Fagskolen i Vestfold er på hugget

Fagskolen er utviklingsorientert i forhold til arbeidsmarkedets behov og kjente utdanninger må justeres, samtidig som nye må utvikles i takt med at markedet endrer seg. Nyheter er Palliativ omsorg, Velferdsteknologi og Energi tekniker.

Foto: iStockphoto

Tekst Ann-Magrit Berge

Fagskolen i Vestfold har eksistert i 50 år. Skolen flyttet høsten 2018 til Bakkenteigen i Horten og er i dag en del av et utdannelse- og forskningsmiljø. Skolen har en meget god utvikling og antall studenter øker kraftig. Alle studiene legges i januar ut på nettet og søknadsfristen er 15. april. Flere nye studier blir igangsatt høsten 2019.

Helsefagstudier

Skolen har to helsefagstudier; Helse, aldring og aktiv omsorg og Psykisk helsearbeid og rusarbeid. Begge har en normert studietid på et år, men er tilrettelagt som deltids, stedbasert studium over to år.
– Er det noen nye utdanninger innen helsefag?
– Fra høsten 2019 har skolen fått godkjent en ny utdanning; Palliativ omsorg. Det er Kreftomsorg og lindrende pleie som nå omfatter alle sykdommer hvor man trenger omsorg i livets siste fase. Utdanningen blir stedbasert og tilrettelagt for deltid over to år. Dette studiet er helt nytt og finnes bare på Fagskolen i Vestfold, sier rektor Ola Småkasin.

Nettstudie i Velferdsteknologi

– Velferdsteknologi er et område det nå er stort fokus på og Fagskolen har fått godkjent et tverrfaglig nettstudie. Her dreier seg om å bruke teknologi for å hjelpe de som arbeider i helsesektoren, spesielt innenfor eldre omsorgen. Dette gir rom for å ta seg av enkeltpersoner mens teknologien passer på de andre pasientene. Mange eldre vil gjerne bli boende hjemme så lenge som mulig, og det kan de ved hjelp av moderne teknologi. Den må helsepersonell sette seg inn i, samtidig som teknisk personell må lære om helsefag. Utdannelsen er nettbasert og tilrettelagt for deltid på et år. Oppstart er til høsten og dette studiet er unikt for Fagskolen i Vestfold.

Elektrofagstudier

– Skolen tilbyr også Elektronikk og Elkraft både som stedbasert heltids og deltidsutdanning på henholdsvis to og fire år. Elektronikkutdanningen er den enste stedbaserte utdanningen i Norge. Elkraftlinja har stort fokus på Det grønne skiftet.
– Hva innebærer det?
– Det omfatter plusshus som gir mer elektrisk energi enn de trenger og kan gi fra seg noe. Dette som er i ferd med å bli et viktig næringsområde; solceller, vindmøller, smarthus og redusere strømforbruk i store bygninger. Vi kan tjene penger på Det grønne skiftet for her kommer det nye arbeidsplasser. Våre studenter skal ha en fordel når de er utdannet hos oss. Vite hva Det grønne skiftet innebærer, ha kunnskaper innenfor alternativ energi og kunne gi sine kunder gode råd.
Studentene kan også utdanne seg til Elektroteknikere som er beregnet på elektrikere. Dette studiet er nettbasert, finnes bare i Horten og går over et år på deltid. Energiteknikerstudiet er et nytt nettbasert studie som er tilrettelagt for deltid på et år og finnens bare her på Fagskolen. Dette er en utdannelse beregnet på energimontører. Fremtiden er elektrisk så dette studiet vil heve kompetansen til montørene, sier rektor.

Nettbasert undervisning

– De nettbaserte studentene er koblet opp og deltar i klasseromsundervisning, følger forelesninger, er med på diskusjoner eller jobber i grupper på skjermen.
– Hvordan fungerer denne formen for undervisning for elevene?
– Mange foretrekker nettbasert undervisning som er veldig effektivt. Undervisningen foregår på slutten av en vanlig arbeidsdag og mange sitter på jobben, følger undervisningen derfra og gjør seg ferdig med skolearbeidet før de drar hjem. Andre drar tidligere hjem fra jobben og sitter hjemme og følger undervisningen. Alt streames, så studentene kan til enhver tid gå inn å se på forelesningene, oppgaver og løsninger. Det finnes også grupper som møtes på nettet uten at lærere er til stede.

Maritime fag

– Fra høsten av vil Fagskolen i Vestfold være den enste skolen på Østlandet som setter i gang Maritime fag. Vi tilbyr utdannelse for matroser og motormenn og utdanne dem til dekksoffiser og maskinoffiser. Utdannelsen vil være et heltids, stedbasert toårig studie der man bruker simulatoranlegget til Universitetet.

– Vi prøver å tenke nytt og jobber sammen med organisasjonene i arbeidslivet for å høre hvilken kompetanse de trenger framover, og legge til rette for det. Fagskolen blir ofte kalt arbeidslivets skole, for alle utdanningene blir utviklet i samarbeid med arbeidslivet. Det står i loven at vi skal gi korte yrkesrettede utdanninger uten annen opplæring i arbeidslivet, og da må vi være veldig tett på arbeidslivet for å få dette til, sier Ola Småkasin, rektor ved Fagskolen i Vestfold.

Ola Småkasin, rektor ved Fagskolen i Vestfold. Foto: Fagskolen i Vestfold