Fleksibilitet med nettbasert utdanning

Foto: iStockphoto

Nordic Open Online Academy (NOOA) tilbyr fleksibel og rimelig nettbasert utdanning som kan tas når- og hvor som helst. Videregående kurs er også blant tilbudene. NOOA samarbeider også med andre institusjoner i å levere deres kurs.

UTDANNING

Tekst Gunn Iren Kleppe

Nordic Open Online Academy (NOOA) er en privat nettskole i vekst. Skolen ble grunnlagt for fem år siden av Morten Flate Paulsen.

Det er 30 år siden Paulsen underviste sine første fjernstudenter gjennom NKI Datahøyskolen. Etter hvert som teknologien utviklet seg, innså han at det var mulig å revolusjonere fjernundervisningen. Så har han også en doktorgrad i fjernundervisning fra Penn State University.
– Siden den gangen har jeg hele tiden brent for å både videreutvikle pedagogikk og teknologi for å bringe fagfeltet fremover. Drivkraften er at det er spennende å jobbe med innovasjon pluss at det er veldig givende å lage noe for mennesker som ellers ikke har tilgang til kurs, å kunne hjelpe dem å oppnå drømmen, forteller han.

Mange tilbud

Skolen har en bred portefølje av i alt 100 kurs. Man kan starte når man vil og ta kurs i den rekkefølge man ønsker. Et satsningsområde er videregående skole; i tillegg satser NOOA på reiseliv, kunst og forfatterkurs. Skolen tilbyr også norskkurs på alle nivåer. NOOA samarbeider også med andre institusjoner i inn- og utland for å hjelpe dem å levere sine kurs.
– Videregående skole er det området hvor det er bredest tilbud og flest studenter. Utover det er det relativt mange på forfatterskolen. Vi har fem kurs for dem med skjønnlitterære ambisjoner. Og så har vi mange som har gått på tegnekurset vårt, forteller Paulsen.

Blant de videregående kursene er fokus på praksiskandidat-ordningen. Man kan studere byggdrift, til helsefagarbeider- eller barne- og ungdomsarbeider. Med fem års godkjent yrkeserfaring, kan man ta fagbrev.

De videregående kursene har samme rett til studielån som ved vanlig skole.

Sosialt miljø
Det er lagt opp til at man skal kunne gå opp til offentlige eksamener som privatist. De fleste kursene koster mellom 1000 og 6000 kroner. Skolen har i dag passert 2600 brukere i læringsplattformen.

Alle får tildelt sin personlige lærer, som er der for studenten, gir tilbakemeldinger og kan svare på spørsmål individuelt eller i et diskusjonsforum der klassen er samlet.
– Vi forsøker å skape et nettbasert miljø, en virtuell campus, forklarer Paulsen.
– Vi vil at man skal bli kjent med hverandre på tvers av kurs. Det å gå inn på NOOA-plattformen er som å gå inn på campus. Vi ønsker å legge forholdene til rette sosialt slik at man kan hjelpe og støtte hverandre.

Frihet, fleksibilitet og pris
– Vår filosofi er fleksibilitet. Vi er primært rettet mot voksne mennesker som har jobb og familie. De trenger den fleksibiliteten. Man får skole for en rimelig penge samtidig som man kan være i full jobb.
– På pris har vi mulighet for å gjøre det rimeligere fordi vi startet da vi gjorde. Vi er basert på nettbaserte løsninger og Open Source. Det gir rimeligere infrastruktur.
– Det er jo sånn at de fleste studenter er helt vanlige mennesker som får en mulighet fordi vi er så fleksible og tilgjengelige over alt, avslutter Paulsen.