Fagutdanning ingen blindvei

En fagutdanning gir deg mange spennende jobbmuligheter. Lønn under opplæring, variert arbeid, et godt arbeidsmarked og muligheter for videre utvikling og utdanning er noen av fordelene.

Fra spikerkonkurranse ved UBA-arrangement på Namsos. Foto: Fotokompaniet
Tekst Gunn Iren Kleppe

Bygge- og anleggsnæringen har stort behov for kvalifisert arbeidskraft. NHOs kompetansebarometer viser spesielt stor etterspørsel etter håndverkere, dernest ingeniører og tekniske fag. Samtidig er søkertallene til bygg- og anleggsfag synkende.
Flere misoppfatninger hindrer ungdom i å velge yrkesfag, ifølge Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA): at det passer best for dem som er skolelei og at det begrenser karrieremulighetene eller mulighetene for videre utdanning.
Siden 2018 har Ungdom i Bygg og Anlegg (UBA) hatt arrangementer rundt om i landet for å inspirere flere unge til å velge utdanning i bygg- og anleggsfag:
– Vi ønsker å vise frem at det finnes mange muligheter. Det er selvfølgelig ikke for alle, men det er fordeler med fagbrev. Du får tilgang til videre studier og du får lønn under utdanning, påpeker Eline Navrestad, kommunikasjonsrådgiver hos EBA og prosjektleder for UBA.
Et fag- eller svennebrev i bygg og anleggsteknikk gir tilgang til 25 forskjellige yrker. Du kan starte karrieren uten studiegjeld og er garantert spennende jobbmuligheter. Flere fylker garanterer dessuten læreplass.

Ingen blindvei

Et fag-/svennebrev tar normalt 4 år med 2 på videregående og 2 som lærling i bedrift. Alternativt kan du ta 1 år på skole og 3 i bedrift, eller alle 4 i bedrift. Du kan bygge på med studiekompetanse om du vil ta videre utdanning. YSK-løpet (Yrkes- og studiekompetanse) kvalifiserer dobbelt: på 4 år får du både fag-/svennebrev og spesiell studiekompetanse.
Fagutdanning er ingen blindvei: du kan endre fagretning innen bygg- og anlegg etter at du har startet studiene eller bytte til studieforberedende.
Det er mange muligheter for videreutdanning: teknisk fagskole, ingeniørutdanning eller mesterutdanning. Med mesterbrev kan du lede en større bedrift eller etablere din egen. Dessuten investerer mange arbeidsgivere i kompetanseheving for ansatte.
Næringen vil alltid ha behov for arbeidskraft, og det er samfunnsnyttig arbeid der du skaper noe. Bransjen tilbyr en aktiv arbeidsdag hvor du møter mange forskjellige utfordringer. Du kan også jobbe med teknologiutvikling, bærekraft og miljø.
– Flere bedrifter har ansatt gamere for å drive utvikling av digitale verktøy, forteller Navrestad, som oppfordrer ungdom til å velge selv, enten de velger yrkesfag eller studieforberedende.
– Det er vanskelig å ta slike valg så tidlig, men dette lukker ingen dører.

Morsomt med fagbrev

På UBA-arrangementene har det vært med unge ambassadører med erfaring fra bransjen. Alle har gått i lære, noen har valgt å gå videre og enkelte har tatt mesterbrev. Det har også vært mange jenter med for å vise at bransjen er ikke bare for gutter.
Ambassadør Julie Rekdal (21) synes karrierevalgmulighetene er en god grunn for ungdom å vurdere bransjen.
– Det er lett å få seg jobb, og det er variert hva man kan jobbe med, sier hun.
Rekdal var lærling i betongfaget og fikk fagbrev som betongfagarbeider. Og på byggeplassen følte hun seg veldig velkommen som jente.
– Jeg hadde ikke noe praktisk erfaring da jeg startet. Det var morsomt å se fremgangen allerede etter to uker på byggeplassen. Jeg lærte å bli veldig selvstendig.
Er man interessert i noe praktisk og samtidig veldig nyttig, mener hun disse utdanningsløpene er gode valg. Selv valgte hun YSK-løpet hvor hun ble ferdig på 4 år, sammenlignet med 3 + 2 år med teoretisk påbygging. Hun likte godt å være ute i jobb ved siden av å gå på skole.
– Det var et hardt løp, men det var ekstra godt når jeg var ferdig og hadde fullført det studiet.
Ingeniørstudiet virket interessant og utdanningsløpet ga muligheter videre. Nå studerer hun bygg ved NTNU Gjøvik på andre året.
– Det er ganske morsomt å ha et fagbrev. Man får jo mye bedre forståelse for hva som skjer ute på byggeplassen, forteller hun.
– Jeg tenker at som bygningsingeniør er valgmulighetene og karrieremulighetene ganske store. Jeg skal fullføre bachelor nå, kanskje master senere, avslutter Rekdal, som vurderer å fordype seg i fornybar energi og miljøteknikk.