– IT og teknologi er blant de sikreste studievalgene i dag

Spesialister innen IT og teknologi besitter noe av den mest etterspurte kompetansen på arbeidsmarkedet i 2023. Samtidig er det ikke nok studieplasser til alle på offentlige høyskoler og universiteter.

Blant studieretningene med sterkest vekst de siste årene finner vi nettopp IT- og teknologistudier. Ifølge Samordna Opptak var det hele 7232 søkere som hadde IT-studier som førstevalg ved hovedopptaket i 2023, og 14 603 søkere med teknologiske fag som førstevalg. Med til sammen 9151 planlagte studieplasser, vil det dermed være langt fra alle som får plass på sitt førstevalg.

Samtidig har en store deler av næringslivet et stadig økende behov for nyutdannede teknologer, og alt tyder på at denne trenden vil fortsette i lang tid. Ifølge NIFU-rapporten «IKT-sikkerhetskompetanse i arbeidslivet – kompetanse og tilbud» vil fire av ti IT-arbeidsplasser stå tomme i 2030 dersom ingen tiltak gjøres.

– Tradisjonell utdanning går rett og slett ikke raskt nok. Vi i Noroff ser det som vårt samfunnsoppdrag å sørge for at næringslivet får kompetansen de trenger for å kunne følge med i det digitale skiftet. Derfor tilbyr vi IT-studier på fagskole, høyskole, og som kortkurs, sier Aage Alexander Foss, rektor ved Noroff Fagskole.

Det utlyses flere tusen ledige stillinger innen IT og teknologi i løpet av året. Dermed er det gode jobbmuligheter for deg som velger en IT-utdanning.

– Mer og mer avhengige av teknologi

Norge regnes som et av de mest digitaliserte landene i verden, og pandemien har ført til økt digitalisering og økte investeringer i IT-bransjen. Dette har ført til et økt behov for teknologikunnskap. Flere bedrifter har oppdaget og omfavnet digitale løsninger, og behovet for spesialiser innen cybersikkerhet, digital etterforskning og dataanalyse har økt betraktelig.

– Vi blir mer og mer avhengige av teknologi og har mer av det rundt oss enn noen gang. Derfor trenger vi flere som kan utvikle og forvalte disse løsningene. IT og teknologi er dermed blant de sikreste studievalgene i dag, og IT-spesialister er blant de mest ettertraktede arbeidstakerne i dagens og fremtidens arbeidsmarked, forklarer Foss.

De mest etterspurte ferdighetene

LinkedIn identifiserer årlig de mest etterspurte ferdighetene på arbeidsmarkedet. De siste årene har IT-spesialister ranket svært høyt, og i rapporten fra 2023 er det ingen endringer i dette. Spesielt programvareutviklere og spesialister på JavaScript og Python er svært ettertraktede i arbeidsmarkedet i 2023.

– Vi utdanner arbeidstakere til morgendagens arbeidsmarked. Målet er at våre studenter skal kunne gå rett i jobb etter fullførte studier, sier Foss.

Noroff tilbyr spennende teknologistudier rettet mot morgendagens arbeidsmarked. Du kan velge mellom å ta en treårig bachelorgrad eller en kortere fagskoleutdanning. I tillegg tilbys studiene som nettstudier.

Alle studier er godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse for Utdanning.

Emner

Utdanning

Regions

Oslo Vest-Agder Rogaland Hordaland