Mange muligheter med bilfag

En yrkesutdanning innen bilfag gir mange og gode karrieremuligheter og gjør deg ettertraktet på arbeidsmarkedet. Bransjen ønsker seg også flere jenter.

 

TEKST Gunn Iren Kleppe

Stine Forsmo Nikolaisen var ferdig med læretiden som bilmekaniker i 2007 og har jobbet for Toyota, Opel, Nissan og Mercedes som blant annet reklamasjonsansvarlig, kundemottaker, verkstedleder og produksjonsstøtte på lastebil. I dag underviser hun i bilfag på videregående, på VG1 teknologi og industrifag med yrkesfaglig fordypning på i kjøretøy.
Interessen startet i tenårene. Hun var i et miljø med motorinteresserte som drev med mekking og mopedkjøring, noen drev med motorsport, og bestefaren oppmuntret
henne.
– Hvordan er det å jobbe i bransjen?
– Det har vært arbeidsplasser med høy faglig kompetanse og folk med mye engasjement for det de holder på med, forteller Nikolaisen, og mye yrkesstolthet.
Siden hun startet har bransjen hatt økende fokus på kvalitet og service, og økende digitalisering.
– Bilene blir jo bare mer avansert og utstyrt med mer og mer elektronikk. Mange reparasjoner i dag starter ofte med feilsøking og diagnoseutstyr, påpeker hun.
– Heldigvis har vi ungdommer som er godt rustet til å møte akkurat den type ting, sier hun, selv om mye fremdeles er mekanisk.

Hvorfor vurdere bilfag

– Det er en bransje med nesten uante muligheter, sier Nikolaisen, og med mange tilbud om videreutdanning som for eksempel diagnosetekniker eller elbilsertifisering.
Hun har også opplevd det som en trygg arbeidsplass.

– Vi som har den fagkompetansen er svært ettertraktet i dagens arbeidsmarked, understreker Nikolaisen, det er en attraktiv utdannelse du kan bruke til ganske mye.
Hun minner om at det er flere forskjellige fagbrev man kan ta for å jobbe i bransjen. Behovet for flere fagfolk er stort, og bransjen ønsker seg også flere jenter.
– Det har vært liten andel jenter. Men jeg har samtidig opplevd at man har blitt respektert, forteller Nikolaisen.
– Du trenger ikke være flink for å påbegynne utdanningen, du lærer det du skal underveis. Og jentene er helt klart like flinke som guttene, understreker hun, det er ingen forskjell der.
– Bilbransjen trenger folk, bekrefter Vidar Halby Strande, fagsjef for rekruttering og kompetanse i Norges Bilbransjeforbund (NBF).
Noen tror kanskje det er vanskelig fordi det er teknisk krevende.
– Det er ikke noe problem hvis du har interessen, sier han.
Det viktigste er holdning, sosiale egenskaper og lite fravær. Den vanlige veien er gjennom lærlingeordningen med to år på skole og to år i bedrift. Mer informasjon finner du på bilfag.no