Etablerer ny fagskole i Oslo

Fra venstre Jørn Jensen (rektor), Karl-Petter Arvola (student) og Ommund Vegge (daglig leder)

Tekst Bjørn Arild Syversen

Etter mer enn 25 års drift i Fredrikstad har Fredrikstad FagAkademi valgt å etablere nytt skolested i Oslo. Navnet på skolestedet i Oslo er Oslo FagAkademi, og tilbudet blir det samme som ved skolestedet i Fredrikstad. Skolen tilbyr studiepoenggivende fagskolestudier innen Regnskap/økonomi, IT/nettverk og Reiseliv, i tillegg til utdanningen Medisinsk sekretær. Vi har truffet ledelsen ved skolen.

Hvorfor har dere valgt å etablere nytt skolested i Oslo?

Vi har et skolested i Fredrikstad som leverer oppdaterte og direkte yrkesrelevante studier tilpasset næringslivets behov sier rektor Jørn Jensen. I løpet av de siste årene har vi fått stadig hyppigere henvendelser fra personer som bor i og rundt Oslo. For mange av disse blir reiseveien for lang til Fredrikstad, og vi har med bakgrunn i dette besluttet etablering av det nye skolestedet sier Jensen.
Hvem er den typiske studenten ved skolen?
De fleste av våre studenter er voksne personer fra 20 til 45 år sier daglig leder Ommund Vegge. Våre studier er av kort varighet, og de egner seg derfor godt til etter- og videreutdanning. I tillegg til studier på heltid tilbyr vi også studier på kveldstid. Kveldsstudiene er tilrettelagt for kombinasjon med jobb forklarer Vegge. Han sier videre at alle skolens studier er direkte jobbkvalifiserende.

Flyttet fra Kirkenes for å studere

Karl-Petter Arvola er student ved skolestedet i Fredrikstad. Arvola forteller at skolen er relativt liten, noe som innebærer at lærere og administrasjon har mulighet for tett faglig oppfølging av den enkelte student. I tillegg sier Arvola at skolen er svært opptatt av studentenes generelle trivsel, og at studiene til enhver tid er relevante, oppdaterte og direkte jobbkvalifiserende. Arvola forteller at han flyttet fra Kirkenes til Fredrikstad for å gå på studiet Nettverksadministrator. Han har tidligere jobbet som ventilasjonsmontør og blikkenslager, men ønsket å bytte karrierevei. «Etter endt studie vil jeg søke jobber i området rundt Kirkenes. Det er mangel på relevante stedbaserte studietilbud innen nettverksadministrasjon i området jeg kommer fra. Jeg har en bekjent som har tatt samme studie ved Fredrikstad og Oslo FagAkademi tidligere, og som er veldig fornøyd med skolen og studietilbudet. Det ble derfor naturlig for meg å velge denne skolen.»

Når starter dere de første klassene i Oslo?
De første klassene starter i Oslo i månedsskiftet januar/februar 2019 forteller Jørn Jensen. Da starter vi klassene Regnskapsmedarbeider og Medisinsk sekretær. Øvrige studier starter fra høsten 2019.
Hvor godt kjenner dere Oslomarkedet?

Avstanden mellom Oslo og Fredrikstad er relativt kort, og vi samarbeider med næringslivet over hele Østlandet sier Ommund Vegge. Han forteller videre at mange av studentene i Fredrikstad starter i jobb i Oslo, og dette har også gjort at skolen er godt kjent for mange bedrifter også utenfor Fredrikstad. Jørn Jensen forteller videre at ledelsen ved skolen har jobbet med ledelse og utvikling av fagskoler i lang tid. Selv har han jobbet 25 år i funksjoner som daglig leder og rektor ved tidligere NæringsAkademiet og Fredrikstad FagAkademi. Vegge forteller at han i 14 år frem til årsskiftet 2017/2018 var administrerende direktør ved Treider Fagskoler, og at han i tillegg har hatt en rekke styreverv for ulike fagskoler gjennom disse årene.