Norsk skolegang under spansk sol

Foto: Den Norske Skolen i Rojales

150 elever mellom 6 og 19 år går på Den Norske Skolen i Rojales. Skolen har som målsetning å være inkluderende og holde et høyt faglig nivå.

UTDANNING

Tekst Rita Tvede Bartolomei

Den Norske Skolen i Rojales er et godt sted å være. Vi er bevisste på at alle elevene trenger variert opplæring, og vi jobber systematisk både med gangetabell og norsk rettskriving. Dessuten er vi bevisste på hvordan vi oppfører oss mot hverandre, ved god samhandling og sosial kompetanse, sier Signy Munkeby, rektor ved Den Norske Skolen i Rojales.

320 soldager i året
Skolen befinner seg på Costa Blanca-kysten i Spania, i Ciudad Quesada i Rojales-kommune, mildt mellom La Manga og Alicante – rundt 10 minutter fra byene Torrevieja og Guardamar.
– Costa Blanca-kysten har Europas beste klima med opptil 320 soldager i året, og området rundt skolen står høyt på Verdens helseorganisasjons lister over helsebringende klima, sier Signy Munkeby.

Den Norske Skolen i Rojales har eksistert siden 1991, men gikk tidligere under navnet Den Norske Skolen i Torrevieja.
– Vi er som en vanlig offentlig skole i Norge, godkjent for å drive skole etter gjeldende norske fagplaner, og ellers følge friskoleloven, sier hun.

Skolen gir undervisning for norske barn fra 1. klasse på barnetrinnet til og med VG3.
– Man kan gå hele skolegangen her, men det er også mulig å gå ett eller flere år hos oss, og deretter fortsette ved en annen skole, sier Munkeby.

Sosial utvikling og respekt
Skolen er en MOT-skole, som betyr at det jobbes systematisk med å bidra til robuste ungdommer som inkluderer alle.
– På skolen vår er vi opptatt av å utvikle hele mennesket. Derfor står både faglig og sosial utvikling i fokus. Begge deler tillegges stor viktighet, og undervisningen tilpasses den enkeltes behov og evner, forklarer rektoren.

De fleste elevene ved skolen bor i Rojales kommune, men mange er også bosatt i områdene rundt; blant annet Benijofar, Guardamar, Torrevieja og La Zenia.

Skaper verdensborgere
Signy Munkeby sier unge mennesker som har fått en smak på verden, gjennom trygg, norsk skolegang i utlandet – blir mer åpne for flere opplevelser utenfor Norges landegrenser.
– Forholdsvis mange av våre tidligere elever søker seg senere til studier og jobber utenfor Norge. Dessuten vender de ofte tilbake til Norge med spennende erfaringer og kompetanse i bagasjen, sier hun.

Fellesfagene er de samme som på studiespesialiserende i Norge. På VG2 og VG3 tilbys programområde for språk, samfunnsfag og økonomi, og følgende programfag: Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 og 2, Markedsføring og ledelse 1 og 2 og medie- og informasjonskunnskap 1 og 2, samt spansk lll.