Mange muligheter i bilbransjen

Viktigheten av yrkesfag er åpenbar. Den praktiske biten som fagarbeidere utfører, er helt avgjørende for å holde samfunnet i gang. I bilbransjen er karrieremulighetene større en folk flest er klar over.

KARRIERE OG YRKESFAG

Tekst Gunn Iren Kleppe

– Yrkesfag representerer en retning som gir enormt med muligheter. Det er starten på en karriere, en mulighet til å jobbe med teknologi, og nærmest en garanti for å få fast jobb dersom man fullfører, påpeker Egil Steinsland, kommunikasjonssjef i Norges Bilbransjeforbund.

Med bilverksteder spredt rundt i hele landet, finnes det muligheter over alt for den som
vurderer yrkesutdanning innen bilfag. Ennå finnes det stereotyper, men Steinsland tror folk ville fått en litt annen oppfatning om de hadde sett hva som foregår på dagens bil-
verksted. Dagens bransje er i enorm utvikling og datamaskiner og høyteknologisk utstyr er like vanlig som skiftenøkkelen. Samtidig er det nødvendig med basisting, hjulene skal tross alt gå rundt. Å kunne skru er viktig, men det eksisterer også mange andre muligheter.

UTVIKLINGSMULIGHETER
Det skal mye kursing til for å henge med på utviklingen, så du får mye etter utdanning i bransjen. Bilbransjen er for folk som liker teknologi og ønsker seg en jobb der de kan bruke både hode og hender, ifølge Steinsland.

– Det er gode muligheter for flinke og ambisiøse folk til å gjøre karriere. Det er mye intern rekruttering i bransjen, forteller han.

Fagbrev åpner for nye muligheter. Du kan ta videre utdanning og bli ingeniør, gå på fagskolen, bygge på kompetansen hos arbeidsgiver og få utvidet ansvar og bli leder. Bilbransjen har mange som har startet med fagbrev og gått hele veien opp til daglig leder. Steinsland tror alt for få er bevisst disse mulighetene.

Å VÆRE LÆRLING
Under opplæring går du vanligvis rett inn i arbeid under veiledning av fagarbeidere. Ofte får du en dedikert fadder som du jobber med. Praktisk erfaring kombinert med kurs gjør at du raskt kommer opp på et høyt faglig nivå. Når bedriften er trygg på at det grunn-
leggende sitter, får du mer kompliserte oppgaver. Siden dagens biler er høyteknologiske datamaskiner på fire hjul, står de faglige utfordringene i kø. Etter hvert forventes det at du i stor grad kan jobbe selvstendig, selvsagt under kyndig faglig veiledning i hele læreperioden. Du får betaling i læretiden, så du slipper studiegjeld. Og når fagbrevet er i boks, er det sjelden noe problem å få jobb.

ETTERSPØRSEL PÅ FAGARBEIDERE
– Det er selvsagt en fordel å være interessert i bil. Men dersom du er nysgjerrig på ny teknologi og vil jobbe med produkter som er høyteknologiske, så bør du også vurdere bilfag, anbefaler Steinsland.

– Det vil alltid være behov for flinke fagarbeidere. Fremtiden vil kreve enda mer
kunnskap om teknologi og data, men det vil alltid være plass for de som har størst interesse for det å skru.

– Viktigst for å lykkes er å ha stå-på vilje og være villig til å lære. Samtidig bør man være
forberedt på at i læreperioden så er man i jobb – og da må man opp om morgenen og møte klar når arbeidsdagen begynner.

FRA LÆRLING TIL BEDRIFTSEIER
Vidar Persen hos O.P. Fure utenfor Bodø har gått gradene fra lærling til verkstedleder og
bedriftseier. Han startet som lærling i 91. Etterpå jobbet han to år som hjelpelærer ved yrkesskolen. Siden har han vært hos O.P. Fure. I 99 kjøpte han og tre andre bedriften når de daværende eierne pensjonerte seg. Foruten interne kurs har han også tatt Mesterbrev.  Det har gitt innsikt i økonomi og budsjetter og hva som skal til for å drive bedrift. Å være bedriftseier er både interessant og utfordrende. Den største utfordringen er å finne de rette, engasjerte folkene. Å skape et godt arbeidsmiljø er spesielt viktig.

– Vi har egentlig vært heldige, vi har et godt arbeidsmiljø og folk vil jobbe her, sier han
takknemlig.

ØKENDE ANSVAR
Med erfaring fra budsjetter og regnskap som teknisk leder falt det naturlig å bli med og overta virksomheten.

– Jeg hadde ikke trodd når jeg var 21 at det var noe for meg. Man må modnes, mener han. Tidligere var diagnose og reparasjoner tingen. Men han fikk mer ansvar etter hvert.

– Det kom litt naturlig. Jeg tror for de fleste hvis de vil, så er det mulig å få det til. For den som ønsker egen bedrift i dag kan det være lettest å starte i det små med et lite verksted som tar imot alle merker. Det er også mulig å jobbe seg opp i bedrift, for eksempel til teknisk lederstilling. Man kan også ta teknisk fagskole eller høyere utdanning og satse på stillinger innen kontrollorganer som Biltilsynet. Det går også an å videreutdanne seg til skolelærer ved å ta pedagogikk.

– Du trenger ikke stoppe opp som bilmekaniker, du kan gå videre hvis du ønsker.

TRIVELIG BRANSJE
Selv med den enorme utviklingen, finner Persen det lett å formidle bruken av utstyr og forståelsen av bilenes programvare til dagens lærlinger.

– Der har ungdom i dag en kjempefordel, de har vokst opp med data. Det tar det lekende lett, forteller han.

– Det er en trivelig bransje å jobbe i med mye utfordringer. Det er hektisk, det er full fart hele tiden. De som liker fart og spenning er fullt velkomne i denne bransjen.

– Det er trivelig å holde på med bil. Og fornøyde kunder er riktig trivelig. Da gjør man i hvert fall en god jobb. Persen liker å jobbe med lærlinger. Han har også vært i opplæringskontorets styre og sittet i prøvenemnda for fagprøven i flere år. Ved å holde årlige informasjonsmøter på videregående får han opp interessen for yrket og kommer i kontakt med potensielle lærlinger.

– Engasjementet må være på. Du trenger ikke toppkarakterer, midt på treet er OK. Det verste er mye fravær og slakk holdning. Du må ha en god holdning, være ryddig, klare å komme deg på jobb, er hans råd til unge som ønsker seg inn i bransjen.