Frisør – et yrke med muligheter

Foto: iStockphoto

Frisør er en trygg jobb med flere muligheter. I tillegg til å jobbe i salong kan man jobbe med både hår og make up innenfor konkurranser, film, tv, teater, show og visninger.

UTDANNING // KARRIERE OG YRKESVALG

Tekst Ann-Magrit Berge

Hårete Opplæring i Sandvika er organisert som en forening eid av 22 medlemsbedrifter i Oslo og Akershus. Opplæringskontorets får tilskudd fra staten og har hvert år ansvar for 35 aktive lærekontrakter.

– Søkere fra hele landet har hørt om modellen vår og vil til hovedstaden for å bli dyktige frisører. Vi har høy kompetanse vi gjerne deler med andre, og jobber mye for å fremme faget vårt i et miljøvennlig perspektiv, sier daglig leder Heidi Selvaag.

Dyrt å ha lærlinger
– Vi samarbeider med de salongene som er lærlingenes arbeidsplass om opplæringen, de vurderer lærlingene underveis og gir tilbakemeldinger. I vårt studio i Sandvika trener lærlingene i ro og fred, først på dukker og senere på modeller. Lærlingene blir fulgt opp i hele læreperioden frem til svenneprøven. En elktronisk opplæringsbok gir oss enkel og raskt kommunikasjon med bedriftene og oppfølging av lærlingene underveis. Vi har også samlinger med veilederne slik at også de føler seg trygge på den jobben de gjør. Dette sparer bedriftene for mye tid, for det er dyrt å sette av tid til opplæring.

Trivsel er viktig
–  Lærlingene starter med å søker seg inn på skole. I Oslo og Akershus besøker vi skolene og informerer elevene om Opplæringskontoret og medlemsbedriftene. Vi ønsker at de bruker utplasseringsperiodene i andre skoleår hos medlemsbedriftene for å se om de trives i yrket, for trivsel er viktig. Når de er ferdig på skolen og med utplasseringen har de ofte allerede gjort avtaler med bedriftene, og blir sendt over til oss for informasjon og kontraktsskriving. Opplæringskontoret gjennomfører intervjuer med søkerne, og setter deretter opp et intervju med  medlemsbedriften som kan være aktuell. Vi har god oversikt over hvilke medlemmer som har ledige lærlingeplasser. Da gjenstår bare at bedriften og lærlingen trives med hverandre og jobber godt sammen de to årene lærlingeperioden varer.

To muligheter
– Det to mulige veier å gå for å bli frisør. Du kan søke deg inn på Design og håndverk på yrkesrettet linje i et toårig skoleløp. I Oslo er Kuben videregående skole den enste som har frisørlinje. Andre året er rettet spesielt mot frisørfag med utplasseringsperioder. Hvis du har tatt studiespesialisering med tanke på videre studier, men underveis finner ut at det ikke passer, kan du søke deg inn på privatskole. I Oslo finnes det to ganske store privatskoler. Derfra kommer det like mange lærlinger til oss som fra den offentlige skolen. Frisørbransjen hadde ikke overlevd uten privatskolene, og de som går der er meget bevisste på valget sitt, og ønsker virkelig å bli frisør, sier Heidi Selvaag.