Overraskende variert arbeid som maler

Fremtidsutsiktene er gode med svennebrev i malerfaget. Det er stort behov for malere og for den som ønsker det, finnes det flere muligheter videre.

Foto: Malermestrenes Landsforbund
Tekst Gunn Iren Kleppe

– Det som overrasker mange er hvor variert faget vårt egentlig er, og hvor varierte arbeidsoppgaver man får når man er utdannet som maler, forteller Kari Silsand Wilsgård, Kompetanse- og utviklingssjef hos Malermestrenes Landsforbund.

Det er også noe de fleste ungdommer trekker frem som det beste med faget, pluss det at det skjer noe nytt hele tiden.

– Når jeg snakker med ungdom og de [forteller] hva de liker å jobbe best med, er det restaurering av gamle bygninger og de gamle maleteknikkene, fortsetter hun.

– Vi har en Instagramkonto som viser hvor variert arbeidsdagen kan være. Det var nylig en lærling som var og jobbet på slottet med forgylling. Det er jo sånt som det snakkes om i bransjen og mange synes er stas å være med på, påpeker hun.

– Flere hundre år gamle bygninger trenger for eksempel behandling med gamle teknikker som ådring, marmorering og bladgull, mens nye leiligheter med listefrie løsninger og store vindusflater stiller store krav til finishen, og krever en stødig hånd med riktig sprøyte- og rulleteknikk, forklarer Wilsgård.

Malerfaget er både praktisk og kreativt, og innebærer dessuten mer enn «bare» maling. For eksempel er både tapetsering og gulvlegging en del av malerfaget.

– Gulvlegging innebærer alt fra å støpe våtrom, samt ulike typer belegg, tepper, og ikke minst klikkvinyl som blir stadig mer populært, sier hun.

Man lærer også om hvordan farger og lys påvirker inneklima og trivsel.

Trenger flere malere

– Det er kjempestort behov for malerfaget. Malermestrenes landsforbund er del av NHO og er en arbeidsgiverorganisasjon. Vi har cirka 260 medlemsbedrifter. Når vi spør, svarer 8 av 10 at de ønsker å ansette flere men får ikke tak i nok arbeidskraft. De som velger den veien her har trygge jobbutsikter for all fremtid, hevder Wilsgård.

Og selv om stadig flere jenter velger malerfaget, trenger bransjen enda flere.

– I en verden hvor endringene går raskere og raskere og samfunnsutviklingen går så fort, så vil det alltid være behov for faglærte malere. Cirka 60 % av det arbeidet vi utfører i bransjen er på eksisterende byggmasse. Det er ikke en jobb som jeg tenker vil gå ut på dato eller vil bli irrelevant, slår hun fast.

Malere er også viktige bidragsytere når det gjelder bærekraft ved å ta vare på og fornye eksisterende bygg.

– Mange tenker at faget i hovedsak handler om estetikk. Men det handler vel så mye om hvordan man beskytter overflaten, og [å] bidra til en bærekraftig fremtid, sier Wilsgård.

Flere utdanningsløp

I Norge er det kun åtte videregående skoler som tilbyr malerutdanning, selv om behovet skulle tilsi flere. Heldigvis finnes det flere alternative utdanningsløp. Det blir også stadig vanligere at voksne tar svennebrev, gjerne etter å ha vært i bransjen i noen år.

– Vi har også læreplassgaranti. De som begynner på utdanningen er garantert læreplass [under] visse forutsetninger, forklarer Wilsgård, pluss du får lærlingelønn i læretiden.

Det er mange krevende arbeidsoppgaver man skal fullføre før man består svennebrevet, men det aller viktigste er motivasjon og å stå på for å lære seg faget.

Muligheter videre

– For de som tenker interiørdesign kan malerfaget være en vei å gå, sier Wilsgård.

Mulighetene for videreutdanning inkluderer Mesterbrev, som er den vanligste veien videre. Fagskoleutdanning innen bygningsvern er et annet alternativ, eller universitetsutdanning som for eksempel bygningsingeniør.

– Det finnes mange veier videre etter Svennebrev. Du får en grunnkompetanse som du kan bruke til mye innen interiørdesign og bygningsvern, slår hun fast.

Med Mesterbrev kan du også starte egen bedrift, men det er flere som inngår avtale med bedriften de jobber for om å ta Mesterutdanning mot at de blir der noen år og jobber som prosjekterende prosjektleder.

– Det er en kjempemulighet at man kan jobbe og får dekket hele utdannelsen av jobben sin, avslutter Wilsgård.

 

Kari Silsand Wilsgård, kompetanse- og utviklingssjef hos Malermestrenes Landsforbund. Foto: Malermestrenes Landsforbund.