Norsk Hydro tilsetter ca. 100 lærlinger hvert år

Ronja Hammervold (19) er lærling på Hydro Sunndal. Hun vil
gjøre alt hun kan for å få fast jobb etter endt læretid. Benjamin
Hus Ripel (26) er industrimekaniker på Hydro Husnes. Han ble
fast ansatt etter bestått fagprøve.

TEKST Åse Kari Gravråk

Vi tilsetter ca. 100 nye lærlinger hvert år, eller gjerne litt i overkant, forteller Per-Ole Torvund, Team Lead People Resourcing.

Det betyr at vi har ca. 200 lærlinger inne til enhver tid, og de fleste
har to års læretid.
Torvund antar at Hydro kommer til å bli liggende på omtrent samme nivå i årene som kommer. Målet er å gi flest mulig fast jobb etter endt læretid, men de kan ikke gi noen garanti. Men der de ikke kan tilby fast stilling vil de tilby midlertidige stillinger.
Er det enkelte avdelinger som har større behov for lærlinger enn andre?

Vi har helt klart stort behov for lærlinger innen produksjonsfagene, dvs. kjemi & prosess og produksjonsteknikk. Her er nåløyet også størst for å få læreplass.

Fornøyd lærling

På Hydro Sunndal har Ronja Hammervold vært lærling siden september 2020. Her gjør hun vedlikeholdsarbeid som for eksempel å fore om ovner i elektrolysen.

Jeg synes det er helt fantastisk å jobbe her, sier Ronja.

Jeg har fått god opplæring og har utvikla meg både faglig og personlig. Her har jeg lært å ta ansvar og fått utfordra meg sjøl på mange måter, bl.a. til å bruke vinkelsliper, kjøre kran og truck.
Hvorfor valgte du denne retningen?
Det virka interessant. Her i området er det mange som jobber i Hydro og de var så positive og fornøyd. Jeg fikk lyst til å teste det ut selv.

Turnus

Ronja trives med å jobbe turnusvakter, og alle helger har hun fri. Jobben kan av og til være tung fysisk, men det er alltid hjelpsomme kollegaer i nærheten. Hun vil
gjerne ha flere kvinnelige kollegaer, så oppfordringen er klar:

Det er bare å hoppe i det og prøve! Jeg trives så godt og vil gjøre alt jeg kan for å få fast arbeid etter jeg er ferdig med læretida, sier Ronja Hammervold.

Krav

For å få læreplass må du ha den rette skolebakgrunn. I
tillegg til karakterer (ikke nødvendigvis topp karakterer),
legges det vekt på lavt fravær og orden/oppførselskarakter.

Om kandidaten har vært på utplassering i Hydro, ser de også på interessen og engasjementet som ble vist.

Forpliktelser

Det følger med plikter for både lærling og lærebedrift. Som lærling må du dokumentere din opplæring og på den måten vise at du møter alle kompetansekravene i læreplanen. Du må stille på alle oppfølgingssamtaler der progresjon, trivsel, innsats, kvalitet i opplæringen og alle forhold som angår lærlingen blir belyst. Som lærling må du også innordne deg alle regler som gjelder på arbeidsplassen – som for eksempel
beskjed ved fravær, HMS-reglement og bedriften sin null-toleranse i forhold til rus.

Begynte som 16-åring

Benjamin Hus Ripel (26) er industrimekaniker ved Hydro Husnes. Han utfører forebyggende og korrigerende vedlikehold, bl.a. utskifting av komponenter,
utbedring og montering av nytt utstyr.
På videregående valgte Benjamin en 4-årig kombinasjonslinje mellom tekniske og allmenne fag (TAF).
All opplæring foregår i bedrift.

Jeg var usikker om jeg skulle velge yrkesfag eller studiespesialisering, men tenkte at jeg uansett ville tjene på å ha den yrkesfaglige bakgrunnen selv om jeg senere ville bli for eksempel ingeniør. Jeg begynte på Hydro da jeg var 16 så læringskurven ble bratt, men
det var utrolig spennende å komme inn i industrien.

God tilrettelegging

Etter bestått fagprøve fikk Benjamin fast jobb. Senere har han bygget på med 2-årig teknisk fagskole, maskinteknisk linje.

Jeg fikk god tilrettelegging og økonomiske støtte fra Hydro. Jeg trivdes veldig godt og fikk lyst til å lære enda mer.
I dag er han i gang med siste året av en bachelorgrad i prosessteknologi. Nettstudiet tar han på normert tid (3 år) ved siden av 100 % jobb.

Jeg jobber på dagtid og bruker kvelder og helger på studiet. Nå har jeg bare ett år igjen av studiet og kjenner at det skal bli godt å bli ferdig, sier en fornøyd Benjamin Hus Ripel.