GODE UTSIKTER FOR JOBB I BILBRANSJEN

Det er et stort behov for fagarbeidere i denne bransjen, sier Vidar Strande. Han er fagsjef for rekruttering og kompetanse i Norges Bilbransjeforbund. – Har du et fagbrev og de personlige egenskapene som trengs, så får du garantert jobb. Framtidsutsiktene er svært gode.

Vidar Strande – fagsjef for rekruttering og kompetanse i Norges Bilbransjeforbund.

TEKST Åse Kari Gravråk

Mange fordeler

De største fordelene ved å jobbe i bilbransjen er at du får en utfordrende og variert hverdag med masse muligheter til spesialisering og kompetanseheving. Kompetansen kan brukes til mange funksjoner i verkstedet, og du kan stige i gradene. En bonus ved å ta en bilmekanikerutdannelse er at du generelt sett vil være attraktiv på arbeidsmarkedet fordi du vil ha en kompetanse som det er behov for i mange forskjellige yrker. 

Skole og praksis

Utdanningsløpet er to år på videregående skole og to år i bedrift. Videregående skoler i større byer og tettsteder har bilfaglig studieretning. Hvis du velger VG1 industri og teknologi (det som i gamle dager kaltes maskin og mekanikk) kan du fortsette på VG2, for eksempel på bilskade, lakk og karosseri, eller lette kjøretøy. Men her er det også en del kryssmuligheter. De som for eksempel har VG1 elektrofag, kan gå rett inn på VG2 billinja. Elektroelever søker ofte bilfag fordi det er mye elektronikk i biler.

Dette kreves for å få lærlingplass

De generelle kravene er at du må bestå alle fag. Du bør ha minst mulig fravær, og du må ha de personlige egenskapene som bilverkstedet er ute etter.

Hvilke personlige egenskaper er de ute etter?

– Det handler mye om å kunne fungere bra i en sosial setting, sier Strande. – Kommunikasjon er viktig. Du må kunne ta kontakt og prate med kunder, og du må kommunisere godt med kollegaer. Når elevene er innenfor disse kriteriene, og er mottakelige for praktisk opplæring og kommer seg på jobb om morgenen, da får de lærlingplass. Det er så godt som 100% sikkert. Oslo og flere store byer opererer dessuten med læringsplassgaranti når kriteriene oppfylles. Det er et stort behov for lærlinger, og mange steder er det ledige lærlingplasser.

Jenter tar over på lakkering

Bilbransjen er mannsdominert, men det er en positiv økning i kvinnelig søkerandel. I dag er det rundt 7 % kvinner i bilbransjen og de ønsker seg flere. Men på lakkering og reservedelsfaget er det en stigende jenteandel.

– På finnish og spesielt lakk er de helt rå, sier Strande. – Her er det meget høy kvalitet, de er effektive og særdeles nøye, høy standard i alle ledd. I enkelte skoleklasser på billakkering er det positivt å se en høy andel jenter. Uansett gjør vi alt vi kan for å gjøre bilfagene attraktivt for å rekruttere flere søkere, både jenter og gutter.  

Fremtidig utvikling

– Vi trenger bilmekanikere, bilskadereparatører og lakkerere. Selv om bilene er elektriske så kræsjer og bulker vi fortsatt. Vi bytter mindre olje og filter, men jammen må vi bytte mange andre ulike deler rett som det er, sier Vidar Strande. 

Slik utdanner du deg til jobb i bilbransjen

 • 2 år på videregående skole (bilfaglig studieretning)
 • 2 år i bedrift (lærling)
 • Avsluttende praktisk fagprøve

Eksempler på bilfag du kan velge

 • Reservedelsfaget
 • Motorsykkelfaget
 • Bilskadefaget
 • Billakkererfaget
 • Tunge kjøretøy
 • Lette kjøretøy
 • Hjulutrustningsfaget

Du kan se flere muligheter på www.bilfag.no

Vil du vite mer?

 • Alle ungdomsskoler har en rådgivertjeneste som skal hjelpe elevene å finne den skole og studieretning som elevene ønsker
 • På www.bilfag.no ligger en informasjonsplan på bilfagplanene som kan være en nyttig å lese
 • Ta gjerne kontakt med mekanikere på et bilverksted for tips og råd. Mange av de har tilknytning til Bilbransjeforbundet og/eller opplæringskontorer.