SPIR OSLO FÅR FOLK UT I JOBB

Behovet for yrkesfaglærte er kjempestort, og med fagbrev fra Spir Oslo har du formell
kompetanse som kan gi innpass på arbeidsmarkedet.

Tekst Gunn Iren Kleppe

– Vi gir tilbud for lærlinger som har utfordringer med læring, som trenger en tilrettelegging som arbeidsgivere ofte ellers ikke har ressurser til å gi, forteller Andreas Karth Roald, teamleder og spesialpedagog hos Spir Oslo.

– Det er både unge og voksne som er lærlinger hos oss. Vi er en arbeidsmarkedsbedrift og tiltaksleverandør til NAV. Det er akkurat samme krav som stilles til de som får fagbrev hos oss, men med nødvendig tilrettelegging for den enkelte, forklarer han.

Spir Oslo tilbyr yrkesutdanning innen fagene platearbeider, produksjonstekniker, sveisefag, CNC-operatør, grafisk produksjonstekniker (printfaget), bilmekaniker lette kjøretøy, IKT servicemedarbeider, kontormedarbeider, mediegrafiker (design) og institusjonskokk. I tillegg ventes godkjennelse for logistikkfag og kjole- og draktsyer.

Tilbudet er for folk fra Oslo og Viken som er over 18, og som hovedregel søkes de inn via saksbehandleren sin på NAV.

– Det er løpende inntak hele veien. Vi har kapasitet til ganske mange, og stort sett ledig plass, forteller Roald.

Gode resultater

– Vi får det til. Vi får folk ut i jobb. Folk som droppet ut av skolen, og/eller som har hatt andre utfordringer, de kommer til oss, får formell kompetanse og kommer ut i jobb.

Det de også får hos oss, er en karriereveileder som hjelper dem å komme ut i jobb. Rundt 70-80 % går ut i jobb, forteller Roald.

Til sammenligning er turnover til jobb for de som ikke tar fagbrev i underkant av 50 %.

– Det viser hvor utrolig viktig det er å få tatt fagbrev. Vi ser at behovet for faglært arbeidskraft er utrolig stort. Dette er folk som er attraktive på arbeidsmarkedet.

– Går de til spesielle bedrifter?

– Nei, til det åpne arbeidsmarkedet. Men vi bruker mye tid på å bygge nettverk og knytte kontakter, og gir nødvendig oppfølging både til arbeidsgiver og –taker ved behov.

– Hvordan er behovet fremover?

– Behovet fremover er kjempestort. Vi følger med på utviklingen, enten om vi skal etablere nye eller legge ned gamle fagområder. Det er ikke alle fagbrev som er like lett å få jobb i, selv om det å ha fagbrev gir innpass for å få seg jobb. Det betyr at man kan skrive på CV-en at man har fullført videregående og skaffet seg en yrkesutdanning, svarer Roald.

– Å få dokumentasjon på at man faktisk kan noe, er svært viktig. Jeg skulle ønske det var flere slike kreative tilbud i hele landet, uavhengig av profesjon og tilpasset den enkelte. Det er viktig at de som har utfordringer blir «plukket opp» og får formell kompetanse på den ene eller andre måten.

Får den hjelpen de trenger

– Vi er et ganske stort team rundt den enkelte lærling: fagveileder, karriereveileder, spesialpedagog og i tillegg de som jobber i markedet rundt oss. Vi jubler hver gang en person slutter hos oss fordi de har fått seg arbeid!

Hos oss får du den hjelpen du trenger. Det er veldig individuelt tilpasset hjelp. Den støtten de får både fra karriereveileder og faglig veileder tror jeg er avgjørende for at de klarer å gjennomføre læreløpet, sier Roald.

Konkret kan det være hjelp med lese- og skrivevansker, kurs, tilrettelegging av prøver, tilrettelegging på arbeidsplass, eller norskopplæring. Det kan også være hjelp med å rydde opp i økonomien og med alt som skal inn til NAV.

– Det jeg tror er aller viktigst er at vi synligjør mulighetsbildet og gir «støtte i tykt og tynt». Det er utrolig givende når noen får det til, avslutter han.

Fra lærlinger innen institusjonskokkfaget hører vi om hyggelige veiledere og et godt arbeidsmiljø, og at de føler seg godt mottatt og har blitt trygge på arbeidsoppgavene.

– Helseproblemer har alltid vært en utfordring gjennom mitt liv, det gjorde at jeg har mistet muligheten min til å gjøre ferdig læreløpet som jeg begynte med. Spir ga meg en ny sjanse for å avslutte det jeg begynte med. De har gitt meg trygghet, tillit til meg selv, og kunnskapen som trengs for å oppnå fagbrevet, sier en av kokkelærlingene.