I NORSK HYDRO FÅR DE FLESTE LÆRLINGER FAST JOBB

Lina Sjølseth (28) begynte som sommervikar ved Hydro Sunndal da hun var 20 år. Feriejobben ga mersmak. I dag er hun fagoperatør i kjemisk prosessindustri og kunne ikke tenke seg en bedre arbeidsplass enn Norsk Hydro.

Lina Sjølseth er Hydro-ambassadør for Hydro Sunndal.
FOTO Ole Erik Loe

TEKST Åse Kari Gravråk

– Jeg føler meg godt ivaretatt og arbeidsmiljøet er veldig bra, sier Lina. – Hydro verdsetter sine ansatte. Her er det også stor takhøyde for å si hva man mener.

Utdanningsløpet

Etter å ha gått studiespesialisering på videregående tok Lina et friår. Deretter gikk hun ett år på teknisk fagskole. Hun gikk videre på Vg2 kjemiprosess og fikk samtidig lærlingplass.

– Som operatør må man ha kjemi og prosess 1 og 2. Jeg gikk opp som privatist og fikk ikke den praktiske delen mens jeg gikk på skolen, derfor måtte jeg gå ett år lenger som lærling for å dekke det.

Har du noen tips til de som vurderer å søke?

Den som søker bør være nysgjerrig, selvstendig og villig til å lære.

Hva skal til for å få lærlingplass?  

– Du må ha Vg1 og Vg2 som samsvarer med lærerplan. Tilfredsstillende karakterer og lite fravær er andre krav, pluss god orden og oppførsel. Gode kommunikasjonsevner blir vektlagt. Du bør også ha førerkort.

Fadderordning

Lina hadde en fadder gjennom hele læretida. Første året jobbet hun på dagtid, men etter hvert flytta hun over til skiftordning. Dette avhenger av hvilken avdeling du kommer på. Du får jobb som innebærer ansvar, men du har alltid en fadder i ryggen som passer på og hjelper deg. De to årene du går som lærling har du oppfølgingssamtale hvert halvår eller hver 3. måned, avhengig av hvilken avdeling du er på. Du får også tid til å skrive oppgaver og gjøre notater i arbeidstida. Alle lærlinger får en individuell tilpasset opplæringsplan.

Hvordan er fremtidsmulighetene for jobb etter læretiden? 

– De aller fleste får jobb i Hydro så lenge de har vært en pliktoppfyllende lærling og har tatt fagbrevet. Hydro er veldig nøye på at lærlinger skal få jobb etter endt læretid. Bedriften legger også godt til rette hvis man ønsker å ta etterutdanning på kveldstid. Vi har tett samarbeid med Fagskolen i Viken.

Hydro-ambassadør

Lina er Hydro-ambassadør for Hydro Sunndal. Det betyr blant annet at hun reiser rundt på skoler og forteller om jobben sin. Hun er også med på rekrutteringsprosesser og intervjuer med lærlinger.

– Jeg har fått utfordra meg sjøl med foredrag foran store klasser, forteller Lina. – Å holde presentasjoner var noe av det verste jeg visste da jeg selv gikk på skolen, så jeg har fått bryna meg skikkelig!

Lina har fått tilbakemeldinger fra Sunndal videregående skole at hennes bidrag som ambassadør har gitt god effekt. Antall søkere til kjemi- og prosesslinja har økt siden hun begynte som ambassadør for Hydro. De opplever også langt flere kvinnelige søkere nå enn tidligere.

– Jeg føler en stolthet, sier Lina. – Jeg har blitt sett av en stor bedrift, jeg har fått gjøre mer enn den konkrete jobben. Og det har selvsagt vært helt frivillig.

Lina Sjølseth jobber turnus, men har fri hver helg og aller røde dager. Turnusordningene avhenger av hvilken avdeling man jobber.

Kjekt å vite
I 2023 har Norsk Hydro behov for 120 lærlinger
fordelt på seks lokasjoner i ulike lærefag.
• Anleggsmaskinmekanikerfaget
• Automatiseringsfaget
• Bilfaget, tunge kjøretøy
• Elektrikerfaget
• Energioperatørfaget
• Energimontørfaget
• Industrimekanikerfaget
• Kjemiprosessfaget
• Kontor- og administrasjonsfaget
• Laboratoriefaget
• Logistikkfaget
• Produksjonsteknikkfaget
• Yrkessjåførfaget
• To-fagbrevmodell: automatiker og produksjonsteknikk
• To-fagbrevmodell: automatiker og elektrike
• To-fagbrevmodell: automatiker og industrimekaniker