Kanskje det mest spennende du kan velge

Tidligere jobbet jeg med motorer og komponenter til jetjagere og helikoptre. Jeg skal innrømme at da jeg av andre grunner valgte å bytte yrke, trodde jeg det skulle bli mindre spennende å jobbe på et renseanlegg. Det skulle vise seg at jeg tok feil. Dette er kanskje det mest spennende du kan velge i dag.

Kjetil Wang-Hansen, produksjonssjef for VEAS. Foto: Torbjørn Tandberg
Tekst Jørn Wad

Kjetil Wang-Hansen er 41 år, og produksjonssjef for VEAS- anlegget utenfor Oslo. Dette er et anlegg på mer enn 40.000 kvadratmeter, og som renser 750.000 «pe», eller «person-ekvivalenter» hver dag. Denne betegnelsen er valgt for å kunne omfatte absolutt alle sider ved det urene vannet som anlegget skal rense.

Spennende

– Hvorfor mener du at det er spennende å jobbe akkurat her?
– Det handler om et enormt komplisert anlegg som er Norges desidert største innenfor sitt felt. Her jobber det folk med doktorgrader, ingeniører og sivilingeniører, mastergrad og bachelor, og så fagbrev, så klart. Det betyr at dersom du skaffer deg jobb her hos oss, så er det i grunnen ingen grenser for hva du kan oppnå. Du har nemlig da skaffet deg en bakgrunn som setter deg i stand til å gjøre et hvilket som helst karrierevalg seinere i livet. Vi er 95 ansatte totalt, og 25 av disse arbeider direkte i produksjonen. Det sier sitt om hvor mye spennende som foregår her kontinuerlig, slår han fast. Med en dekning som omfatter Oslo, Asker, Bærum, Nesodden og litt av Røyken, er det et stort ansvar de har fått. Men folket på VEAS har ikke tenkt å la det bli med det:

Hårete

– Vi har et stort og hårete mål, og det er at vi innen 2040 skal kunne rense absolutt ALT u-ønsket ut av vannet. Det betyr at vi i prinsippet skal kunne lage drikkevann ut av kloakkvannet. Det har nemlig skjedd ganske mye på vårt felt i de senere årene, fordi vi ikke bare er tiltenkt en viktig rolle når det gjelder samfunnsberedskap, men begreper som miljøfokus og sirkulærøkonomi har blitt sentrale i samfunnsdebatten.
– Hva betyr det for dere, rent konkret?
– Det betyr blant annet at vi har fått muligheter til å gå i retning av utvikling av ny teknologi og samling av kompetanse som vi aldri har kunnet gjøre tidligere. Derfor er en lærlingeplass hos oss nå, langt mer spennende enn for bare noen få år siden.
– Enda det var spennende da også?
– Joda, det var det jo, men vi var ikke i nærheten av det vi ser for oss nå: Tenk å kunne jobbe i en bedrift som produserer biogass – som kan drive busser, slik at de får et mindre klima-avtrykk enn nullutslipps motorer! Vi skal i fremtiden kunne selge en rekke produkter som vi ikke gjør i dag, for eksempel kullsyre, og det betyr at forbrukerne ikke må betale mer for våre tjenester – snarere tvert imot: Vi ser for oss at vi i fremtiden ikke skal koste penger i det hele tatt, men heller være en inntektskilde enn en kostnadspost for samfunnet, smiler han.

Utvikling

– Dette er en del av vår visjon, sammen med at vi skal være en god nabo, slik at vi heller forskjønner enn ødelegger det visuelle miljøet der vi holder til.
– Dersom man er lærling og tar fagbrev hos dere, hvilke utviklingsmuligheter har man?
– Som jeg var inne på, er de nær sagt ubegrenset. Vi har folk ansatt her som samtidig holder på med både doktorgrader, mastere, bachelorgrader og teknisk fagskole. Akkurat nå er det vel 5-6 stykker som holder på med å videreutdanne seg. Dette er forresten noe vi oppfordrer til, fordi vi mener det gir oss enda bedre kompetanse internt på sikt. Og det er nettopp kombinasjonen av høy kompetanse hos medarbeidere og kolleger, samfunnsmessig viktige og store oppgaver og en fremtid som byr på spennende utfordringer av de forskjelligste slag som gjør at jeg er så sikker på at det å velge en lærlingeplass hos oss her i VEAS er blant det mest spennende man kan gjøre nå for tiden. Det gir deg spennende oppgaver fra første dag, og du får dessuten muligheter til en videre karriere.
– Og dere utviklere dere stadig?
– Det gjør vi i høyeste grad! I april kommer vi til å åpne Norges nest største biogass-fabrikk som vil produsere flytende biogass som årlig tilsvarer 6 millioner liter diesel, og vi har allerede en kontrakt med Bergen kommune om å levere biogass til bussene deres. Denne prosessen gir et lavere klima-avtrykk enn de såkalte nullutslippsløsningene, så det er vi spesielt godt fornøyd med, sier han med ettertrykk.