Maleryrket er fult av muligheter

Jeg vil si at malerfaget, eller overflateteknikk som vi gjerne vil at det kalles nå, er et av de mest mangesidige av yrkesfagene. Derfor har vi også fulgt opp dette fra MLF sin side, og sørget for at hver enkelt lærling skal kunne få følge den retningen som oppleves mest interessant.

Kari S. Wilsgård. Foto: NHO

Tekst Jørn Wad

Kari S. Wilsgård er kompetanse- og utviklingssjef i Malermesternes Landsforbund (MLF), og jobber til daglig med disse spørsmålene i forbundet. Hun viser til et sterkt engasjement fra både medlemsbedrifter og forbund for å rekruttere gjennom å by på gode fremtidsmuligheter, og sier at hun er trygg på at forbundet gjør mye for lærlingene.

Vi gjør vårt

-Vi skal gjøre mye for lærlingene – og vi gjør det. For oss i MLF er lærlingene vår felles fremtid i et fag som kanskje er blant de mest varierte i hele byggebransjen: Enten du er opptatt av maling og tapetsering, gulvlegging, industrimaling eller maritim malervirksomhet, kan du spesialisere deg gjennom en læretid ved en av våre bedrifter. Det er nemlig et skrikende behov etter fagfolk i malerbransjen, og derfor har vi vært opptatt av å gjøre det mest mulig attraktivt å bli lærling i overflateteknikk-faget.
-Hvorfor endret dere navn – det het maler tidligere?
-Dette handler om å være markedstilpasset – og følge med i tiden. Tidligere har det sågar vært to forskjellige utdannelser, nemlig byggtapetserer og maler. Nå er dette forlengst blitt ett fag, og det var på tide å endre navnet fordi vi stadig ser en utvikling i faget.
-Og nå får man også garantert lærlingplass om man velger maleryrket?
-Ja, det gjør man, i alle fall i Oslo og Akershus, og jeg er opptatt av at vi skal få til det over hele landet. Stort sett går det bra, sier hun med et smil.

Bli mester!

-Hvilke fremtidsmuligheter har man, om man tenker litt lenger frem i karrieren?
-Massevis, vil jeg si. For det første kan man fortsette å bygge på faget sitt, og bli mester. Det er det stadig flere som gjør, og vi har et prosjekt gående nå der vi bevisst satser på å utdanne flere mestere. I og med at vi er den del av en bransje med veldig stor spredning på arbeidsoppgavene, er jeg ganske sikker på at de som vil, kan finne sin egen spesialitet å gå videre med. Fra forbundets side rekrutterer vi som sagt aktivt om dagen, både med å vise oss frem på jobbmesser og sende folk til nordisk mesterskap for lærlinger, men også ved å stimulere til videre utvikling via stipender for enkelte vi tror ekstra mye på. Så her er det bare å vise at man vil noe, og gå inn for yrket man velger, så er mulighetene nær sagt ubegrensede, frister hun.
-Mange er i tvil om karrierevalg om dagen, fordi man kanskje kjenner utrygghet i forhold til hvilke fremtidsutsikter man har med den utdannelsen man tenker på?
-Dersom det er sikkerhet for fremtidig ansettelse og utvikling rent faglig man søker, er jeg helt overbevist om at malerfaget – eller altså overflateteknikk som vi gjerne vil det skal hete – er det riktige faget. Faktisk er vi kanskje blant de utdannelsene som kan by på en mest sikker fremtid, for uansett hvor teknisk komplisert en byggeprosess måtte bli, trengs det alltid en overflatebehandling for å verne om verdiene. Når det er sagt, betyr det ikke at vi er et «low tech» yrke: Tvert om er det eksperimenter i gang både med bruke av roboter og droner, så også langs den utviklingsveien er det mye spennende å finne på, smiler hun til slutt.