Hvor er det best for deg å studere?

Det begynner å bli på tide å peke seg ut hvor du skal studere eller gå videre på skole. Tilbudene er mange, litt avhengig av hvilke karakterer du har sikret deg, rimelig nok. Nedenfor følger det 4 læresteder svarte da vi stilte ale sammen et lite knippe spørsmål:

Foto: iStockphoto

Tekst Jørn Wad

OSLO MET

Her er det prorektor Nina Waaler som svarer:

-Hva er det beste ved å studere hos dere?
-OsloMet har et stort fortrinn med vår sentrale beliggenhet. Med campus i Oslo sentrum og på Kjeller er det lett å komme seg til og fra studiestedet. Vi tilbyr et stort mangfold at viktige studieprogrammer innen helse, utdanning, teknologi, design og samfunnsvitenskap, og de fleste av våre studenter går rett ut i jobb etter fullførte studier. I tillegg gir de aller fleste av studieprogrammene våre gode muligheter for å gå videre med både master- og phd-studier.
Ikke minst har vi et yrende studentliv ved OsloMet, med mange og varierte studentforeninger. Her er det noe for alle!
-Hvilke av studieretningene/fagene er mest populære?
-Våre fem mest populære studier er:
1. Sykepleie
2. Vernepleie
3. Grunnskolelærerutdanning
4. Fysioterapi
5. Økonomi og administrasjon
Fra 2017 til 2018 var det størst økning i søkere til IKT-, helsefag og grunnskolelærerstudier, forteller hun.
-Om man skal plukke ut kun ETT yrke – hvem er det mest fremtidsrettede, slik dere ser det?
-Ved OsloMet er vi i den heldige situasjonen at vi utdanner studenter som skal ut i samfunnet og løse viktige velferds- og samfunnsoppgaver innen blant annet helse og sosial, utdanning og teknologi. Dette er områder hvor vi vet det vil være stort behov for kvalifiserte arbeidstakere i årene fremover. Samtidig vet vi at studenter innen alle fagområder vil trenge en grunnleggende forståelse av vår digitale verden og hvordan teknologi påvirker livene våre og måten vi arbeider på, slik at de selv kan være med på å utvikle fremtidens løsninger til beste for alle. Dette gjelder like mye for lærere og sykepleiere som for ingeniører. Derfor tilbyr OsloMet fra våren 2019 kurset “Technology and society” til alle våre studenter.

MOLDE

Her er det Jens Petter Straumsheim som svarer på vegne av HiMolde:

-Hva er det beste ved å studere hos dere?
-Det beste med å studere ved HiMolde er i følge studentene selv den tette oppfølgingen den enkelte faglærer har med studentene. Det skal være lett å banke på døra til professoren. I tillegg tilbyr en mengde forelesninger på nett, slik at studentene kan følge med forelesninger utenfor campus eller repetere vanskelige forelesninger. Studentene kan glede seg over et nært og sosialt studentmiljø, for ikke å snakke om kort vei til naturopplevelser i verdensklasse.

-Hvilke av studieretningene/fagene er mest populære?
-De mest populære studieretningene er sykepleie, vernepleie, økonomi- og logistikkstudiene.
-Om man skal plukke ut kun ETT yrke – hvem er det mest fremtidsrettede, slik dere ser det?
-Det er selvsagt alltid behov for sykepleiere og vernepleiere, men vi ser også at behovet for ferdige kandidater innen logistikk øker for hvert år, og her er vi landets ledende utdanningsinstitusjon.

