Lærer humanistiske fag i Europa

Foto: Kulturakademiet

Kulturakademiets studenter får mulighet til å studere filosofi, samfunnsfag og historie i de europeiske storbyene Roma, Barcelona og Berlin.

UTDANNING

Tekst Rita Tvede Bartolomei

Dette er en anledning for unge mennesker som har hatt skolegang i Norge i 13 år, til å reise ut å oppleve noe helt annet. Dessuten får de en mulighet til å få mer tid til å finne ut av hva de skal studere videre. Mange unge vet ikke hva de skal gjøre etter videregående. Da føles det altfor forpliktende å begynne på et lengre studium, sier Are Bjørdal Lervik, rektor ved Kulturakademiet.

Samtidig får de undervisning i språket i landene de velger å dra til.

Mer modne og reflekterte
Som student hos Kulturakademiet kan man enten velge et årsstudium som gir 60 studiepoeng, eller ta et semesterstudium som gir 30 studiepoeng. Undervisningen foregår på norsk, med norske lærebøker, og man trenger heller ikke mestre verken italiensk, spansk eller tysk før man begynner.
– Det er ingen eksamen i språkkursene, men det er noe man får med seg som en bonus, i form av fire timers intensive språkkurs hver dag i fire uker. Eksamen i de andre fagene tar man i Oslo, Bergen eller Kristiansand. Men man kan også ta en hjemme-eksamensløsning via nett, sier han.

Rektoren ved Kulturakademiet sier fagene det undervises i reiser helt grunnleggende humanistiske spørsmål, og vil gjøre studentene mer reflekterte.
– Dette har mange fordeler. Ikke minst blir de mer klare og mer modne for videre studier og i arbeidsliv. Det gir dem noen grunnleggende humanistiske perspektiver, forteller Are Bjørdal Lervik.

Faglig, kulturelt og sosialt påfyll
Han sier Kulturakademiets studier er formet etter den amerikansk liberal arts-års-modellen, som er vanlig å ta i USA i starten av en høyere utdanning.
– Studier i ett år eller et halvår gir faglig påfyll, og man får være del av et fellesskap med andre norske studenter. Ved å studere og å bo sammen sentralt i Roma, Barcelona eller Berlin, sier Are Bjørdal Lervik.

Kulturakademiet ble etablert i 2006, og nærmere 100 elever er denne våren studenter hos dem.
– Flesteparten av våre studenter er rundt 19 og 20 år, men vi har også flere studenter i midten av 20-årene, sier Bjørdal Lervik.