Realiserer drømmen om grønn fremtid

Ida Andersson

Norges grønne fagskole – Vea, tilbyr fagskoleutdanning (en høyere yrkesfaglig utdanning) innen grønne fagområder. Utdanningen er fleksibelt lagt opp og gir gode muligheter på arbeidsmarkedet.

UTDANNING // KARRIERE OG YRKESVALG

Tekst Gunn Iren Kleppe

Norges grønne fagskole – Vea, ligger i Moelv i Ringsaker kommune. Skolen tilbyr fagskoleutdanning innen grønne design- og miljøfag. Den høyere yrkesfaglige utdanningen er toårig og bygger videre på videregående opplæring.

Ida Andersson er fagskolestudent på første året. Etter at hun hadde fullført gartnerutdanning på Vea (som tilbys på deltid), begynte hun på fagskolen. Da hadde hun hatt sommerjobb som gartner i mellomtiden. Hun hadde allerede som mål å fortsette utdanningen.
– Jeg har alltid hatt en drøm om å bli gartner siden jeg var liten, forteller hun.

Utdanningen gir gode muligheter på arbeidsmarkedet og mange studenter har en arbeidsgiver som venter på dem. Andre velger å starte egen bedrift etterpå. Andersson har ikke helt bestemt seg. Inntrykket er at det er økende etterspørsel etter folk med høyere yrkesfaglig utdanning og at det satses stadig mer på grøntområder.
– Det gjør at mulighetene åpner seg, sier Andersson, som liker at utdanningen er samlingsbasert og kan kombineres med jobb og familie.
– Fleksibiliteten det gir, er en veldig frihet.

FÅR GOD OPPFØLGING
Fra høsten 2018 blir utdanningen enda mer fleksibel. Antall studiesamlinger reduseres og nettbasert undervisning blir en viktigere del i alle fagskolestudiene. Det gjør det enda lettere å kombinere jobb og studier og enklere for arbeidsgivere å legge til rette for ansatte som ønsker å styrke sin kompetanse.

Andersson tar fagene hageplanlegging; etablering, drift og skjøtsel; maskin-, redskap- og utstyrslære; entreprenørskap med økonomi; anleggsteknikk samt plantekjennskap. De har 12 samlinger i året.
– Vi er der mandag til fredag og jobber hardt og intenst. Imellom samlingene er det lagt opp til ganske mye selvstudium hjemme. Vi jobber med oppgaver og får veiledning av faglærere underveis. Vi får god oppfølging hele tiden. Lærerne er bare en e-post eller telefon unna.

Andersson synes lærerne gjør fagene veldig relevante takket være sin lange fartstid i bransjen.
– Lærerne er fantastiske. De sitter på mye kompetanse. Alle har yrkesfaglig bakgrunn i tillegg til pedagogikk.

TERAPI Å GÅ PÅ JOBB
– Klassen min består av voksne mennesker som besitter mye erfaring. Noen jobber i grønn sektor. Som gruppe sitter vi på mye kunnskap så det blir et naturlig utbytte. Vi jobber tett i samlingsukene. Det er veldig godt miljø, også på tvers av klassene.

Når Andersson er ferdig, får hun tittelen Fagtekniker Park- og hagedrift.
– Vea har jo et veldig godt rykte i bransjen. Det å si at man har gått der, kommer jo med en viss tyngde, påpeker hun.

Selv om man kan få støtte fra Lånekassen, tar Andersson fagskolen for egen regning. Gartnerutdanningen ble gjort med Lånekassens hjelp.
– Gjør det! oppfordrer Andersson andre som vurderer grønn utdanning.
– Det å jobbe innen grønn sektor er en av fremtidens bransjer å jobbe i. En undersøkelse i fjor viste at gartnere er noen av de yrkesgrupper som har best fysisk og psykisk helse. Det er jo rene terapien å gå på jobb, avslutter hun.