Sikker fremtid i grønn bransje

– Da jeg skulle velge yrke, tenkte jeg mye på å finne en jobb som er sikker. Og med den satsingen som Norge har på kollektivtransport, er mobilitetsbransjen et godt valg. Dessuten var jeg med mor som vasket busser da jeg var en liten gutt, og fikk sitte og innbille meg at jeg var sjåfør. Så valget var enkelt.

Roberto Kristoffer Nordbø Henriquez stortrives i jobben som bussjåfør i Boreal. Foto: Boreal
Tekst Jørn Wad

Roberto Kristoffer Nordbø Henriquez er bussjåfør, og kjører for Boreal. Han var av dem som gikk lærlingtiden sin i selskapet, og som er full av takksigelser for hva det har betydd for ham og hans yrkesvalg:

Systemet

– Det er først og fremst systemet for oppfølgning. Jeg var jo ganske ung, og da var det godt å ha en solid oppfølging hele veien etter skolegangen. For min del startet jo utdannelsen med Transport- og logistikklinjen på videregående, og et halvt år videreutdanning som yrkessjåfør. Jeg var så heldig å bli ansatt under utdanningen, og var 18-19 den gangen. Det skapte forresten noen litt underlige situasjoner, fordi det råder litt forvirring om hvor gammel man må være for å drive med persontransport mot betaling: På nettet kan man faktisk lese seg til at man må være 24 år, mens man jo kan være 21 år om man har yrkessåførkompetanse. Men er man lærling, kan man faktisk begynne med dette når man er 18 år, slik jeg gjorde. Denne forvirringen skapte litt utfordringer da jeg skulle ha kjøreseddel hos politiet, og i et par andre situasjoner, men det ordnet seg jo greit da, for jeg kjørte på dispensasjon til å begynne med, sier han smilende.
– Men hele tiden ble du fulgt opp av bedriften?
– Ja, og det er nettopp dette som er så bra med min arbeidsplass: Etter utdannelsen dro jeg rett ned til Stavanger for videre opplæring, og fikk prøve meg som sjåfør. Da hadde jeg fadder i 2 måneder, samtidig som jeg lærte meg rutene. Det var en trygghet og ikke minst faglig oppfølging som jeg satte skikkelig pris på.

Tilvenning

– Ble det ikke kjedelig med rutebussen for en ungdom? – Nei, det syntes jeg ikke. Det var nok mest kjedelig for fadderen, humrer han, og minnes at han og fadderen byttet litt på å kjøre, slik at de skulle gjøre turene mest mulig interessante for begge. – I dag kjører jeg mest ekspressbuss til Bergen via Haugesund, og av og til litt turbuss. Dette synes jeg er skikkelig trivelig, og det sier også litt om hvilke muligheter man har som bussjåfør i et selskap som Boreal, forklarer han.

– Valgmulighetene er flere enn de man kanskje ser for seg? – Nettopp! Selv hadde jeg som sagt et ønske om å bli bussjåfør helt fra jeg var med mor på jobb av og til, og kunne sitte i det som for meg var et stort sete, og innbille meg at jeg kjørte. Det var en stor opplevelse for en liten gutt, og vekket interessen. Men når jeg etter hvert har fått det klart for meg hvilken sikker arbeidsplass dette er, både på grunn av selskapet jeg jobber i og på grunn av det jeg nevnte om satsingen på kollektivtransport her i landet, er jo valget genialt. Med tiden har det også gått opp for meg nettopp det du spør om, nemlig at de valgmulighetene man har, er veldig mange. Rutebuss er en mulighet som mange trives med, mens jeg selv har valgt å veksle litt mellom ekspressbuss og turbuss.

Valgmuligheter

– Ulempen er kanskje at man kan bli lei av å kjøre?
– Ja det kan jo hende man blir. Men selv da er det utrolig trivelig og trygt å jobbe i Boreal, fordi selskapet er svært bevisst og fleksibelt. Det finnes muligheter for å få jobb i transportledelsen eller andre kontorjobber der du får bruk for erfaringen du har tilegnet deg som sjåfør.
– Vil du anbefale andre ungdommer å bli bussjåfør?
– Absolutt! Det er en trivelig jobb, og jeg glemte å si at en viktig grunn til at jeg valgte det, er at jeg trives med å få kontakt med nye mennesker, for det får man jo som bussjåfør. Når man så legger til at jeg jobber i et selskap som vet å ta vare på sine ansatte og gi oss muligheter for videre utvikling, kan jeg i grunnen ikke ønske meg noe mer, sier en smilende Roberto Kristoffer Nordbø Henriquez.

På sjø og land

Boreal er et ledende konsern innen mobilitet, og drifter kollektivtransport med buss, hurtigbåt, ferge og trikk over hele Norge.
– Boreal har 2700 medarbeidere over hele landet, og vi er et konsern i sterk vekst. Like mye som folk med lang fartstid og yrkeserfaring, er nye lærlinger alltid velkomne hos oss, sier konsernleder Kjetil Førsvoll i Boreal.
Boreal er en godkjent lærebedrift i flere fag både på sjø og på land.
– Fagarbeidere er mangelvare i Norge. Vi er en stor aktør, og ser det som et samfunnsansvar å gi ungdommen en mulighet. Lærlingeordningen er også viktig for rekrutteringen og for å styrke organisasjonen vår, sier Førsvoll.
Boreal-konsernet har per i dag 38 lærlinger innen en rekke fagområder.
– Vi kan fortsatt ta imot mange flere lærlinger, og jobber aktivt for å knytte til oss ungdom som ønsker å ta utdannelse i fag som er relatert til vår virksomhet. Opplæringskontorene rundt om i landet er en god samarbeidspartner i dette arbeidet, og vi er også til stede på skoler og yrkesmesser for å fange opp aktuelle på et tidlig tidspunkt, sier Førsvoll.

La oss dra sammen

I Boreal møter lærlingene et konsern med svært høyt fokus på HMS, hvor trivsel, godt arbeidsmiljø og positiv kommunikasjon er gjennomgående nøkkelord på alle nivåer.
– Vår visjon er «La oss dra sammen», og våre kjerneverdier er sikkerhet, kvalitet og miljø. I Boreal jobber vi hver dag for at våre kunder skal få en god og trygg reiseopplevelse, sier Førsvoll.
Lærlingene blir i Boreal fra første dag satt i kontakt med en svært velfungerende HR-avdeling i tillegg til faglig leder og fadder, som alle bidrar til trygghet.
– Målet vårt er å gi unge som ønsker en jobb i vår bransje de beste muligheter for en god opplæring, slik at de blir dyktige fagarbeidere og positive medarbeidere. Vi har også flere eksempler på lærlinger som har gått videre til ledende stillinger i konsernet, så i Boreal har man mange muligheter, sier konsernlederen.
Hvert år arrangerer Boreal et bedriftsinternt sjåførmesterskap på Nord-Norsk Trafikksenter, landets beste øvelsesbane for tunge kjøretøy. Her møtes erfarne bussjåfører og lærlinger for å teste ferdigheter uavhengig av ansiennitet. Hos Nord-Norsk Trafikksenter arrangeres også samlinger for lærlinger, der sikker kjøring er blant det som vektlegges.
– Målet er å skape en trygghet for lærlingene og følgelig en god mestringsfølelse i læretiden, sier Førsvoll.