Har nytt studietilbud i psykologi

Foto: Atlantis Medisinske Høgskole (AMH)

Atlantis Medisinske Høgskole (AMH) er den eneste private høyskolen i Norge som tilbyr en selvstendig bachelorgrad i medisin. Høyskolen har nå også fått på plass årsstudium i psykologi etter økt interesse for faget.

UTDANNING // KARRIERE OG YRKESVALG

Tekst Rita Tvede Bartolomei

Vi fikk tidlig i februar godkjent et årsstudium i psykologi av NOKUT. Det er positivt, siden etterspørselen etter psykologi-studier er stor. Vår modell for studiet inkluderer fagområdet helsepsykologi der sammenhenger mellom psykisk og somatisk helse, og forebyggende og helsefremmende arbeid er sentralt. Dette gjør studiet svært samfunnsrelevant. For oss er det viktig å tilby et relevant studium for fremtidig arbeidsliv og for videre studier, sier Tomm-Espen Strøm, rektor ved Atlantis Medisinske Høgskole (AMH) i Oslo.

Skolens øvrige studietilbud består av bachelor i ernæring, bachelor i medisin, årsstudium i grunnleggende ernæring, årsstudium i grunnleggende medisin, halvårsstudium i anatomi og fysiologi, samt halvårsstudium i kost og ernæring.

Unik i norsk sammenheng
Tomm-Espen Strøm forteller AMH er en relativt liten høyskole, med et godt studiemiljø: Nærhet mellom ansatte og studenter er viktig. 200 personer er studenter ved AMH, fordelt på tre studiesteder i Norge (Grünerløkka), et i Spania (Fuengirola) og nettbaserte studier.
– Vår treårige bachelor i medisin er unik i norsk sammenheng, siden den er tilpasset en internasjonal modell for medisinstudier. Mange faller fra det ordinære legestudiet, og en bachelor som utgangspunkt kan gi flere muligheten til å finne ut om de ønsker å bli leger, eller bruke kun bachelor-graden innenfor andre yrkesretninger. Flere velger å bygge på med en relevant mastergrad, sier Tomm-Espen Strøm.

Bachelorgraden i medisin fra AMH kan kvalifisere til opptak på fireårig videre klinisk medisinstudium ved Universitetet i Lodz i Polen. Etter totalt syv år gir en slik utdannelse rett til legeautorisasjon i Norge.
– Men vi har i tillegg et årsstudium i medisin, som kan kvalifisere til et seksårig medisinstudium i Martin i Slovakia. Opptaket går da gjennom AMH. Undervisningen er på engelsk, akkurat som i Polen, sier Tomm-Espen Strøm.

Vil gi fleksible løsninger
AMH ble etablert i 1987. I 2013 ble skolens studieprogram kvalitetssikret og re-akkreditert av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen).
– Målet vårt er å tilby fleksible utdanningsløp, der studentene vil kunne ha mulighet for å ta deler av et bachelorstudium i Spania, og deretter fortsette i Norge. Nettløsninger er også mulig, avslutter Strøm.