Fremtiden i bilfag

Vi ser store omveltninger i vårt samfunn om dagen, og en av de
største omveltningen er innen bilfag. Med større fokus på elektronikk
og elektrifisering av bilparken, har det vært et stort behov for videreutdanning av de som jobber innen faget, men det betyr ikke at det ikke
er behov for de som er allerede er utdannet. Dette kan Vidar Strande fra
Norges Bilbransjeforbund fortelle.

NM i yrkesfag 2018.
FOTO Jan Almås

TEKST Jan Helge Lillevik

– Regjeringen har jo nå sagt at det skal være et kraftløft for yrkesfagene, og det er jo veldig bra om det faktisk skjer, starter Strande.
– Det er veldig fine og svulstige ord, men det er en helt annen sak å sette ord over i handling. Vi som jobber innen bilfag ønsker utspillet til regjeringen velkommen med åpne armer. Det som er viktig for oss er at vi styrker praktisk læring i grunnskolen, for eksempel styrke fag som sløyd og lignende praktiske fag på barne- og ungdomsskolen.
– Sløyd har ofte blitt nedprioritert i skolesystemet, og det er ofte opp til den enkeltes lærernes eget initiativ om det skal bli god kvalitet på praksislæringen. Sløyd, som nå heter kunst & håndverk er jo heldigvis ikke borte fra skolen, men har kanskje mistet litt av sin glans.

Lærlingeordningen og rekruttering

Noe av det viktigste som Norges Bilbransjeforbund driver på med, er rekruttering til faget. Der er lærlingeordningen en veldig viktig fagopplæringsordning.
– Lærlinger er utrolig viktige for bilbransjen, og vi bruker ofte store ressurser på arbeidet som gjøres sammen med ulike bransjeaktører, for å hjelpe lærerne ute i yrkesskolene med å få så bra elever som mulig. Det skal ikke stå på verken kurs, tiltak, eller utstyr for at vi skal få opp kvalitet i undervisningen på skolen, forklarer Strande.

Praktisk og konkret rekrutteringsarbeid

– Vårt rekrutteringsprosjekt Bilfag Roadshow, så dagens lys for to år siden. Det er rett og slett et mobilt aktivitetssenter på en lastebil. Roadshowet reiser land og strand rundt om i hele Norge. Her viser vi barn og ungdom hvilke muligheter man har innenfor de ulike bilfagene. Konseptet er lagd slik at elever skal få prøve seg på praktiske øvelser, og også med noe innslag av lek. Vi tar i bruk moderne øvingsmåter, slik som VR Lakksimulator, VR verksted-spill, oppsett av elektrokoblinger med mer.
– Koronasituasjonen gjorde veldig mange bilverksteder usikre på om de skulle ta inn like mange lærlinger som tidligere år, men heldigvis begynner nå lærlingeinntaket å ta seg skikkelig opp igjen.

Utvikling i bilfag

Med de teknologiske fremskrittene vi ser i verdenssamfunnet, så blir det mer og mer elektronikk og data i kjøretøyene.
Fagopplæringen er hele tiden i utvikling og bilfagene henger godt med.
– Vi hadde nylig en undersøkelse om dette med el-bil og hvordan det vil påvirke yrkesskolen. Det virker som om det er veldig mye vilje hos lærere og instruktører om å ivareta og utvikle kompetansen innen bilfag. Elektrifiseringen av biler er en stor del av det grønne skiftet og setter store krav til oss som skal reparere bilene, men det betyr ikke at diesel og bensinmotoren er død.
– I Norge går det ca. 2 millioner kjøretøy, og 1,4 millioner av disse har enten en diesel- eller bensinmotor. Vi selger fremdeles biler med rentbrennende moderne forbrenningsmotorer som skal ha service og vedlikehold i mange år
fremover, avslutter Strande. _

 

 

NM i yrkesfag 2018.
FOTO Jan Almås