FAGBREV ER GULL

Et fagbrev kan åpne mange dører. Behovet for fagarbeidere er stort innenfor bygg og anlegg med gode muligheter for både jobb og videre skolegang. Som lærling får man dessuten lønn under utdanning.

Tekst Gunn Iren Kleppe

Ung i Bygg og Anlegg (UBA) viser ungdomsskoleelever hvilke muligheter som finnes innen bygg og anlegg, samtidig som ungdom oppfordres til å oppsøke informasjon og velge selv. 23.403 elever, lærere og rådgivere deltok på årets digitale arrangement der programleder Jonis Josef besøkte flere byggeplasser og fikk prøve seg i forskjellige jobber. På arrangementet deltok flere ambassadører som fortalte om egne erfaringer. Jeanette Engen, som jobber med oppfølgning av lærlinger til daglig, har selv erfaring som lærling, og er fornøyd om noen velger bygg og anlegg på bakgrunn av det hun fortalte.

Selv tok Engen fagbrev i Berg- og fjellverk i 2012. Etter fullført fagskole jobbet hun et år som junior ingeniør og deretter seks år som anleggsleder i Mesta. Før det var hun tunelldriver i Implenia. Interessen kom fra faren som er forskalingssnekker. Ved utplassering på videregående havnet hun i tunnel, og da kom interessen for anlegg.

– Jeg har hatt en fantastisk tid, sier hun om tiden i anleggsbransjen.

– Jeg har hatt fantastiske folk rundt meg som har tatt meg godt imot og respektert meg, forteller Engen, som har følt seg likeverdig og alltid gjort en like god jobb som sine kollegaer.

– Jeg har ikke blitt satt til annet arbeid fordi jeg er jente, legger hun til.

Har vært lærling selv

Høsten 2022 startet Engen som opplæringskonsulent hos opplæringskontoret Byggopp Vestland i Førde.

– I den nye jobben i Byggopp føler jeg at jeg vet hva lærlingene går igjennom. Jeg har jo vært lærling selv. Og nå får de se at jeg og, på under 1,60, kan klare å ta fagprøve, sier hun.

Ifølge Engen har Byggopp Vestland i dag 455 lærlinger, der rundt 5 prosent er jenter. Søkertallene til VG1 Bygg og anleggsteknikk er økende, så det er håp om å få flere jenter til bransjen.

– Vi har alle fagene innen bygg og anlegg, som er vel 28 fag, sier hun, og i 2022 var det 70 lærlinger tilknyttet Byggopp Vestland område Nord som tok svennebrev.

– Mulighetene i bygg- og anleggsbransjen vil jeg si er uendelige, understreker Engen, enten man velger å fortsette som fagarbeider, å gå gradene eller å gå videre på teknisk fagskole og bli ingeniør.

Og bransjen har et stort behov for lærlinger og fagarbeidere.

– Veidrift- og veivedlikeholdsfaget er kanskje ikke et fag folk vet så mye om, men til syvende og sist så har vi [stort] behov for fagarbeidere i alle fag, forklarer hun.

– Du er jo garantert en jobb, og hvem vil ikke ha lønn under utdanning, spør Engen.

Er tilgjengelig for lærlingene

I Byggopp jobber Engen blant annet med å skaffe lærlingeplasser, besøke skoler og å følge opp lærlinger. Lærlingene får halvårssamtaler eller oftere ved behov. Opplæringskontoret arrangerer også lærlingesamlinger, undervisning før eksamen og fagbrevforberedende kurs hvis ønskelig.

– Så vi er tilgjengelig for lærlingene for det de har behov for under læretiden, forteller hun.

Opplæringskontoret tar inn lærlinger i alle typer lærlingeløp, ikke bare det vanlige to år på videregående pluss to år som lærling.

– Vi krever jo selvfølgelig at de møter opp og at de yter sitt beste, og at de virkelig vil og er interessert i faget de har lyst å ta fagbrev i, understreker Engen.

– Hva vil du si til ungdom som skal velge utdanning?

– Generelt i yrkesfag så er det uendelig med muligheter. Å bare ta et fagbrev, det er gull. Så følg magefølelsen og velg det du vil, oppfordrer Engen, og ikke bry deg om hva andre velger.

Engen ser at det er mange foreldre som ikke er så godt informert om yrkesdanning, og tenker at det er viktig at foreldrene også setter seg inn i de mulighetene.

– Det er de som er den største rollemodellen og kanskje har størst innflytelse, avslutter hun.

Du kan se Ung i Bygg og Anlegg og lære mer om mulighetene et fagbrev gir på www.ungebygger.no. Informasjon om ditt lokale Byggopp-kontor finner du på www.byggopp.no. Og på Utdanning.no kan du lese mer om de forskjellige veiene til fagbrev.