UiA

Ved Universitetet i Agder ser man slik på tingene, forteller Lars Anders Lai Gathe-Ilebekk:

-Hva er det beste ved å studere hos dere?
-Universitetet i Agder er et universitet med mange ulike studiemuligheter fordelt på to campuser i Kristiansand og Grimstad, med 14000 studenter og over 1400 ansatte. Ved UiA vil du som student oppleve gode fasiliteter og få studere i fagmiljøer med forskere i toppklasse, blant annet ved våre fem toppforskningssentere.
UiA har også landets mest fornøyde studenter, viser tall fra en undersøkelse gjennomført av Statistisk sentralbyrå i 2018. På UiA blir man kjent med andre studenter på tvers av fagmiljøer og studieretninger. For eksempel er både sykepleierstudiet og ingeniørstudiet plassert i Grimstad, noe som bidrar til god dynamikk på campus – både faglig og sosialt. Få andre universiteter og høgskoler tilbyr tilsvarende mangfold av studentboliger, nærhet til sentrum, treningssenter, barnehage, turterreng og kulturhus i nærheten av campus som oss.
Studiene er ofte praksisnære, med fokus på relevans for arbeidsgivere så vel som studenter. Ni av ti av våre studenter får relevant jobb i løpet av det første året etter endt utdanning.
-Hvilke av studieretningene/fagene er mest populære?
-Studier som utdanner lærere, ingeniører, økonomer og sykepleiere er de fire store fagområdene der UiA leverer store kull til arbeidslivet, både lokalt og nasjonalt. UiA utdanner studenter med kompetanse som arbeidslivet etterspør, vi har et tett samarbeid med arbeidslivet og et sterkt fokus på nyskaping og innovasjon.
-Om man skal plukke ut kun ETT yrke – hvem er det mest fremtidsrettede, slik dere ser det?
-UiA utdanner framtidsrettede lærere og sykepleiere. I 2019 åpner derfor blant annet UiA et helseteknologisenter med formål om å utvikle og teste framtidens løsninger innen helseteknologi.
Som følge av fokuset på blant annet sikkerhet og robotisering i stadig nye bransjer vil IT- og ingeniørkompetanse stadig bli mer ettertraktet. Utdanninger som utvikler studentenes kritiske tekning, kreativitet og omstillingsevne vil også bli etterspurt fremover.

UiB

Ved universitetet i Bergen svarer viserektor for utdanning, Oddrun Samdal på denne måten:

-Hva er det beste ved å studere hos dere?

-Som student ved UiB møter du undervisere som er aktive forskere. God utdanning der du også lærer deg forskning av de som er i fronten i fagfeltet. Gjennom samarbeid med næringsliv og innovasjonsbedrifter i kunnskapsklynger, legger vi også til rette for å knytte bånd mellom akademia og arbeidslivet, noe som bidrar til samfunnsrelevans. Det er et klart mål at studentene blir rustet til å møte en fremtid med mye omstilling og at våre utdanninger er samfunnsrettede. I tillegg til det faglige har vi stort fokus på trivsel. Det er viktig for god læring å trives på institusjonen og i studiebyen. Bergen byr på et rikt og spennende tilbud også utenom studiene, med byfjellene som kulisse og populært turmål. Og det der regnet alle snakker om er ikke så ille…

-Hva er mest populært?
-Hvis vi ser på søkertallene fra april er dette våre 5 mest populære studier (antall førstevalgssøkere)

Rettsvitenskap: 1754 (landets mest populære studium.)
Medisin: 892

Psykologi, profesjonsstudium: 730
Psykologi, årsstudium: 447
Generell psykologi: 249

-Om man skal plukke ut kun ETT yrke – hvem er det mest fremtidsrettede, slik dere ser det?
-Her tror jeg vi må våge å innse at det fort kan være at det mest fremtidsrettede yrket ikke finnes enda. Jeg tror det viktigste vi gir våre studenter er omstillingskompetanse, og bygge opp under initiativ og innovasjon. Vi vektlegger generelt at våre utdanninger skal være fremtidsrettede og at vi skal gi studentene våre ferdigheter til å møte et samfunn i rask utvikling. Her står evne til samarbeid, analytisk metode og kritisk perspektiv sentralt. Arbeidslivet etterspør dette, og vi må hele veien prøve å ligge litt fremfor og se litt lengre enn arbeidslivet.