Større fleksibilitet med dobbelt fagbrev hos Hydro

Norsk Hydro tar inn mange lærlinger i forskjellige yrkesretninger hvert år, og lærlingene har gode sjanser for fast jobb. Hos Hydro i Årdal ser de et stort potensial i doble fagbrev.

Hydro i Øvre Årdal. Foto: Hydro
Tekst Gunn Iren Kleppe

Vi er kommet dit at vi er selvforsynt med operatører gjennom lærlingeordningen. Vi har utviklet en fagbrevordning som fungerer veldig godt og vi får mye utav. Det er svært gode muligheter for jobb etterpå, sier Geir Nordnes, HR Business Partner hos Norsk Hydro ASA i Årdal.

Gjennom godt lokalt samarbeid har de fått til en ordning som utruster lærlingene med den kompetansen de trenger og er skreddersydd for industrien. Totalt sett tar Hydrokonsernet inn lærlinger i 12 forskjellige yrkesretninger. I Årdal har de rundt 45 lærlinger over to år, med rundt 22-23 i hvert kull.

Dobbelt fagbrev

Anders Kvåle Svåi var lærling hos Hydro i Årdal før han fikk jobb som operatør. Han er 23 år og oppvokst i området.

Man hører mye godt om Hydro. Jeg var inne på intervju og fikk et godt inntrykk, forteller han.

Svåi tok først fagbrev som industrimekaniker, og deretter som kjøretøymekaniker for tunge kjøretøy. Han var ferdig med det siste fagbrevet i september 2019.

Det var virkelig godt strukturert og planlagt, sier han om lærlingeopplegget.

Han synes han har fått god opplæring og tett oppfølging hos Hydro.

I dag angrer jeg ikke på at jeg tok det valget.

Cirka 12 % av våre operatører har to fagbrev. Det betyr for eksempel at vi har industrimekaniker og kjøretøymekaniker innbakt i én operatør. Det skaper veldig stor fleksibilitet. Anders er et eksempel på at vi har fått det til. Det gir oss mye, sier Nordnes, som ser større muligheter flere fagbrev-kombinasjoner i fremtiden, også som følge av økt utvikling i forbindelse med automatisering, digitalisering og robotisering.

50/50 stilling

Svåi er i full stilling som Operatør, men fordelt på to avdelinger.

Jeg utnytter begge fagbrevene mine i 50/50-stilling, halvparten vedlikehold industri og halvparten kjøretøy. Jeg får jo utnyttet hele læreperspektivet – jeg har en innholdsrik arbeidsdag. Og arbeidsmiljøet er veldig bra begge plasser. Jeg får være med på alt mulig, sier Svåi, som er kjempefornøyd med valget – også med rollen som ambassadør.

Anders er med ute og er ambassadør ved videregående skoler. Han er bra drilla, kommenterer Nordnes.

Det gir fantastisk mulighet for lærlinger for å få seg fast arbeid, sier han om lærlingeprogrammet.

Det går ikke alltid så raskt som med Anders, men innenfor tre år er de fleste kommet seg inn i fast arbeid. Vi har ganske stor suksessrate. Det er en fantastisk måte å rekruttere på.

Hva bedriften ser etter

Et minimum at de har bestått i forhold til yrkesfag og teori. Vi ser ganske mye på orden og fravær. Og vi kjører full intervjuprosess med referansesjekk. Holdning, adferd, interesse og nysgjerrighet er gjerne viktigere enn karakterer, forklarer Nordnes, og at man tar ansvar selv og viser initiativ.

Vi stiller ganske høye krav. Så er kvaliteten på kandidatene også god. Sosiale egenskaper er også viktig, og vi ser etter gode relasjonelle egenskaper hos våre når de skal gå inn og jobbe.

De kan vente seg et grundig og strukturert opplegg med individuell opplæringsplan, egne faddere – en egen ansvarlig som følger opplæringen, og kontinuerlige tilbakemeldinger underveis, fortsetter han.

Anbefaler utplassering

Bedriften bruker også mye tid på introduksjonsprogrammet slik at lærlingene skal bli så fleksible som de trenger å være.

Vi har mange forskjellige enheter og områder. De blir kjent med hele prosessen, hele verdikjeden. Vi prøver å få til en fin balanse. Og vi er tydelig overfor den enkelte at de må ta ansvar for egen læring, forklarer Nordnes.

I et ordinært år har vi cirka 200 elever på omvisning, fortsetter han, i hovedsak fra Årdal videregående men også noen fra Laksevåg og Knarvik.

Svåi anbefaler andre interesserte å ta utplassering før de søker læreplass, gjerne begge årene, for det gir et helt annet innsyn.

Når de er på utplassering kan de gjøre seg et inntrykk, pluss det er en god måte for oss å bli kjent med dem. Det øker sjansen for å få læreplass om man har vært på utplassering. Det er en fantastisk referanse om områdeleder anbefaler dem, understreker Nordnes.

Jeg anbefaler alle å søke. Det er et voldsomt bra karriereløp de har fått i gang på Hydro, oppfordrer Svåi.

 

Geir Nordnes, HR Business Partner hos Norsk Hydro ASA i Årdal.