Spennende samarbeid

Kongsberg videregående skole og det lokale næringslivet på Kongsberg samarbeider om to unike utviklingsprosjekter initiert av næringslivet.

Foto: Kongsberg videregående skole

Tekst: Ann-Magrit Berge

Kongsberg videregående skole tilbyr framtidsrettet opplæring i tett samarbeid med arbeids- og næringsliv. Skolen har to spennende utviklingsprosjekter der opplæringen foregår på opplæringsarenaer sammen med samarbeidspartnere.
– Vi har to viktige prosjekter innenfor TIP, sier Pål Bjørshol som er avdelingsleder for Teknikk og industriell produksjon, Design og håndverk, Ur på Kongsberg videregående skole.
– Det ene er Plast og kompositt som er en forsøksordning på tredje året som vi er alene om i hele landet. Prøveperioden går frem til sommeren og vi vil nå søke Utdanningsdirektoratet for å gjøre den om til et permanent løp. Det andre er Industriteknologi som er et Vg2 løp hvor vi har flyttet en klasse ut i Kongsberg teknologipark sammen med en opplæringsbedrift.

Plast og kompositt

– Dette nyetablerte tilbudet er landsdekkende, men de fleste søkerne er lokale. Skolen arbeider aktivt med å gjøre linjene mer kjent blant Vg1 elever på TIP utenfor regionen gjennom markedsføring på sosiale medier og turneer i Buskerud, Østfold og Vestfold. Utdanningen er kjent i bransjen og i det faglige miljøet, og vi får gode tilbakemeldinger. Interesserte elever kan søke seg inn på TIP på Vg1, videre inn på Vg2 Plast og kompositt og ut i lære som ender med fagbrev.

Dette er en unik utdanning med fremtidsrettede fag i stadig utvikling som næringslivet etterspør. Våre elever vil når de går ut i lære ha en stor fordel fordi de allerede har et høyt faglig nivå. Vi samarbeider med lokalt næringsliv, elevene er utplassert i yrkesfaglig fordypnings-bedrifter lokalt og i andre fylker. Vi jobber tett med Fagskolen Tinius Olsen og Høyskolen på Kongsberg, Universitetet i Sørøst-Norge. Vi har et laboratorium knyttet til Fagskolen i Kongsberg og våre elever undervises i dette laboratoriet.

Industriteknologi

– Industriteknologi er en Vg2-klasse på mange skoler som har TIP. Det spesielle ved vår undervisning er at den foregår i Teknologiparken med Kongsberg Defence & Aerospace, TechnipFMC og GKN Aerospace som eiere. Ideen er å få undervisningen fremtidsrettet og mer tilpasset den kompetansen næringslivet ønsker. Vi har fått en praksisnær undervisning i det miljøet der fagarbeiderne jobber. Det betyr at vi når læreplanmålene mye bredere og bedre. Dette har vakt nasjonal interesse for undervisning i skole- og industrimiljø er det ikke andre skoler som har.

– Hvordan er erfaringene så langt?
– De er veldig gode. Elevundersøkelsen viser betydelige forbedringer på samtlige måleparametre. Det å føle seg som en arbeidstaker i et vanlig arbeidsmiljø gjør at elevene blir verdsatt på en helt annen måte og er mer tilfredse. Dette er et utviklingsprosjekt som etter hvert skal omfatte flere områder, blant annet automatisering med Elektro i bunnen. Det som er felles for begge disse prosjektene er at de er sterkt ønsket av arbeids- og næringslivet. Det gir ekstra energi at det er flere aktører som deler på å utvikle dette, og så langt har vi lykkes veldig godt, sier avdelingsleder Pål Bjørshol.