Hvem er WorldSkills Norway

WorldSkills Norway er en ideell organisasjon som arbeider for å heve interessen for yrkesfag, blant annet gjennom det norske Yrkeslandslaget.

Foto WorldSkills Norway.
Avslutningsseremoni 27. august under Yrkes-VM i Kazan, Russland høsten 2019.

TEKST WorldSkills Norway

WorldSkills Norway (WSN) ble stiftet i 1990 og er en del av WorldSkills International som har over 80 medlemsland.
– Å inspirere, motivere og utvikle unge mennesker er kjernen i WorldSkills Norway. Vi utvikler ferdigheter etter internasjonale standarder og bidrar til at norsk fagarbeid
har internasjonal klasse, sier daglig leder Bjørnar Valstad i WorldSkills Norway.
– Én måte vi vi gjør dette på er yrkeskonkurranser. Skole-NM arrangeres årlig for elever i videregående skole.
Yrkes-NM arrangeres hvert 2. år for lærlinger og unge fagarbeidere. I tillegg deltar det norske Yrkeslandslaget i internasjonale yrkeskonkurranser.

Yrkeslandslaget

WorldSkills Norway organiserer det norske Yrkeslandslaget og bidrar til målrettede og optimaliserte forberedelser til internasjonale mesterskap.
– Yrkeslandslaget er unikt og er sammensatt av utøvere fra mange ulike yrkesretninger. Yrkeslandslaget er for unge fagarbeidere som er motivert for å bli best i sitt fag og ønsker å konkurrere med de beste yrkesutøverne i verden. Utøvere på Yrkeslandslaget er viktige forbilder og ambassadører for norsk yrkesutdanning. Norge har deltatt i Yrkes-EM og Yrkes-VM siden 1991.
WSN arrangerer yrkeskonkurranser som Skole-NM og Yrkes-NM og står bak yrkeslandslaget som deltar på Yrkes-VM og Yrkes-EM.
– Yrkeskonkurranser gir økt motivasjon, bedre kvalitet og forsterker utøverens mestringsfølelse. Deltagelse i yrkeskonkurranser gir unge mennesker bedre karrieremuligheter, sier Valstad.

Velg yrkesfag

Ved siden av å fremme interessen for yrkesfag gjennom yrkeskonkurranser, arrangerer WorldSkills Norway også hvert år en digital kampanje for å få flere ungdommer til å velge yrkesfag.
– Vi vet at 7 av 10 ungdommer rådfører seg med sine foreldre før de velger studieretning på videregående. Derfor er det viktig å påvirke holdningene til både ungdommene og deres foreldre, sier Valstad.

Læreplassjeger

WorldSkills Norway arrangerer hvert år en såkalt «Læreplassjeger»-kampanje i samarbeid med fylkeskommunene og en rekke organisasjoner:
– Fortsatt slik at mange tror det er komplisert å bli lærebedrift og kommer ikke i gang med prosessen. 1 av 3 bedrifter har lite kjennskap til lærlingeordningen! Det viser at
potensialet for flere lærebedrifter og læreplasser fortsatt er enormt, sier Valstad.
– Det er synd at det er slik, og det må vi gjøre det vi kan for å endre. Veldig mange bedrifter har forstått at lærlingeordningen ikke bare er å ta samfunnsansvar, men også er den beste måten å rekruttere nyansatte, avslutter Valstad. _

Yrkeskonkurranser i 2022

Skole-NM i april
Finalene i Skole-NM arrangeres april 2022. Finalene
i Skole-NM arrangeres som et desentralisert
mesterskap med ulike fag fordelt på ulike skoler
rundt om i landet. Deltagerne i finalene kvalifiserer
gjennom fylkesmesterskap som arrangeres i
perioden januar-mars 2022.
Yrkes-NM i september
WorldSkills Norway arrangerer Yrkes-NM hvert
2. år. Her møtes Norges beste lærlinger og unge
fagarbeidere i skarp konkurranse for å kåre Norges
beste fagarbeider. Yrkes-NM 2022 arrrangeres i
Sørlandshallen i Kristiansand 27.-29. september.
Yrkes-VM i oktober
Yrkes-VM 2022 (Worldskills) arrangeres 12.-17.
oktober i Shanghai, Kina. Arrangementet samler
deltagere fra 85 nasjoner og det skal konkurreres
i 63 ulike fag. Norge deltar med det norske
Yrkeslandslaget og skal konkurrere i 11 fag.
Utøverne på Yrkeslandslaget tas ut av den
enkelte bransjeorganisasjon og er kvalifisert
gjennom nasjonale konkurranser.