JOBB OG LÆREPLASS FOR DE SOM FALLER UTENFOR

Når noen faller utenfor skolesystemet av en eller annen grunn, kan det være vanskelig å komme inn i systemet igjen. Det kan være mange årsaker til hvorfor man faller utenfor, og for mange kan det være vanskelig å vite hvordan man kan finne veien tilbake. SPIR Oslo er en virksomhet som hjelper de som faller utenfor å jobbe seg inn igjen via en læreplass, og Iris Kvammen kan fortelle om hvordan dette fungerer. 

TEKST Jan Helge Lillevik

– Spir Oslo vil bidra til å skape et mer inkluderende samfunn hvor flere får muligheten til å lykkes, både med å komme ut i jobb, og til å fullføre utdanning. Et av våre hovedtiltak for å få til dette, er å tilrettelegge for fagopplæring. Vi ser at det er et veldig stort behov for personer med yrkesfagkompetanse i arbeidslivet, men vi ser også at mange ikke klarer å fullføre og dermed faller utenfor, forteller Kvammen. 

– De som får et fagbrev hos oss har en formell kompetanse som kan gi innpass og en mer varig tilknytning til arbeidslivet. 

 

Hvordan få plass hos Spir Oslo 
Dette er nok et spørsmål som mange stiller seg. Hvordan kan jeg komme meg i gang med livet igjen og hva skal til for at jeg blir tatt opp til et slikt opplegg. 

– Et viktig satsningsområde hos oss, er lærlinger og lærekandidater med ulike tilretteleggingsbehov. Det gjelder ofte unge som har droppet ut av skolen eller mistet læreplassen sin av ulike årsaker. Vi ser at det er et gap mellom personens forutsetninger og krav som samfunnet stiller, og prøver da å minske dette gapet gjennom tilrettelegging som kanskje ikke arbeidsplassen har mulighet til å gi, forklarer Kvammen. 

– Dette er et tilbud som er hovedsakelig for de som bor i Oslo og er over 18 år, og innsøkingen skjer i hovedsak gjennom samarbeid med NAV. Vi er en arbeids- og inkluderingsbedrift som arbeider tett sammen med NAV. 

 

Variert tilbud 
Spir Oslo har et veldig variert opplegg for de som ønsker seg en givende karriere, noe som settes pris på av de forskjellige kandidatene. 

– Vi er godkjent innen mange forskjellige fagbrevområder; bilmekaniker for lette kjøretøy, grafisk produksjonsteknikk, mediedesign, innholdsproduksjon, IT-drift, logistikkoperatør, ernæringskokk, produksjonsteknikk, platearbeider, sveisefag, CNC-operatør, service og administrasjon, og det nyeste vi er godkjent i er dataelektronikerfaget. I tillegg har vi også mulighet for kompetansebevis i kjole- og draktsyerfaget.  

– Pågangen vi har varierer litt fra fag til fag. Vi har løpende inntak, så det er nesten alltid noen på de forskjellige fagområdene. Det er også viktig for oss å følge med på hva som gir jobbmuligheter etter endt læretid, og tilpasser derfor tilbudet til det som gir best mulighet for et stabilt arbeid. 

– Totalt sett så har vi plass til rundt 30 lærlinger til sammen på de forskjellige fagområdene. Antall plasser varierer selvfølgelig fra fag til fag. På sikt så ser vi at behovet kan bli større og vi tror at vi kan utvide tilbudet etter hvert. Vi har et splitter nytt bilverksted og får etter hvert også en ny og stor kantine hvor lærlingene våre får mulighet å utvikle seg. Alt er under et tak, med unntak av det store mekaniske verkstedet som vi driver på Holmlia. 

 

 Tilrettelagt opplegg 
Det er mange som forlater arbeidslivet fordi de ikke har tilrettelagt for spesielle behov, som lærevansker, autismespekterdiagnoser, dysleksi eller andre utfordringer. I disse tilfellene tilrettelegger SPIR Oslo slik at lærlingene får den hjelpen de trenger. 

– Vi ønsker jo å være best på tilrettelagt fagopplæring og gi den oppfølgingen som fører til at våre lærlinger og lærekandidater forlater oss med fagbrev og kompetansebevis som sikrer dem en sjanse i arbeidslivet. Den tilretteleggingen vi gir er individuelt tilpasset slik at vedkommende får en enda større sjanse til å lykkes, avslutter Kvammen.