Når noen faller utenfor, eller ikke kommer inn.

Det hender jo av og til at folk faller utenfor det etablerte samfunnet av ulike årsaker og har det vanskelig med å komme seg tilbake i lønnet arbeid og deltagelse i arbeidsmarkedet igjen. Derfor er det bra at bedrifter som Spir Oslo eksisterer. Elisabeth Erlandsen er leder for denne viktige institusjonen.

Foto: Spir
Tekst JH Lillevik

– Vi er en arbeid- og inkluderingsbedrift med en samfunnskontrakt som er større enn oss selv.  Vi har ganske mange kandidater igjennom ulike løp i løpet av et år i Spir Oslo. I vår strategiske plan har vi også sterkt søkelys på å tilby tilrettelagte læreløp for de som ønsker og trenger det. Det er derfor vi har ulike produksjons- og tjenesteområder i bedriften vår for å legge til rette for også det.

Disse områdene inkluderer blant annet fagbrev i sveising, platearbeider, institusjonskokk, IKT-servicemedarbeider og innen print og grafisk.  Til sammen tilbyr Spir Oslo over ti forskjellige fagbrevområder til de som virkelig trenger det. De har også planer om nye områder i 2021 bl.a. innenfor søm og lager- transport.

– Jeg tenker at alle som tar fagbrev styrker mulighetene sine til arbeid, nesten uansett. Det er tross alt en fagutdanning som viser at du har villet noe over tid, og det er mangel på yrkesutøvere i mange av disse områdene vi har og enda mer innenfor områder vi ikke har bedriftsinternt i dag.  Da samarbeider vi bare med en ekstern arbeidsgiver og gir nødvendig oppfølging med jobbveileder fra oss på vei mot fagbrevet og så lenge kandidaten er i et tiltak hos oss. Mulighetene er mange, så lenge NAV er med i bildet og kandidatene og arbeidsgiver har behov for tilleggstjenester fra Spir.

Hovedfokuset til Spir

– Målet og hovedfokuset til Spir er jo at alle våre kandidater får og beholder arbeid slik at de blir inkludert i samfunnet igjen og mottar lønn og betaler skatt som alle andre.

Vi tilbyr også varig tilrettelagt arbeid for de som trenger det i bedriften, det vil si for personer som har ekstra vanskelig for å få ordinært arbeid og som for eksempel har kognitive skader, er psykisk utviklingshemmet, eller andre funksjonshemninger. Alle har individuelle planer som følges opp av jobbveiledere og fagveiledere som jobber i Spir og vi har hele veien ett tett samarbeid med NAV og bydelene i Oslo.

Veldige gode resultater

Erlandsen er tydelig stolt av det arbeidet og de resultatene som Spir Oslo får til med å bistå folk tilbake i arbeid og 2019 var et spesielt godt år for f.eks. lærlinger.

– I 2019 hadde vi 33 lærlinger/lærekandidater innenfor seks fagbrevområder, 11 besto fagbrev og åtte fikk jobb som følge av fagbrevet, mens en niende person fortsatte i fagbrevløpet sitt hos en ekstern arbeidsgiver som vi fremskaffet og hvor han var lovet jobb etter bestått fagbrev.

Så kom 2020 som ble et veldig spesielt år for de fleste arbeidsgivere og også i Spir har det ikke vært som vanlig, men de klarte allikevel å fortsette det gode arbeidet.

– I dette annerledes året har vi hatt i alt 29 lærlinger og lærekandidater, noen hang med fra 2019, og med deltakelse innenfor 10 fagbrevområder. 8 har bestått fagbrev ved utgangen av november. 6 av disse har fått jobb som følge av fagbrevet. I dag besto den 9 kandidaten fagbrev for bilmekaniker og er også sikkert på vei over i jobb etter jul.

Målet for Spir Oslo

Selv om 2020 har vært et år som står stille for de fleste, så kan aldri Spir Oslo ligge på latsiden og Elisabeth Erlandsen kan forteller om store planer for framtiden.

– Vi ønsker sterkt å «fylle opp» slik at vi til enhver tid jobber med inntil 50 lærlinger eller lærekandidater som trenger oss for å få det til og bistå til de er i mål. Det vil si lønnet arbeid ett annet sted enn hos oss. Vi har kapasitet til det. Vi trøbler litt med finansieringen i noen av løpene, i år (2020) og delvis i fjor har vi egen finansiert løpet til noen av lærlingene som hadde kommet nesten i mål, ved å lønne de selv i den siste tiden, og fordi tiltaksperioden fra NAV tok slutt, før de var helt i mål. Vi vil helst ikke slippe noen før de er ferdig med sitt mål.

Målet med Spir Oslo er å kunne gi flere og flere som har falt utenfor, eller aldri har kommet seg inn i arbeidslivet en mye større sjanse til å lykkes.  Å lære folk et yrke som gir mening og er ønsket og etterspurt, samtidig som selvstendigheten og ansvar for egen framtid er på plass igjen hos den enkelte kandidaten, er nettopp det.

 

Foto: Spir