Mesterutdanning for fremtidens ledere

Foto: Folkeuniversitetets Mersterutdanning

Mesterutdanningen gir høy kompetanse og er tilpasset fremtidige ledere og mellomledere i håndverksbedrifter.

UTDANNING // KARRIERE OG YRKESVALG

Tekst Rita Tvede Bartolomei

Utdanningen fokuserer på generell lederkompetanse. Samtidig ivaretar den også det enkelte mesterfags spesifikke kompetanse. Mestertittelen og Mestermerket signaliserer seriøsitet, pålitelighet og kvalitet. Dette gir bedriftens kunder mer trygghet og er et klart konkurransefortrinn for bedrifter som har nøkkelpersoner med Mesterutdanning, sier Stig Myklebust, rektor for Folkeuniversitetets Mesterutdanning.

70 ulike fagområder
Myklebust forteller at alle som har fag- eller svennebrev i et godkjent mesterfag, og som har minst ett års praksis før de begynner på den andre delen av studiet, faglig ledelse, kvalifiserer til å ta utdannelsen.
– Per dag er det mulig å bli mester innenfor cirka 70 forskjellige fagområder. De fleste som utdanner seg til mestere, gjør dette mens de er i full jobb – som et deltidsstudium, sier Stig Myklebust.

Likevel er det mulig å ta Mesterutdanningen som heltidsstudium i løpet av ett år. Veiene til mål er mange:
– Man kan ta det som et tradisjonelt klasseroms-studium – da som regel med en undervisningskveld i uka. Men man kan også velge å ta det som et nettbasert studium med egen veileder. Mulighetene ligger i tillegg til rette for en kombinasjon av nettstudier og helgesamlinger, forklarer han.

Mange innenfor byggfag
Stig Myklebust sier at de fleste som blir mestere blir det i et av byggfagene. Det er fortsatt det fagområdet som trekker til seg flest studenter.
– Men vi merker også en økende interesse innenfor faggrupper som estetiske fag, bilfag og matfagene, sier Myklebust.

Norge trenger flere faglærte og flere håndverkere for å møte fremtidens behov på arbeidsmarkedet, både innenfor industri og næringsliv.
– Mesterutdanningen er som nevnt først og fremst en lederutdanning. Mange av våre studenter ender opp som ledere eller mellomledere – med de fordelene dette innebærer – også med hensyn til lønn, sier han.

En fullstendig oversikt over hvilke fag du kan ta Mesterutdanning i, finner du blant annet på www.mesterbrev.no.