Gyldendalkonsernet har aldri solgt flere bøker

Da samfunnet stengte ned som følge av Korona-pandemien var det mange som var spente på hva konsekvensene ville bli, også bokbransjen. Halvårstallene fra Gyldendal byr derfor på en gledelig overraskelse.

Sommeren 2020 er med god margin den beste i Gyldendalkonsernets historie, salget av bøker er høyere enn noen gangdet gjelder både for papirbøker, lydbøker og e-bøker, sier konsernsjef John Tørres Thuv.

Foto: iStockphoto

Dette bekreftes av tall som SSB la frem denne uken knyttet til detaljhandel, der fremkommer det at salg av bøker og sportsutstyr bidro sterkest til veksten i detaljhandelen totalt sett.

Gyldendal har i dag sendt ut børsmelding for første halvår 2020:

Boksalget vokser i alle formater, men aller mest øker salget av papirbøker fra netthandel
Konsernet har god organisk vekst i de 152 ARK-butikkene, kraftig vekst på ARK.NO og fortsatt sterk vekst for strømmetjenesten Fabel. Salget av alle bokformater hadde vekst første halvår. Veksten i salget av papirbøker på nett var likevel størst.

40 % av inntektene kommer fra digitale kanaler Bruken og tilgangen til digitale tjenester har ført til vekst på tvers av virksomheten, i alle formater og kanaler. Gyldendal fortsetter å øke ressursbruken på digitale formater for å møte den raskt økende etterspørselen.

Økning i bruk av digitale læremidler i skolen
I perioden hvor skole og barnehage var stengt ble bruken av digitale læremidler mangedoblet, og etterspørselen fra nye kunder var intens. Som et bidrag åpnet Gyldendal flere tjenester for gratis tilgang til alle barnehager og skoler. Denne høsten trer Fagfornyelsen i kraft, og vi er spente på hvordan skolene prioriterer innkjøp av læremidler fremover. Gyldendal lanserer i disse dager Skolestudio, et digitalt læringsmiljø for grunnskolen og videregående skole.

Bokhøsten har startet godt i ARK, og forlagsvirksomheten lykkes allerede med flere titler, som Heidi Lindes Hva hun klager over når hun klager over, Zeshan Shakars nye utgivelse Gul bok, og salgssuksessen til den etablerte franske forfatteren Annie Ernaux.

To-tredeler av årets inntekter, og hele overskuddet i Gyldendalkonsernet, kommer normalt andre halvår. Det er derfor stor spenning knyttet til utviklingen i månedene fremover.

En annen spenningsfaktor er Amazons inntreden i Skandinavia. Vi ser på perioden vi er i nå som høydetrening før Amazon kommer. Etterspørselen i de digitale kanalene har eksplodert, og kundene ser ut til å verdsette samspillet mellom digitale kanaler og fysiske butikker – dette gir oss mulighet til å levere et bredere utvalg av bøker på en mer effektiv måte.

«Vi har i mange år hatt fokus på å utvikle digitalt innhold, solide digitale løsninger og investert mye for å lykkes med det. Dette har gjort det mulig for oss å levere kunnskap og kultur til hele Norges befolkning i en krevende periode hvor etterspørselen har vært høyere enn noen gang», sier konsernsjef John Tørres Thuv.