Fortsatt behov for piloter på sikt

På lang sikt er behovet for piloter fortsatt stort, selv om det ikke rekrutteres nå. I mellomtiden har OSM Aviation Academy iverksatt tiltak for at uteksaminerte piloter skal holde seg àjour.

OSM Aviation Academy. Foto Jonas Bilberg
Tekst Gunn Iren Kleppe

– Pilotbehovet vil fortsatt være stort på andre siden av pandemien, selv om flybransjen har fått seg et skudd for baugen på kort sikt, sier Stein H. Mjåtveit, markedsdirektør hos OSM Aviation Academy.

OSM utdanner piloter i Norge, Sverige og USA. I Norge foregår den toårige utdanningen i Arendal. Fagskolen har opptak to ganger i året og kvalifiserer for lån og stipend fra Lånekassen.

– Nå er vi i en situasjon der det vil ta tid før bransjen henter seg inn igjen. Spørsmålet for oss er hvordan vi kan sørge for at studentene er best rustet for å være klar når oppturen kommer, fortsetter han.

OSM har lansert tiltak for at uteksaminerte studenter skal holde seg àjour og være klar når flyselskapene begynner å rekruttere igjen. Gjennom Project Resilience får studentene komme tilbake annenhver måned og fly Boeing 737 simulator kostnadsfritt. Og plattformen Crew Assist gir studentene tilgang til ressurser og tips for å lykkes.

Utdanningen fortsetter

Mjåtveit viser til Boeings Pilot & Technician Outlook som utgis hvert år. Mens den forrige forespeilet et behov på 148 000 piloter de nærmeste 20 årene, var 2020-utgaven nedjustert til 146.000.

– Det er ganske liten forskjell i det langsiktige behovet. Utfordringen er å holde seg flygende og være klar når rekrutteringen starter igjen, der er vi i [forkant] og støtter studentene våre, påpeker han.

OSM er nå tilbake i noenlunde normal drift og har løpende opptaksprøver året rundt.

– Utdanningen fortsetter. Vi ser at det fortsatt er mange unge som velger flyverutdanning. De fleste skjønner at å utdanne seg i nedgangstider kan være smart, da er de klar når oppgangen kommer. Men man skal ha klart for seg at det vil kreve mer tålmodighet for å komme seg inn på arbeidsmarkedet i forhold til tidligere.

Vi fokuserer på det som vi alltid har gjort, å tilby førsteklasses utdanning. Vi er trygge på at det vil gi studentene sin første jobb. Vårt fokus er at våre studenter skal ha alle de ferdighetene og den kunnskapen de trenger for å lykkes, understreker Mjåtveit.

– Har man et sterkt ønske om å bli pilot velger man den karrieren til tross for ett tøft arbeidsmarked på kort sikt. Det er et fantastisk spennende yrke i ett internasjonalt miljø hvor samarbeid og kommunikasjon er viktig, sier han.

– Studentene som startet utdanningen hos oss nylig sier at valget blir lettere når man setter det i perspektiv. En karriere er et valg for livet, ikke noe man gjør i en kort periode.

Ifølge Mjåtveit velger flere nå de modulære programmene der man kan bruke lengre tid på utdannelsen og jobbe ved siden av.

Angrer ikke

Erik Christian Klakegg ble uteksaminert fra OSM Aviation Academy i sommer.

– Selv om vi var stengt i syv uker var vi ferdig én måned senere. Hvis vi ser bort fra koronastengning var vi ganske på tid, sier Klakegg, som var heldig og fikk jobb hos OSM.

– Jobbmarkedet generelt for piloter er ganske dårlig. Det er mange piloter som har mistet jobben og ingen flyselskaper som ansetter nå.

Klakegg synes Project Resilience er et godt tiltak som fungerer veldig bra, ved at uteksaminerte studenter får trene på simulator og prosedyrer og holde kunnskapene vedlike.

– Crew Assist er også en veldig fin plattform for alle ferdigutdannede piloter, fortsetter han, med tips til CV og jobbintervju og nødvendig informasjon for å holde seg oppdatert.

– Når markedet stabiliserer seg igjen vil det sikkert være plass til [flere] nyutdannede. Jeg tror det er et tidsspørsmål før det snur, sier han, men om det er ett år eller fem er vanskelig å spå i dag.

– Utdanningen i seg selv var jo veldig gøy men også veldig krevende. Det gir jo stor mestringsfølelse å bestå den siste eksamenen og stå der med [sertifikatet] i hånda. Det har vært utrolig gøy, både med flyging, elever, instruktører og samholdet. Man får seg jo venner for livet. Jeg angrer ikke et sekund at jeg begynte da jeg gjorde og at jeg utdannet meg til pilot.

– Det har alltid vært en drøm som jeg bare måtte følge, sier Klakegg.

– Er det det som er drømmen så er det det du må jobbe mot. Om to år så kan det være at det har snudd igjen.

 

Stein H. Mjåtveit, markedsdirektør hos OSM Aviation Academy. Foto: Scandinavian Traveller.