Hva slags utdanning bør jeg velge

Vi har snakket med UiA, Universitetet i Stavanger, Høgskolen i Molde og Oslo Met om hvorfor deres lærested er et godt valg, og hva som blir fremtidens viktigste utdanninger.

Foto: iStockphoto
Tekst Rita Tvede Bartolomei
1. Hvorfor velge oss?
2. Hva blir fremtidens viktigste utdanninger?

 

Silje Holteberg (UiA)

Karriereveileder

1. Universitetet i Agder legger vekt på god undervisning og nær tilknytning mellom studenter og ansatte, studier og arbeidsliv. Vi har en stor bredde i studietilbudet og ledende fagmiljø på områder som kunstig intelligens, kystsoneøkologi og e-helse. UiA har 13 000 studenter, og årlig utdannes det rundt 1200 lærere, sykepleiere, ingeniører og personer innen økonomi og administrasjon. 9 av 10 av våre studenter får relevant jobb i løpet av kort tid. Våre studenter er blant landets mest fornøyde, og kan nyte studietiden på våre moderne campuser i Kristiansand og Grimstad med kort avstand til sentrum.

 

2. Etterspørselen etter lærere og sykepleiere vil vedvare, men også utdanninger som utvikler studentenes kritiske tekning, kreativitet og omstillingsevne vil bli etterspurt. I tillegg tror vi etterspørselen etter teknologiske utdanninger også vil ta seg opp. IT- og ingeniørkompetanse blir mer ettertraktet som følge av fokuset på sikkerhet og robotisering i stadig nye bransjer. Samtidig tror vi at utdanninger som utvikler studentens sosiale og emosjonelle kompetanse
vil bli stadig viktigere.

 

 

Susanna King (UiS)

Kommunikasjonsrådgiver

1. Universitetet i Stavanger tilbyr et bredt utvalg av utdanninger som er nyskapende, relevante for arbeidsmarkedet og med internasjonal aktualitet. Våre 12 000 studenter er engasjerte og starter stadig nye studentorganisasjoner. UiS er rigget for utvikling av gode ideer og entreprenørskap, og har sin egen studentinkubator. Vi jobber tett med næringslivet og tilbyr praksis i flere ut- danninger. Stavanger er en studentby i bevegelse. Byen er internasjonal, smart, og stor nok til at det aldri blir kjedelig men liten nok til at du ikke forsvinner i mengden. Stavanger er den rimeligste storbyen å bo i, ifølge SSBs Leiemarkedsundersøkelse fra desember 2019.

 

2. Høyere utdanning er viktigere enn noen gang for å bidra til omstilling i norsk økonomi og skape gode samfunn i framtiden. På UiS jobber vi kontinuerlig med å tilpasse emner og utdanninger til framtidens arbeidsmarked. Tverrfaglighet og nye kombinasjoner av tidligere spesialiserte utdanninger vil bli standard. Teknologi og kunstig intelligens vil endre måten vi både jobber og lever på. Bærekraft vil gjennomsyre alle våre utdanninger. Helse- og medisinsk teknologi er også et viktig satsningsområde. UiS tilbyr i 2020 nye utdanninger i psykologi, energi, matematikk og fysikk og religion.

 

 

Jens Petter Straumsheim (HiMolde)

Informasjonssjef

1. Vi vil gi våre studenter et best mulig faglig tilbud med tett oppfølgning av hver enkelt student. Forelesninger på nett, et internasjonalt studie- og forskningsmiljø og utplassering i bedrift. HiMolde har til sammen 2700 studenter, noe som er med på å skape et nært og sosialt studiemiljø, og med vår beliggenhet er det kort vei til natur- opplevelser i verdensklasse.

 

2. HiMoldes utdanninger er tilpasset det framtidige kompetansebehovet vi ser innen flere bransjer. Vi tilbyr nye utdanninger innen IT og digitalisering, bærekraftig logistikk og helselogistikk. Disse studiene vil bidra til å skape et mer innovativt og bærekraftig arbeidsliv. I tillegg tilbyr vi studier innen sykepleie, vernepleie, økonomi, administrasjon, sport management og juss som alltid vil være etterspurt i arbeidslivet.

 

Nina Waaler (OsloMet)

Prorektor

1. OsloMet tilbyr et stort mangfold av viktige studieprogrammer innen helse, utdanning, teknologi, design og samfunnsvitenskap. Vi ser at de fleste av våre studenter går rett ut i jobb etter fullført utdanning. De aller fleste studiene våre gir dessuten gode muligheter til å gå videre med både master- og ph.d.-studier. Jeg vil også trekke fram det yrende studentlivet ved Oslo- Met, med mange og varierte studentforeninger. Her er det noe for alle. Vår sentrale beliggenhet er et fortrinn som studentene setter pris på.

 

2. OsloMet utdanner studenter som skal bidra til å løse viktige velferds- og samfunnsoppgaver innen blant annet helse, utdanning og teknologi. Dette er områder som vil ha et stort behov for kvalifiserte arbeidstakere i årene framover. Samtidig vil evne til problemløsning, teknologi- forståelse og kunnskap om hvordan vi kan bidra til en mer bærekraftig verden være viktig i alle typer utdanninger. Det å forstå hvordan teknologien påvirker oss, og hvordan vi kan bruke den til å utvikle fremtidens løsninger, er like nødvendig for sykepleiere og lærere som for ingeniører. Fra høsten innfører vi derfor emnet «Teknologi og samfunn» på alle våre helseutdanninger.