Motiverte lærlinger hos Orkla

Over halvparten av de ansatte ved Nidar og KiMs fabrikker har fagbrev. Faglig kompetanse blir stadig viktigere på grunn av automatisering, og det er stadig behov for motiverte lærlinger.

Abdu i arbeid, lærling hos Nidar. Foto: Orkla Confectionery & Snacks Norge AS
Tekst Gunn Iren Kleppe

Rundt halvparten av dem som jobber som mekaniker, automatikk-mekaniker eller automatiker på Nidars vedlikeholdsavdeling, startet som lærling. Hvert år tar fabrikken inn en industrimekaniker- og en automatiker-lærling pluss 2-3 nye lærlinger i industriell matproduksjon.
– Per nå har vi 43 tidligere lærlinger ansatt i produksjonen, forteller vedlikeholdssjef Finn Jarle Sørli.
De siste årene har Nidar utdannet egne fagoperatører i produksjonsteknikk, pluss tatt inn noen lærlinger. I logistikk ble første lærling tatt inn i 2018.
Ved KiMs-fabrikken har rundt 60 % av fast ansatte fagbrev via praksis- eller lærlingeordningen. Annethvert år tar de inn en lærling i industriell næringsmiddelproduksjon. En TAF-lærling i vedlikeholdsavdelingen kombinerer skole og praksis. Til våren ønsker de å ta inn en lærling i logistikkfaget.

Krever faglig kompetanse

Nidar og KiMs er del av Orkla Confectionery & Snacks Norge AS. Selskapet er tilknyttet opplæringskontorene for de respektive fagene der det holdes jevnlige møter. Det er en faglig leder per fag og en fadder per lærling som følger opp i hverdagen.
Kerstin Leistad er produksjonssjef ved Nidarfabrikken. Her vurderer hun behovet for lærlinger og holder rekrutteringen oppe. Hun sørger for at lærlingene får en fadder, at de får oppfølgingssamtaler og at de trives.
Industrien har opplevd en rivende teknologisk utvikling og dagens avanserte maskiner og utstyr krever faglig kompetanse. Derfor er det viktig å utdanne flest mulig med fagbrev.
– Det er kjempeviktig at vi klarer å få ungdom til å velge yrkesfag, sier Leistad.
– Vi trenger motiverte lærlinger.

Martin

Martin Atle Bjørgum (23) startet som industrimekaniker-lærling hos Nidar i august 2018, og regner med å ta fagprøven til sommeren.
– Det var egentlig fordi jeg ville gjøre noe praktisk. Jeg liker å jobbe med hendene. Jeg var faktisk litt skolelei, sier han om valget.
Arbeidet innebærer i hovedsak vedlikehold på linjene som produserer sjokolade og godteri i tillegg til litt andre oppgaver.
Det mest utfordrende med jobben er også mest givende:
– Å være litt kreativ og komme på løsninger for å få ting til å fungere, det er ikke alltid så lett. Men når man ser at det funker, da får man litt motivasjon av at «jeg klarer faktisk det her».
Han er godt fornøyd med arbeidsmiljøet.
– Det er trivelige folk og vi gjør noe nytt nesten hver dag. Det at det er hyggelige og trivelige kollegaer gjør arbeidsdagen mye enklere.
I fremtiden vurderer han etterutdanning med fagskole, kanskje kombinert skole og jobb.
Hans råd til andre som vurderer samme yrkesvei er å skaffe mest mulig informasjon om hva en industrimekaniker gjør. De bør like å være ute i felten og gjøre praktiske oppgaver. Samtidig bør de være litt kreative, siden det ikke alltid finnes fasitsvar.

Abdu

Abdulfattah Albizreh (23) startet som lærling i industriell matproduksjon hos Nidar i fjor høst, og venter å bli ferdig til sommeren neste år.
– Det er stort fokus på hygiene og HMS på fabrikken som jobber med produksjon. Jeg jobber litt med kvalitet og temperatur. Det er varierende oppgaver alt etter avdeling.
– Fra starten syntes jeg at jeg hadde noe å bidra med. Å jobbe med kvalitet, maskiner og hygiene, det er veldig artig, forteller han.
Å komme til et nytt sted med store maskiner er ikke nødvendigvis så vanskelig, men man må ha fokus på det man gjør.
– Men jeg synes det går veldig greit når man setter fokus på det man ønsker og vil, og kommer dit til slutt.
Han trives også godt med arbeidsmiljøet og gode kollegaer, og liker spesielt godt at de har en humoristisk tone seg imellom.
Etter læretiden har han tenkt å jobbe litt og siden studere kvalitet.
– Jeg har som mål å bli ferdig med gode karakterer. Jeg har fått mer interesse for å jobbe. Jeg synes Nidar gir meg sjansen til å lære mer, og er veldig glad og takknemlig for det.

Nødvendige egenskaper

Johnny Aker Hansen er faglig leder for Nidars matfag-lærlinger, som i hovedsak jobber med å produsere godteri ved å betjene en veldig avansert linje.
Det viktigste er å være motivert, samarbeidsvillig, omstillingsvillig og kunne takle utfordringer på strak arm.
– Pluss det faglige som må læres, men det klarer du å lære hvis du er motivert, forsikrer han.
Et synkende elevantall i matfag er bekymringsverdig, pluss at enda færre velger industriell matproduksjon.
– Vårt fremtidige behov er bare økende, forteller Hansen, som synes det er en berikelse for bedriften å ha lærlinger.
Selv om konsernet ikke kan ansette alle, er midlertidig ansettelse ofte mulig i matproduksjon om de ikke kan ansettes fast. Og når det er behov for vikarer, tas tidligere lærlinger inn som fagoperatører.

 

Martin, industrimekaniker-lærling hos Nidar. Foto: Orkla Confectionery & Snacks Norge AS