Mange vil til sjøs

Foto: iStockphoto

Søkningen til TIP-linjen går ned så det jobbes mye med rekruttering til det maritime faget, samtidig som det jobbes med å få en maritim fagskole på Østlandet.

UTDANNING // KARRIERE OG YRKESVALG

Tekst Ann-Magrit Berge

Maritimt Kompetansesenter Sørøst Norge som ligger i Tønsberg er et opplæringskontor for rederiene på Sørøstlandet og dekker hele ti fylker. Det finnes også tre andre opplæringskontorer og Forsvaret og fiskeriene har sine egne. Kontoret administrerer lærlingordningen for rederiene på Østlandet og har i dag 15 medlemsrederier. En maritim utdannelse starter med Vg1 Transport og industriell produksjon (TIP) der søkningen dessverre er nedadgående, videre på Vg2 Maritime fag og avsluttes med en lærlingperiode på to år til sjøs. Utdannelsen til Vg2 på Østlandet foregår på Ferder videregående skole i Tønsberg, men det mangler en maritim fagskole på Østlandet, noe rederiene sterkt ønsker.

– Opplæringskontoret er ansvarlig for rekrutteringen av nye lærlinger. Vi reiser rundt på skolene og orienterer elever helt ned til 9. klasse om maritime fag. Hvert år leier vi Sørlandets seilende skoleskip MS Sjøkurs og har rekrutteringstokt som går fra Kristiansand opp langs kysten til Oslo. Elevene kommer om bord og får omvisning på de stasjonene vi har laget om bord. De siste årene har vi hatt mellom 2.500 og 3.000 elever om bord hvert år. Vi er også til stede på rekrutterings- og utdanningsmesser i Fredrikstad, Kristiansand og Grimstad, i tillegg til på mange små, lokale utdanningsmesser, sier administrerende direktør Oddmund Nystad.

– Vi får hvert år tall fra medlemsrederiene over hvor mange lærlinger de skal ha i forskjellige kategorier. Vi intervjuer elever som har søkt læreplass i februar-mars, sammen med representanter fra rederiene. Omtrent alle som består Vg2 får lærlingplass. Vi skriver lærekontrakt og underveis gjør vi skipsbesøk for å se at det går greit om bord. Vi har også lærlingsamlinger to ganger i året der de blant annet får informasjon om fagprøven som vi melder lærlingene opp til. Få faller fra underveis, gjennomføringsgraden er på over 90 prosent.

– TIP favner veldig bredt og elevene kan velge mellom 50-60 forskjellige linjer, hvorav maritim er en av dem. Derfor setter vi inn ekstra ressurser og prøver å besøke flere skoler for å informere. De seneste årene har vi har hatt mye fokus på rekruttering av kokker og servitører. Colorline tar inn 20 kokker/servitører hvert år, og disse får sin opplæring på Color Magic og Color Fantasy. Disse lærlingene har vært veldig flinke og vunnet flere regionale og nasjonale konkurranser både som kokk og servitør. Etter en periode med utflagging i cruiseindustrien har MKS nå fått flere lærlinger og kadetter inn i cruiseindustrien gjennom Viking Ocean cruises som er en del av Wilhelmsen-gruppen, sier Oddmund Nystad.