ETTERTRAKTEDE STUDIER OG GODT STUDENTMILJØ

På Universitetet i Agder (UiA) samarbeider studenter og ansatte hver dag med både offentlige og private aktører for å finne løsninger som bringer verden litt fremover. Godt faglig og sosialt studentmiljø, tett dialog med foreleserne og rimelige boutgifter er noen av årsakene til at studentene trives så godt.

Tekst Åse Kari Gravråk

Akademisk e-sport

– Hvis vi skal trekke fram ett eksempel blant våre studier, er det nye studiet i akademisk e-sport veldig spennende, sier Lene Tønnesen, seniorrådgiver ved Utdanningsavdelingen. – UiA ble det første norske universitet som kunne tilby bachelorgrad i akademisk e-sport, kunnskap som vil være etterspurt i fremtidens arbeidsmarked. 

Ettertraktede studier

Tønnesen forteller videre at studiebarometeret fra 2022 viser at UiA er best i landet på vernepleie og master i informasjonssystemer. Lærer-, helse og sosial-, økonomi- og ingeniørutdanningene utgjør mer enn halvparten av studenter og uteksaminerte kandidater. Rettsvitenskap er studiet med høyest poenggrense på 56,6 i 2022. På seks fakulteter og avdeling for lærerutdanning er det 14.000 studenter og 1400 ansatte.

 

«Batterikysten»

Universitetet i Agder har startet et omfattende arbeid for å bygge opp fagmiljø innen batteriteknologi sammen med næringslivet i regionen. Målet er å bli et av de ledende kunnskapsmiljøene i Norge, og at Sørlandet vil leve opp til det nye tilnavnet «batterikysten». 

 

Karriereveiledning

– Dersom du er interessert i et bestemt studium ved UiA, kan du på nettsiden finne studieveiledere og studenter som kan gi detaljert informasjon om studiet, forteller Tønnesen. – Ellers har de fleste universiteter og høyskoler karriereveiledere som kan hjelpe deg til å se muligheter og ta gode valg. Det er lovfestet at alle fylkeskommuner skal ha et tilbud om karriereveiledning som er gratis og åpent for alle innbyggere. Karriereveiledning.no er en annen offentlig og kvalitetssikret karrieretjeneste.

Gode råd

– Start med finne ut hvilke muligheter som finnes. På utdanning.no kan du søke etter ulike studier eller yrker basert på hvilke interesser du har. Spør deg selv: hvem er jeg, hva kan jeg og hva vil jeg? Velg studium med hodet og hjertet. Å velge et studium du er interessert i og motivert for vil hjelpe deg å både mestre studiet og til å trives i jobben når du senere skal ut i arbeidslivet 

 

Kjenn deg selv og se dine muligheter

Det vil bli nye kompetansekrav, men heldigvis vil ofte utdanning og tidligere yrkesliv være relevant og kan brukes i andre yrker og sektorer enn man opprinnelig så for seg.

– Det er vanskelig å forutse med sikkerhet hva slags kompetanse som vil bli etterspurt i fremtiden. Rett blikket mot deg selv, gjør deg kjent med de muligheter du har og be om hjelp når du har behov for det, råder Lene Tønnesen.

Gode grunner til å velge UiA 

  • Sterke fagmiljø: UiA har toppforskningssentre innen blant annet kystsoneøkologi, e-helse, matematikkundervisning, kunstig intelligens og ernæring. Handelshøyskolen ved UiA er en av kun to handelshøyskoler i Norge som er internasjonalt akkreditert gjennom AACSB. Lærerutdanningen, vernepleierutdanningen, sykepleierutdanningen og utøvende musikk vurderes blant Norges beste utdanninger på sine felt. 
  • Sentere for fremragende forskning: Nykommeren CreaTeME (Creative use of Technology in Music Education) fra fakultet fra kunstfag og MatRIC (Centre for Research, Innovation and Coordination of Mathematics Teaching). UiA har hele to sentere for fremragende utdanning, et innen matematikklæring og et innen bruk av teknologi i musikkutdanning. Dette er en prestisjeordning for kvalitet i høyere utdanning.
  • Raskt ut i jobb: 9 av 10 er i jobb innen ett år etter endt utdanning.
  • God kontakt mellom studenter og forelesere: Studentene sier ofte at det er «åpne dører» hos foreleserne. Dette setter både studenter og ansatte stor pris på. 
  • Godt studentmiljø: Undersøkelser viser at 92% av studentene vil anbefale UiA til andre.
  • Sørlandet: Kristiansand og Grimstad er to sørlandsperler hvor det er trygt og godt å være student. Her er det kort vei mellom by, campus, sjø og natur.

Nyttige linker