Gode muligheter for lærlinger hos Hydro

Hydro er en av Norges største lærlingebedrifter, og tar inn lærlinger innen en vid rekke fagområder. Her får de grundig opplæring og tett oppfølging. Og for den som vil og kan, er mulighetene mange.

Foto: Hydro
Tekst Gunn Iren Kleppe

Hydro tar inn lærlinger innenfor fag som automatisering, industrimekaniker, anleggsmaskinmekaniker, produksjonsteknikk, logistikk og flere andre områder. Innen drift er behovet størst i kjemiprosessfaget. Og med stadig mer robotisering fremover, ventes det økende behov for automasjonsfag, gjerne kombinert med vedlikehold.
– For Hydros del er lærlinger veldig viktig kompetanse, en veldig viktig ressurs. Det er fremtiden vår, sier Eivind Torvik, HR Business Partner ved Hydro Husnes.
– Det er en verdifull billett den enkelte lærling har hvis de står på og gjør en god jobb, understreker han.
– Det er jo et hav av muligheter for den som vil i Hydro.
Hydros lærlinger får et verdifullt lærlingeløp med tett oppfølging, noe som også gjør at man blir godt kjent.
Nye lærlinger deltar i et tredagers introduksjonsprogram hvor de også får opplæring i digitale verktøy og systemer, pluss spesielle fagkurs. I tillegg har fabrikkene egne kurs for sine lærlinger. Det arrangeres også årlige samlinger der HMS og sikkerhet står i fokus.
– Vi tar HMS og sikkerhet veldig alvorlig gjennom hele lærlingeløpet. Det er viktig å få inn under huden som operatører, understreker Torvik.

Investerer mye i lærlingene

– Vi legger inn ganske mye ressurser i våre lærlingeløp, forteller Torvik, men understreker at alt selskapet investerer i et lærlingeløp, får de igjen.
Hydros norske fabrikker delegerer mye ansvar og operatørene tar mesteparten av avgjørelsene selv, noe som også legges inn i lærlingeløpet. Lærlingene får ganske ansvarsfulle oppgaver, og allerede etter et halvt år er de ganske selvstendige. Mange av fabrikkene lærer dem opp til å delta i full jobbrotasjon.
– Når de er ferdig utdannet er de ganske selvgående på et veldig høyt nivå, forklarer han.
Selskapet tester også ut et to-fagbrevsløp over 30 måneder. En spennende og fremtidsrettet kombinasjon er automatiserings- og industrifagbrev. Andre kombinasjoner som automatisering- og elektriker, kan også bli aktuelle.
– Det er veldig kjekt å jobbe opp mot lærlinger, pluss det er en viktig rekrutteringskanal, slår Torvik fast.

Fikk fast jobb

Sarah Mæland har vært lærling på støperiet ved Hydro Husnes innen kjemiprosess. 16. desember bestod hun fagbrev-eksamen med Meget Godt i karakter, og fikk tilbud om fast jobb samme dag.
Opprinnelig var hun på utplassering fra kjemiprosesslinjen ved Laksevåg videregående. Da hun kom tilbake fra utplassering merket hun at hun savnet arbeidskameratene, og søkte læreplass på Husnes med en gang.
– De tok veldig godt imot meg. Det var ikke tvil om at de var glade for å ha meg der, forteller hun.
– De ga et godt inntrykk av hva de gjorde, og jeg fikk god innføring i hvordan arbeidet skulle utføres. De fikk meg til å føle det som om jeg gjorde godt arbeid, tilføyer hun.
– Jeg jobber med varmt arbeid. Det er jo veldig risikofylt arbeid. Men de er utrolig strenge på sikkerhetstiltak. Du får veldig god opplæring i riktig måte å gjøre arbeidet på.
Det vanskeligste har vært å lære seg alle kjøretøyene.
– Men når man har alle teknikkene inne, blir det til at man gleder seg til å gå på jobb, sier Mæland, som liker at det er mye forskjellig å foreta seg i løpet av en arbeidsdag.

Tar deg seriøst

– Man lærer alle arbeidsoperasjonene. På støperi har vi tre hovedfelt som man lærer inn og blir fullverdig opplært i. Når man får fagbrev, kan man være med på full rotasjon, forklarer Torvik.
– De regner deg som full mann etter et halvt år. Du kan fokusere mer på det du føler du trenger mer fokus på. De tar deg seriøst, fortsetter Mæland.
– Læretiden er to år. Det er veldig viktig å være sikker på at du går til et sted som passer deg og der du vil trives, er hennes råd til andre.
– Pluss at det er en seriøs lærebedrift, understreker Torvik, med muligheter for fast jobb.
Mæland ser frem til oppstart over nyttår, hvor de skal ta i bruk ny teknologi og doble produksjonen.
– Jeg er veldig takknemlig for å få jobb. Det er jo en veldig kjekk arbeidsplass. Jeg trives jo. Og det er veldig spennende med det nye som kommer, avslutter hun.