GJØR PILOTDRØMMEN TIL VIRKELIGHET

Det er stort behov for piloter i Europa, spesielt etter at Covid-pandemien herjet. Den anerkjente pilotskolen OSM Aviation Academy i Arendal tilbyr et attraktivt studie som kan gi deg en spennende karriere.

TEKST Ingunn Helene Kristensen

Populært studie

–Vi har hatt stor tilstrømming til studiene våre, og klassene fylles fort opp, forteller Larisa Kristiansen, salgsmanager hos OSM.

Ved OSM Aviation Academy tar det 20 måneder å utdanne seg til pilot. Det gir deg sertifikat til å føre frakt (cargo)-, passasjer- og ambulansefly. Sertifikatet gir deg lisens til å fly fra hele Europa. Det starter nye kurs både høst og vår. Skolen tar inn 100 elever hvert år på basen i Norge. Hos OSM Aviation Academy møter du profesjonelle instruktører med lang erfaring. Skolen har mange utenlandske studenter. Dette skaper et spennende internasjonalt miljø.

 

Store jobbmuligheter

–Vårt samarbeid med flyselskap som Norse Atlantic Airways og Norwegian gir elevene større mulighet for å komme raskt ut i jobb. Elevene går inn i ulike selskap rett etter studie hos oss. Noen begynner også som flyinstruktør, sier Kristiansen og legger til:

–Statens lånekasse dekker hele utdanningsløpet hos oss. Det gir alle en mulighet til å ta utdannelsen, uavhengig av bakgrunn.

 

Plutselig er du i lufta

For å bli tatt opp som student må en ha bestått videregående skole.

–Alle må gjennom en opptaksprøve hvor evner, personlighet og engelskkunnskaper testes. Engelsk er fagspråket innen luftfart, og brukes i all teori og praksis. Før oppstart må studenten vise til en godkjent EASA klasse 1 medisinsk test. Det er et medisinsk sertifikat etter europeisk regelverk som alle flyvere må ha.

Elevene gleder seg til første tur i lufta. Etter ca. 4 måneder, skal de ut og fly for første gang.

–Vi trener i Cessna 172 1-motorsfly og Diamond DA42 2-motorsfly. Større passasjerfly som Boeing 737 trenes først i simulator på skolen, deretter senere i det flyselskapet en får jobb.

All flyving foregår ut fra Gullknapp. Denne flyplassen har vi så å si til full disposisjon, som gir oss mange muligheter og mye fleksibilitet.

 

Unikt studentmiljø

–Vi har et godt og sosialt studentmiljø hos oss, nesten som en egen familie. Det er ikke vanskelig å få nye venner i et miljø hvor alle er interessert i det samme. OSM Aviation Academy ligger dessuten midt i Arendal, noe som gir store muligheter for aktiviteter i fritiden.

–På verdensbasis er bare 5% av pilotene kvinner. Hos oss har andelen ligget på rundt 20% kvinner de siste klassene, noe vi er ekstremt stolt av forteller Kristiansen.

 

En anerkjent skole er et trygt valg

OSM Aviation Academy er en erfaren aktør i luftfarten. Skolens base startet i Sverige for 55 år siden. I 2018 ble avdelingen i Arendal åpnet, treningen foregår på flyplassen Gullknapp utenfor Arendal. Skolen har et godt rykte i flyselskapene. Det gir studentene store fordeler på arbeidsmarkedet.

 

Veldig fornøyd pilot

Thomas Frigstad (22) er fersk andre styrmann, eller Second Officer, i Norse Atlantic Airways. Han er den yngste i flyselskapet, men skal i januar starte å fly flyvninger mellom Oslo og USA.

–Jeg søkte skoleplass hos OSM Aviation Academy og kom inn i høsten 2019. Det betydde at jeg var en del av den første klassen med full støtte fra Statens Lånekasse. Uten den støtten hadde det nok ikke vært aktuelt for meg, forteller Frigstad.

–Jeg stortrivdes på OSM Aviation Academy.  Heldigvis gikk det ikke så lang tid fra jeg var ferdig med utdannelsen til jeg fikk jobb, selv i en tid preget av en pandemi. Jeg fullførte utdannelsen i september 2021 og fikk jobb nylig som pilot hos Norse Atlantic. Jeg hadde da først jobbet i en administrativ stilling hos dem, avslutter Frigstad.

 

OSM Aviation Academy gjør pilotdrømmen til virkelighet. Det har også du mulighet til.