og bestått den. Det er mange i mitt kull som har avtale om jobb, så lenge de består eksamen, da.

Det er jo et år som går veldig fort. Du får oppleve ekstremt mye. Du får møte veldig hyggelige folk, du får møte mange lokførere – de blir jo dine kollegaer i fremtiden.

Det er gode arbeidsforhold og god lønn. Og du blir veldig godt ivaretatt. Hvis du skulle være ute for en hendelse har du et godt nettverk som tar deg imot, sier hun om lokføreryrket.

Osaland har god tro på fremtiden og at det blir satset mer på jernbane.

– Jeg vil i hvert fall anbefale dette yrket. Det er veldig gøy å kjøre tog. Og så føler du at du bidrar i samfunnet ved å frakte gods og passasjerer på en miljøvennlig måte. Det er et spennende yrke, du får møtt mange trivelige folk og får vært mange steder i landet.

 

Rektor Kai Erik Jensen ved Norsk fagskole for lokomotivførere
(Lokførerskolen).