Norge trenger flere fagarbeidere

Foto: iStockphoto

Yrkesfag har lenge hatt ufortjent B-status. Men nå blir yrkesfag fremsnakket av næringslivsledere, som oppfordrer unge til å tenke annerledes ved valg av utdannelse.

UTDANNING // KARRIERE OG YRKESVALG

Tekst Rita Tvede Bartolomei

Gjennom yrkesfaglig utdanning blir man bedre på å løse problemer og å jobbe selvstendig. I tillegg opparbeider man seg ferdigheter som gjør at man kan utføre arbeid med høy faglig kvalitet. Dessuten står du sterkere om du ønsker å starte egen bedrift. Med fagbrev og praktisk erfaring representert i utdannelsen, skiller fagarbeideren seg ut i mengden av CV-er. Med en praktisk tilnærming, får du en unik forståelse, som gjør deg attraktiv for potensielle arbeidsgivere, sier Jørn Olav Bekkelund, fagopplæringsleder i Oppland fylkeskommune.

Med over 170 forskjellige yrker å velge blant, er det flere muligheter innen yrkesfag.

Flere lærlingplasser
Bekkelund forteller de har formidlet flere lærlinger enn noensinne i 2017 i Oppland fylke. Arbeidskraftsbehovet er styrende for hvor lærlingplassene befinner seg.
– I fjor ble det inngått 811 kontrakter ved ulike læresteder. Totalt har vi 1518 løpende kontrakter med ulike lærebedrifter og opplæringskontor, sier han.

Innenfor bygg- og anleggsteknikk ble det i fjor inngått 184 kontrakter, 37 på design og håndverk, 139 på elektro, 156 på helse og oppvekst, 40 på naturbruk, 54 innenfor restaurant og matfag, 26 på service og samferdsel og 131 på teknikk og industriell produksjon.
– Elektro har historisk vært et fag det har vært mange søkere til, tilføyer han.

Raskt i jobb, god lønn
Etter å ha tatt et fagbrev kommer man seg raskt i jobb, med regulert lønn gjennom tariffer. I tillegg er det relativt god lønn innenfor flere av lærefagene.
– Det er stor etterspørsel etter faglært arbeidskraft. Rett kompetanse og riktig bruk av den vil gi konkurransefortrinn i dagens arbeidsmarked.  En lærling bidrar både med verdiskaping og kompetanseutvikling. Friskt og ungt pågangsmot kan hjelpe både privat og kommunal sektor med å se nytt på oppgaveløsning og arbeidsformer. Ungdom viser stor omstillingsevne, gründerskap og er åpne for kulturforskjeller, sier Jørn Olav Bekkelund.

Et nytt arbeidsmarked
Det nye Norge etterspør yrkesfaglig bakgrunn, forteller Bekkelund.

– Arbeidsmarkedet er ikke slik det var for ti år siden. Digitalisering og robotisering skaper spennende fremtidsmuligheter for yrkesfagområdet, sier han.

Han sier Norge er avhengig av flere faglærte, for å sikre videre verdiskapning i Norge og møte behovene i arbeidslivet.
– Den tradisjonelle fagarbeideren med verktøyet i hånda er under utvikling.. Kompetansekravene man nå har til en fagarbeider handler ikke bare om teknikk, men om en helhetsforståelse, innovasjon, bruk av ny teknologi og kommunikasjon, sier Jørn Olav Bekkelund.