Nytt studium i anvendt robotikk

Høsten 2019 starter Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) et nytt Masterprogram (sivilingeniør) i anvendt robotikk. Studentene vil få hands-on erfaring fra dag én og karrieremulighetene er gode.

Foto: iStockphoto

Tekst Gunn Iren Kleppe

Det nye studiet har en varighet på fem år på heltid. Det er opprettet 30 studieplasser og opptakskravene er generell studiekompetanse pluss sivilingeniørkrav (SIVING).
– Bakgrunnen er at vi ser et voksende behov for studenter som har kompetanse innen roboter og automasjon. Vi ser også at industrien etterspør studenter med mer praktisk erfaring, forteller professor Pål Johan From ved NMBU.
From har vært med på å utvikle studieretningen og undervisningen og det er han som har programansvaret.
– Vi ser jo behov i nær sagt alle industrier og områder for økt kompetanse på automasjon og robotisering.
– Stadig flere ønsker å automatisere og robotisere prosesser for å holde produksjonen i Norge eller ta produksjon i utlandet hjem igjen. Det er mange som har gjort det allerede. De har innsett at det er en fordel å være nær produksjonen. Mange har erfart at det er komplisert å produsere i utlandet. Pluss det er klart at det er et kostnadsspørsmål, de klarer det ikke uten robotisering.
Fabrikkautomasjon er et godt utviklet område der roboter bygger alle slags produkter fra biler til mobiltelefoner.
– Det vil være en viktig del av kurset. Vi ser også nå at roboter kommer inn i flere områder, det utvikles også en helt ny type roboter. Mobile roboter som kan forflytte seg, det er for eksempel de robotene som er utviklet for landbruksområdet. Roboter gjør alt fra ugressluking til høsting, forklarer From.
Det forventes at bruken av mobile roboter vil vokse eksponentielt, ikke bare i landbruk, men også innen transport og til hjemmebruk.
– Pluss i helsevesenet, mange operasjoner kan gjøres tryggere og bedre, for eksempel kikkhullsoperasjoner. Det er veldig mye brukt og det kommer nok til å øke.

To hovedretninger

Studiet vil også fokusere på NMBUs kjerneområder som bioøkonomi, matproduksjon, landbruk og helse.
– Det er jo der vi har kompetanse utenfor robotteknikk. Vi ønsker å dra på kompetansen vi har på andre områder, sier From, i hovedsak fordi det er her NMBU driver forskning.
Etter fullført studium vil man også kunne gå videre med doktorgrad. NMBU har allerede en stor gruppe doktorgradsstudenter som driver forskning på roboter innen kjerneområdene.
– Det er et tradisjonelt sivilingeniørstudium. Du starter med grunnpakke: matte, fysikk og programmering. Så vil vi ha robotikkfag allerede fra år én. Vi starter med en gang å implementere, å bygge roboter. Vi vil ha fokus på de anvendte fagene. Og det blir mye programmering, det er det som ligger til grunn.
Man kan velge to hovedretninger: maskinretning med maskinfag og tegnefag der studentene vil lære å tegne og dimensjonere roboter, eller databiten med kunstig intelligens og maskinlæring.

Lærer ved å gjøre

– Det de sitter igjen med er mye praktisk kunnskap. De kan gå rett ut i industrien og implementere robotene rett etter studiene. Det blir mye hands-on arbeid allerede fra dag én, lover From.
Studiet passer for dem som er interessert i teknologi. Har man forkjærlighet for programmering, elektro, mekanikk og kunstig intelligens, burde det være en interessant linje—kanskje spesielt om man liker å være hands-on og bygge systemer.
– Det er nok der vi skiller oss ut, påpeker han.
– Det er veldig mye kontakt med roboter fra dag én. Vi har fokus på å lære ved å gjøre. Vi vil tilbringe mye tid på laben.
Karrieremuligheter ventes å være gode.
– De aller fleste industrier trenger folk som kan automasjon og robotikk, og så vil de være veldig praktiske når de er ferdige. Veldig mange vil nok gå dit. De vil være med på å installere og drifte systemer i industrien. Pluss de vil være med på å videreutvikle og forske på robotisering og automasjon, sier han om studentenes fremtidsutsikter.
From forventer at de nye studieplassene vil fylles.
– Studentmiljøet på Ås blir stadig kåret til landets beste. Det er nok det studentene setter mest pris på. Studentene trives, fastslår han.

Pål Johan From. Professor
Fakultet for realfag og teknologi
NMBU. Foto: NMBU

 

NMBU
Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU) har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt NMBU gjør og universitetet leverer kunnskap for livet. NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus på Ås og i Oslo men blir samlokalisert på Ås fra høsten 2020. Nærmere opplysninger om NMBU finnes på nmbu.no.